КСБ

Недопускането на дискриминационни условия на търговете обсъдиха на среща ръководството на КСБ и зам.-министър Лиляна Павлова

В срещата, която бе по инициатива на КСБ, участие взеха председателят инж. Светослав Глосов, изп. директор Иван Бойков и президентът на „Аргогруп” инж. Николай Апостолов. Поводът, за който и в. „Строител” писа в рубриката „На прицел”, бе включването на дискриминационни условия за търговете по ОПРР, като открита кредитна линия за 70% от стойността на поръчката и подписване на декларация, че фирмата няма да спре изпълнението на строежа дори и при спиране на плащанията. Това е втората такава среща на ръководството на КСБ. Първата бе с изп. директор на АПИ Божидар Йотов по повод на записано изискване в тръжните документи за наличие на открита кредитна линия, единствено и само за конкретната обществена поръчка.
И на двете срещи беше постигнато единодушно становище, че дискутираните условия могат да се тълкуват като дискриминационни и не би трябвало да намират място в тръжната документация. Постигнато бе съгласие, че е необходимо да се изготвят типови договори и тръжни процедури, за което КСБ и МРРБ ще работят заедно. „В момента експерти на Камарата от отделните секции изработват проекти на договори и тръжни процедури и до края на март те ще бъдат предоставени на МРРБ”, съобщи изп. директор Иван Бойков. На срещата бе обсъден и проблемът за недопускането на представители на работодателските организации, и по-конкретно на КСБ за участие в работната група за подготовка на новия закон за обществените поръчки. Зам.-министър Павлова, която е и ръководител на ОП „Регионално развитие”, изрази подкрепата си за включване на представители на обществените организации в групата по ЗОП.
Разгледана бе и възможността за по-широко използване на експертите на КСБ в процедурите по обществените поръчки, както и поемане на ангажимент от Камарата за по-стриктно наблюдение на дейността им. Председателят на КСБ Светослав Глосов предостави на зам.-министър Павлова изготвените от КСБ предложения за промени в ЗОП. Постигната бе и договореност за редовни срещи по изпълнението на ОПРР, както и за бърза реакция от страна на министерството по констатирани от КСБ нередности при провеждане на обществените поръчки по програмата.