КСБ

Правим регистъра удобен за фирмите и неудобен за бюрократитеДоц. Линков, какво наложи промените в системата на ЦПРС?
Логиката на решението на комисията е, че три години натрупахме някакъв опит, видяхме как стоят нещата, имаше период на възход в строителството до 2008 г., но първото тримесечие на 2009 г. замириса на нещо друго, през 2010 г. нещата станаха очевидни, а 2011 и 2012 г. сигурно ни е бедна фантазията да си представим точно какво ще бъде, защото това, което ще ни мачка, ще се случи в тези две години и е съвсем нормално да се постъпи мъдро и да се потърси цялостно усъвършенстване на системата. Ако условно приемем, че регистърът е храмът на строителите и те изпитват нужда да влязат в него и да се почувстват по-добре, е необходимо той действително да стане техен храм и да им осигури възможността да планират и да развиват дейността си в този тежък за тях период. И ако можем да им спестим малко от и без това неприятните усещания, които всеки един понася, длъжни сме да го направим. Ето защо влизаме в режим на преработка и се надяваме цялостното планирано преструктуриране на системата да завърши до 30.07.2011 г. Един от съществените елементи на промяната е въвеждането на самостоятелна процедура съгласно изискванията на чл. 20, ал. 2 от ЗКС и законово определения срок 30.06. за изпълнение на тази процедура от всеки един вписан в регистъра строител. Задължението за изпълнението на тази процедура е от изключителна важност. Като цяло всички промени, произтичащи от решението на комисията, трябва да доведат до по-благоразположен към строителите регистър, който да им предлага всички възможни от законова гледна точка облекчения за тях и да им даде възможност без никакви ограничения във времето да поддържат собствения си образ отразен в публичната част на ЦПРС и това да става в удобен за тях вид и неудобен за администрацията, поддържаща регистъра.


Какъв ще бъде финансовият израз на промените?
Рано или късно всичко опира до пари. Първо, използваният досега термин „такса годишно потвърждение” е изключително неправилна формулировка. Имаме обслужване на всеки един строител през цялата година от страна на регистъра с процедурите, които трябва да бъдат извършвани с неограничен брой честота или време, и това годишно обслужване изисква годишна такса от страна на всеки вписан в регистъра строител. Размерът не се променя, защото той е решен на последното общо събрание. Това е т.нар прословут сакрален „Х”. След деветмесечно обсъждане и умуване общото събрание реши, че стойността на хикса е 300 лв., остава да добавим колко хикса всеки един строител ще плати, и то зависи от това доколко се е разпрострял в отделните групи и от обхвата в тях. Ако се е разпрострял във всички групи и има пълен обхват, съвсем естествено е, че ще плаща повечко. Крайно несправедливо е един строител (друг е въпросът колко е строител този, който е вписан в 5-а група „Отдаване на машини под наем”) в досегашната схема да плаща 1200 лв. и един строител с претенции за флагмански кораб във флотилията на строителите да плати и той 1200 лв. Не е справедливо! Така че тази логика е възприета от последното общо събрание, което е определило схемата за броя на хиксчетата, а кой колко хикса дължи, е показано в табличката, изложена и в сайта на регистъра – всеки може да я прегледа и да си определи сумата. Знам едно, когато даваш, е много, когато вземаш, е малко. Най-вероятно ще има елемент на изненада от групата на големите. В заключение ще добавя, че единствено общото събрание може да взема решение за промени в дължимите такси.

Вие споменахте, че се въвеждат и нови моменти, свързани с декларирането на опита на фирмите?
Това е изключително деликатен въпрос, както се изразих на заседанието в Троян, надявам се, че всички следят вестника на Камарата и го четат задълбочено всяка седмица. Няколко броя назад на страниците на вестника беше оповестена позицията на Камарата и нейното предложение във връзка с подготовката на новия ЗОП. И там се пледира удостоверението, издадено от регистъра, да бъде изведено на по-високо ниво. В досегашната практика достоверността на информацията за декларирания опит при първоначалното вписване на строителите в регистъра и процедурите за последващо негово допълване под никаква форма не е била проверявана, което автоматично води до вероятността за наличие на пропуски и неточности. Трябва да приемем, че декларираният опит в публичната част на регистъра е един от най-сериозните компоненти, по които потребителите биха правили своя избор и оценка, а това води до необходимостта да се извърши сериозна промяна в тази процедура и при деклариране на опит или допълване на същия той да се съпровожда с налични документи, които го доказват.
Според промените за всички вписани в регистъра строители ще заработи самостоятелен блок за допълване на опит. Опитът се допълва по всяко време на годината – завършвам един обект сега и искам веднага да го обява, защото хората там гледат какво съм правил. Строителят трябва да има възможност веднага да влезе в блока, да извърши процедурата и текущо да му се появи съответният обект като негов опит. Оттук нататък обявяването вече ще става на базата на документална обосновка - участвал съм в изграждането на обекта Х, с наименование на обекта по издаденото разрешение за строеж, такова, каквото е, в кв. УПИ, строител – копие от разрешението за строеж, Акт 15, копие от първа и последна страница, да се видят кои са участниците, кои са го построили този обект, всичко ще става с представяне на документи. Търсим гаранция, че опитът, който го има в публичната част, е истински, от една страна, а от друга, имайки предвид, че големите, като обявяват опита си, никога не казват с кого са построили този обект,  затова сега в таблицата за опита е включен обектът, разрешението за строеж, строителя – главен изпълнител и до него, втора колона - с кого е работил, когато е построил обекта. Така че главният изпълнител, ако не изпитва грях, нека не каже кои са му партньорите в изграждането на този обект. Всеки един, който донесе договор със строителя първа страница, знае, че там се виждат и двете страни, и обектът, и разрешението за строеж, и категорията. И тогава ще лъсне това, което сега е скрито. Неприятна ситуация, но каквото излезе, това ще бъде. Така че промяната тук не е от облекчаващите, а е доста позаплетена и комплицирана, но това се прави, за да излязат на повърхността дълбоко заровени скелети и нещата да станат ясни.

Какво ще кажете на нововписващите се фирми?
За всички, които сега се вписват, трябва да е ясно, че няма как да могат да посочат опит в първата си част - обекти с определена категория, защото три години имаме регистър и те без удостоверение няма как да имат легитимен опит. Те могат да посочат опит само за отделни СМР, например ремонти. С други думи възможността, нововписал се строител да очаква, че ще получи високи категории от този понеделник нататък е сведено до безкрайното малко епсилон. Новият ще започне от последната категория и като докаже по-късно опит, че се е развил, ще се изкатери до по-горните категории. Строителната шведска маса с поръчки не е богато заредена, оказва се, че поканените за коктейл са много повече от това, което има на масата, и всички възможни форми за ограничаване на новопристигнали участници в коктейла трябва да бъдат задействани с всичка сила.

В едно кратко интервю не можем да изчерпим материята за промените, така че темата остава отворена, вероятно ще възникнат още много въпроси.
Не можем да кажем всичко в един материал, но искам чрез вестника да информирам фирмите, че в процеса на работа информация ще бъде качвана на сайта на регистъра. Откриваме и нов форум за строителите, в който ще можем да водим диалог и да осигурим обратна връзка и бърз отговор на всички зададени въпроси. Моля специално да посочите, че председателят на ЦПРС поощрява фирмите да не щадят регистъра и да пишат, да питат и да искат информация по всички въпроси, които ги интересуват, да коментират, включително и по-пиперливо и критично - ние сме готови да отговаряме!