АМ "Струма" лот 3.2

КСБ бе домакин на форум за прогреса на проекта за лот 3.2 на АМ „Струма”

Десислава Бакърджиева В централния офис на Камарата на строителите в България (КСБ) се проведе форум на тема: „Обсъждане прогреса на проект АМ „Струма“ лот 3.2“. В него участваха почетният председател на Камарата инж. Симеон Пешов, инж. Мирослав Мазнев, експерт КСБ и изп. директор на „Бъдеще за човека и природата в Кресненското дефиле“, инж. Стефан Чайков, председател на УС на ББК „Пътища“, Владимир Харизанов, председател на УС на Сдружение „Бъдеще за човека и природата в Кресненското дефиле“, доц. д-р Симеон Ананиев, председател на УС на Сдружение „Клъстер Зелен Транспорт“, Веселин Грозданов, Сдружение „Клъстер Зелен Транспорт“, проф. д-р инж. Румен Миланов, член на УС на ББА „Пътна безопасност“ и преподавател в УАСГ, инж. Емил Георгиев, председател на ПК „Екогласност”, Филип Цанов, председател на НГК „Природата за хората и регионите”, проф. д-р Радослав Наков, директор на Геологическия институт при БАН, проф. Николай Добрев, зам.-директор на Геологическия институт при БАН, доц. Стефчо Стойнев, МГУ „Св. Иван Рилски“, доц. Кирил Ангелов, геолог, Пепа Моллова, съветник на министъра на околната среда и водите, и др. За пореден път КСБ събра представители на науката, бизнеса, екологичните и неправителствени организации (НПО) и изтъкнати експерти, за да направят равносметка за напредъка по лот 3.2 на АМ „Струма“ и ролята на НПО при подготовката на проекта. Дискусията откри инж. Мирослав Мазнев, който отчете свършеното през 2017 г. „Измина една година, в която всички работихме доста усърдно и най-вече съвместно по един изключително важен проект за България и Европа – преминаването на автомагистрала „Струма“ през Кресненското дефиле. Предизвикателствата в него бяха много, но именно общите действия на учените, експертите, еколозите и бизнеса дадоха възможност лот 3.2 да се развива в посоката, в която би следвало, а не да се отклонява от нечии интереси, целящи спиране на проекта“, каза инж. Мазнев. Той припомни, че през 2017 г. се проведе конкурс за изработване на разширен идеен проект с парцеларен план за участъка Крупник – Кресна и бе избран изпълнител. Завършен бе и Докладът за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за подобряване на трасето на лот 3.2 на АМ „Струма“. Документът ясно определи най-доброто решение за този участък от АМ „Струма“ – Източен вариант Г 10,50, съвпадащ и с избраното от журито предложение за разширен идеен проект. Последва публичното обсъждане за Доклада за ОВОС за подобряване на трасето на лот 3.2 на АМ „Струма“, което се проведе в Симитли и Кресна. Инж. Мазнев подчерта, че учени, експерти, неправителствени и браншови организации са проявили активност и в тези дискусии са се противопоставили на демагогските атаки от някои „еколози“. „За всеобхватното обсъждане на проблема и неговото коректно решение особено допринесе Геологическият институт на БАН. Задълбочените проучвания и представените доклади на проф. Николай Добрев и на проф. Стефан Шанов показаха рисковете относно геологията и сеизмологията в района на Кресненското дефиле, свързани с изграждането на дълъг тунел. На база на изследване на специалиста по редки метали доц. Илия Божков бе поставен и въпросът за радиационната среда в региона и опасностите при строителството на такова съоръжение“, посочи инж. Мирослав Мазнев. Той припомни, че изключително важна роля е изиграла и организираната подписка от председателя на Българската асоциация на пострадали при катастрофи Владимир Тодоров за незабавното стартиране на изграждането на лот 3.2 на АМ „Струма“, която бе подкрепена от 15 НПО. По думите му петицията е оказала положително влияние при приемането на разработения доклад по ОВОС и посочения в него Източен вариант Г10,50 като най-добър. Допълнителна подкрепа са донесли писмата и декларациите, които НПО са изпратили до българските и европейските институции. „Висшият експертен екологичен съвет при МОСВ одобри осъществяването на инвестиционното предложение за „Подобряване на трасето на лот 3.2 на автомагистрала „Струма“ по Източен вариант Г 10,50 без нито един глас против. Внесена бе жалба до ВАС за спиране на предварителното изпълнение на ОВОС от т.нар. природозащитници и три жалби относно самия ОВОС. Жалбата по предварителното изпълнение бе отхвърлена и предварителното изпълнение е в ход. Заседанието за разглеждане по същество на жалбите по ОВОС е насрочено за 19 февруари 2018 г.“, каза още инж. Мазнев. Той допълни, че междувременно са влезли в сила измененията на Закона за опазване на околната среда, съгласно които тези жалби ще бъдат разглеждани на една инстанция и срокът ще бъде съкратен. „Особено активна бе съвместната ни работа и по екологичното и социално-икономическото развитие на района около Кресненското дефиле. В тази връзка учредихме Сдружение „Бъдеще за човека и природата в Кресненското дефиле“, което е в процес на регистриране. Целта на структурата е да покаже, че пред всички екологични проблеми най-важен е човекът. В тази връзка нашите амбиции са да изработим устройствен и лесоустройствен план на територията, за да се набележат конкретни задачи в съответствие с целите на организацията“, каза още инж. Мазнев. По време на срещата Пепа Моллова благодари на КСБ за изключителните действия и далновидност при воденето на инициативите, свързани с АМ „Струма“. „Предстои един много тежък етап – съставяне на апликационната форма на лот 3.2 на АМ „Струма“ и защитата й в ЕК. Отново трябва да ангажираме целия научен, инженерен и икономически потенциал и да помагаме на министерствата при този процес, защото вероятно съпротивата на недоброжелатели на проекта за лот 3.2 ще продължи. Свършихме неимоверно много работа, за което благодаря на всички, но тепърва ни предстои още доста. Затова Ви приканвам отново да подпомагате процеса по успешното завършване на лот 3.2 на АМ Струма“, каза в заключение инж. Симеон Пешов.