КСБ

Изминалата 2016 г. и Новата 2017 г. през погледа на областните председатели на Камарата – част II

Инж. Любомир Шербетов, председател на ОП на КСБ – Велико Търново: Дано имаме повече възможности да си помагаме През 2016 г. на територията на област Велико Търново не бяха реализирани някакви значими строителни проекти. Основната причина е периодът, в който се намира цялата държава. На една среща с част от правителството през лятото на м.г. министърът на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) Лиляна Павлова предупреди строителите, че годината ще бъде нулева. Не бих казал, че тя беше точно такава, но гледайки разрешенията за строителство, които община Велико Търново е издала, в сравнение с други години те са доста по-малко на брой. С изключение на фирмите, които се занимават с частни инвестиции, които не липсват в нашия регион, останалите се сблъскаха с недостиг на обеми, а оттам се наложи и разпускане на част от персонала. За съжаление този проблем се наблюдава при почти всички колеги. По предварителни данни на правителството се очаква през лятото на 2017 г. да настъпи голям бум в строителството. Но наблюдавайки моментната политическа ситуация в България, след оставката и задаващите се нови избори, този бум може и да се отложи. Това е лично мое мнение. Има и друг проблем. Когато рано или късно работата на строителните фирми се увеличи, ще изпитаме трудност с набирането на квалифициран персонал. Защото голяма част от обучените работници заминаха в чужбина. Използвам възможността да пожелая много здраве, успехи и семейно щастие на всички колеги от гилдията от Областното представителство на Камарата на строителите в България във Велико Търново, а и в цялата страна. Дано да имаме повече възможности да си помагаме, защото това би ни крепило при изпълнението на по-мащабни проекти. Инж. Росен Дудушки, председател на ОП на КСБ – Враца: Работата по Националната програма за енергийна ефективност ще се развива с по-добри темпове През изминалата година на територията на област Враца започна реализацията на проектите по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Това беше основното. За съжаление санираните блокове все още са малко на брой. Мога да кажа, че миналата година беше доста слаба, с недостатъчно количество работа за строителните фирми от региона. Основно се довършваха обектите по проекта за водния цикъл на Враца. По някои от тях продължава да се работи и в момента. Но определено 2016 г. беше една от най-слабите в сравнение с последните няколко години. През 2017 г. се очаква да продължи работата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и обемът на санираните обекти да нарасне, само че този път с доста по-добри темпове. Също така най-после се надяваме да стартират търговете за проектите в малките населени места, включени в Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. Надявам се, че политическата обстановка в страната няма да се отрази и отново да има „заспиване”, защото тези обществени поръчки се бавят вече две години. Предполагам, че това се отчита от колегите навсякъде, но в нашия регион особено. Инж. Николай Георгиев, председател на ОП на КСБ – Ямбол: Продължава изпълнението на водния цикъл на града През 2016 г. стартира втората фаза от изпълнението на водния цикъл на Ямбол, който е един от 8-те фазирани проекта по ОП „Околна среда”. Финансирането, в размер на 36,7 млн. лв., е осигурено по ОП „Околна среда 2014 - 2020”. Със средствата ще продължи реализацията на градската пречиствателна станция за отпадъчни води и ще се довърши линейната инфраструктура на Ямбол. През миналата година започна и санирането на 16 блока по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. В някои от другите общини от областта също се обновяват здания по програмата. Всичко това даде глътка въздух за строителните фирми от региона. Очакваме през новата година при което и да е правителство работата по програмата за саниране да продължи. За обекти в частния сектор може да отбележим строителството на логистична база на една от най-големите вериги за хранителни стоки, която беше за около 60 млн. лв. Също така се работи по изграждането на два хипермаркета за строителни материали в Ямбол. За новата година пожелавам на всички колеги най-вече да сме живи и здрави и да бъдем оптимисти. Всички от сектора трябва да си пожелаем стабилно правителство и разумни политици. Инж. Данко Добрев, председател на ОП на КСБ - Шумен: На територията на областта започна строителството на редица обекти През миналата година на територията на област Шумен започна строителството на редица обекти. Във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 26.10.2016 г. стартира изпълнение на проектиране и на СМР на блок, намиращ се в Шумен на ул. „Цар Освободител“ 1. Проектът е на стойност 1 426 502,80 лв. Започнаха и проектирането и СМР на дванадесет многофамилни сгради на обща стойност 17 млн. лв. Освен това бяха извършени строително-монтажни работи по газификацията на детска ясла №11 „Тракийче”, детска градина №25 „Братя Грим”, корпус А и корпус Б, детска градина №32 „Дружба”, както и дейности по поддържането на уличното осветление на Шумен и селищата на общината. В Хитрино на 27 май 2016 г., няколко месеца преди трагедията беше сключено рамково споразумение за извършване на СМР на територията на общината на обща стойност 4 млн. лв. В община Смядово започна изпълнението на инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на няколко обекта на обща стойност 5,2 млн. лв. В община Каспичан също се извършва саниране на блок по Националната програма. В община Нови пазар стартира изпълнението на инженеринг на основен ремонт на общински път SHU 3119 / II-27 /Нови пазар – м. Станата – участък от км. 0+00 до км. 0+550. В края на миналата година започна и изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци, генерирани на територията на община Нови пазар”, финансиран от държавния бюджет на Република България за 2016 г. с трансфер към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда при Министерство на околната среда и водите съвместно със средства от бюджета на община Нови пазар. Проектът е на стойност 2 354 891,94 лв. В община Велики Преслав се извърши основен ремонт на няколко улици. Направи се почистване и корекция на р. Хърсовска, преминаваща през урбанизираната територия на с. Каравелово, община Никола Козлево. На около 7 км от републиканската пътна мрежа бе изпълнена рехабилитация с циментова стабилизация. През 2017 г. очаквам тенденцията с печелене на обществени поръчки чрез техническо предложение да се засили.