КСБ

За втора поредна година ЕК проведе Европейска седмица на професионалните умения

Събитието се състоя от 20 до 24 ноември 2017 г. в Брюксел

Борислав Брайков, Началник-отдел, КСБ Мартина Кръстева, Експерт, КСБ За втора поредна година ЕК проведе Европейска седмица на професионалните умения. Инициативата премина от 20 до 24 ноември 2017 г. в Брюксел. Основната цел на събитието бе да вдъхнови хората да открият, използват и подобрят своите таланти и способности чрез професионално образование и обучение (ПОО). Насърчаване приемането на ПОО като първи избор в кариерата е едно от десетте ключови действия, предложени от Европейската комисия в рамките на Програмата за нови умения за Европа. Това изисква подобряване на качеството и ефективността на професионалните програми, както и на по-висока осведоменост сред младите хора, техните семейства и възрастни работници относно възможностите, предлагани от ПОО, за да се убедят компаниите и властите да инвестират в развитието на професионални умения. Обикновено обучаваните в системата на ПОО намират работа по-бързо от завършилите общообразователно училище. През 2016 г. 75% от завършилите преди не повече от три години ПОО са заети, срещу 63% от лицата с общообразователна диплома. Две трети от чираците/стажантите се наемат на работа веднага щом завършат обучението си. Въпреки това за много млади хора и техните родители ПОО все още не е толкова привлекателна, колкото пътеките за общо образование. В допълнение Европа има нужда от повече и по-добри професионални умения. Всяка година около 13 млн. души се включват в програми за ПОО и 3 млн. от тях получават професионална квалификация. Това обаче не е достатъчно, за да се отговори на недостига на квалифицирани служители. 40% от европейските работодатели съобщават, че не могат да намерят хора с подходящи умения и компетенции. За европейското общество и икономика е от жизненоважно значение да се осигури развитието на уменията на младата и възрастната работна сила, за да могат те да играят активна роля в конкурентния и бързо променящ се пазар на труда. Възможностите за продължаващо обучение позволяват на възрастните да поддържат уменията си актуални, да ги подобряват и адаптират в нови посоки през целия живот. Въпреки това само един от десет възрастни в Европа участва в такова. Ето защо Европейската седмица на професионалните умения привлича вниманието на всички заинтересовани страни върху ползите от професионалния избор за хората, бизнеса и обществото. „В един интелигентно работещ свят професионалното образование и обучение е интелигентният избор. Възприемането на ПОО като „бедния съсед“ на университетското образование е погрешно. Втората Европейска седмица на професионалните умения отразява богатството от възможности и опит от цяла Европа, за да покаже, че професионалното образование и обучение и чиракуването са чудесен първи избор“, заяви еврокомисарят по заетост, социални въпроси, умения и трудова мобилност Мариан Тисен. В рамките на Европейската седмица на професионалните умения се проведоха над 1000 събития в цяла Европа – във всички 28 държави членки на ЕС, както и в Норвегия, Лихтенщайн, Швейцария, Исландия и страните кандидатки за членство в ЕС. Събитията демонстрираха не само решаващата роля на ПОО в подкрепа на уменията, работните места, иновациите и конкурентоспособността, но и по отношение на личната реализация. Програмата на Европейската седмица включи още конференция „Насърчаване на Програмата за професионални умения“, Европейска среща за бизнес образование и Четвърта среща на Европейската мрежа за чиракуване. На заключителното събитие на 24 ноември се проведе церемония по връчването на Наградите за отлични постижения през 2017 г. в областта на професионалното образование и обучение, което: – Отличи най-добрите примери за професионално образование и обучение; – Осигури признание и популяризира добрата работа; – Предостави възможност за изграждане на професионални мрежи и нови възможности за кариера; – Осигури възможност победителите да станат посланици в своята област на компетентност. Общите критерии за подбор включваха: • Отлични постижения в ПОО; • Въздействие върху отделните обучаващи се лица; • Въздействие върху организационното планиране/създаването на стратегии; • Демонстриране на ангажираност; • Възможност за мултиплициране; • Участие на различни заинтересовани страни в планирането и/или изпълнението; • Допринасяне за насърчаването на конкуренто­способността на бизнеса, качеството на заетостта и/или иновациите в политиката за професионално образование и обучение; • Европейско измерение и/или положително влияние върху средата на местно и регионално ниво. Изводът от Европейската седмица на професионалните умения е, че изборът на професионално образование и обучение може да доведе до атрактивна и предизвикателна кариера и отваря вратата към възможности за повишаване на квалификацията и преквалификация към по-високи нива. В награждаването за отлични постижения през 2017 г. в областта на професионалното образование и обучение баха включени следните категории: