КСБ

Секция „Високо строителство” набеляза плана за работата си

Г-н Терзиев, какви бяха основните теми, по които дискутира ръководството на секция „Високо строителство”?
Това е първата среща, на която се събрахме в пълен състав и поставихме за разглеждане проектоплана за работата на секцията за тази година. Помолих колегите до следващата среща, която ще бъде на 10-и в Габрово, всеки да направи своите поправки или предложения по плана за работа, за да можем да го приемем като общо решение и да го представим на областните представителства, евентуално ако те имат някакви корекции и допълнения. Най-важното, за което се разбрахме, е, че целта на секцията ще бъде срещи извън София, ние ще отидем при хората, като преди това ще разпратим съответно покани на всички фирми от дадения регион, за да можем да се съберем и те да си кажат своите проблеми, а ние да се опитаме да станем проводник на нещата, които хората искат и очакват от нас, от нашата секция, но и за всичко, което засяга строителството. Амбицията ни е да се опитаме информацията за всички решения, за това, което се върши, за международната дейност и за възможните варианти, чрез които можем да бъдем полезни, всичко това да стига до фирмите.

Вие участвахте и в заседанието на етичната комисия, какво беше това, което трябва да се открои като най-важно от срещата?
Най-важното според мен е, че почваме диалога между фирмите, защото много бяха прави хората, като казваха, че ние нямаме кой знае какви възможности да влияем с други инструменти, освен да се опитваме да подобряваме диалога между фирмите, за да се решават проблемите.

Високото строителство е най-засегнато в момента, то е може би най-голямото предизвикателство, защото приоритетът сега са магистралите и пътищата. Така че горещият картоф май ще е при вас?
Абсолютно вярно е, дано можем да го поохладим някак си този картоф и да направим така, че и за хората в този сектор да има работа. Истината обаче е, че парите са в инфраструктурните обекти и ще се опитам да кажа на фирмите, че трябва да мислят за преструктуриране, дори и да са малки фирми, защото в крайна сметка големите фирми имат нужда от малките фирми. Едните без другите не могат, просто няма как. Ще се опитам с моя опит, с това, което съм, да работя за диалога между големите и малките фирми.

В тази връзка вестникът може да помогне доста, ще разширите ли сътрудничеството с него?
Който не работи с вестника, значи нищо не е разбрал. Аз имам опит с медиите и знам, че който умее да работи с медиите, той  може да постигне всичко.