Законът

90 кандидати за директор на ОЛАФ

След внезапната смърт в началото на тази година на генералния директор на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ - уважавания  германски прокурор Франц-Херман Брюнер, за престижния пост ръководител на елитната еврослужба бе обявен конкурс. Срокът за подаване на документи изтече и въпреки високите изисквания броят на кандидатите за шеф  достигна рекордните 90 човека. Генералният директор на ОЛАФ е отговорен за служба, съставена от четири дирекции и персонал от около 500 души. Той управлява бюджет от близо 50 млн. евро. Мандатът му е пет години и  може да бъде подновен веднъж.
Кандидатите трябва да притежават значителен професионален опит и доказан успех на ръководна длъжност в съдебната власт или на изпълнителна следователска длъжност, да владеят задълбочено основни правни и практически въпроси, които могат да възникнат при борбата с измамите и наказателните производства в тази област.
Генералният директор ще бъде назначен от Европейската комисия в съответствие с нейните процедури за подбор и наемане след получаване на положително становище на Надзорния комитет на OLAF и вследствие на консултации със Съвета и Европейския парламент (което може да означава, че кандидатите трябва да се представят на публично изслушване). По време на процеса на подбор кандидатите могат да бъдат извикани на събеседване от Консултативния комитет по назначенията на Комисията, преди което те трябва да участват в еднодневна програма, за да бъдат оценени по метода на „център за оценка“ (assessment centre) от външни консултанти по наемане на персонал.
Комисар Семета, бивш финансов министър на Литва и настоящ комисар по европейския бюджет и борбата с измамите, заяви, че изборният процес със сегашните 90 кандидати за тази изключително важна за ЕС позиция - поста генерален директор, ще мине бързо. Комисар Семета стана любимец на депутатите. По време на последното си посещение в ОЛАФ той се срещна с целия персонал, като се ръкува с всички служители, а не само с топмениджмънта. Визитата му бе добре приета в коридорите на Берлемон, щаб-квартирата на ЕС. Като най-сериозна се очертава кандидатурата на френския прокурор Тиери Кретин, ръководител на дирекция „Разследвания и операции“. Кретин е  известен прокурор не само във Франция, а и в цяла Европа. Разследвал е някои от най-значимите финансови и политически случаи във Франция. Преди това е отговарял за юридическото сътрудничество в Съвета на Европа. Кретин е добре познат и в България, благодарение на неговата активна подкрепа на българските власти вече са налице първите резултати по някои знакови дела у нас. Неотдавна Кретин бе на посещение в нашата страна и се срещна с премиера Бойко Борисов, с вътрешния министър Цветанов и с представители на АФКОС.