КСБ

КСБ – партньор на международно изложение

Камарата на строителите в България е сред партньорите на ежегодния международен форум за Югоизточна Европа, който ще посрещне участниците в три изложбени зали на Интер Експо Център в София от 13 до 15 април 2011 г. Над 200 изложители от 27 държави ще покажат най-новите продукти и услуги на български и световно известни производители, вносители и консултантски фирми в областта на енергийната ефективност, възобновяемата енергия, управлението на отпадъците.
Конгресът включва пет сесии, в които ще бъде изложена най-актуалната информация за финансирането на проекти за ЕЕ и ВЕИ и интелигентни мрежи. Специален акцент в програмата на събитието е сесията „Енергия от отпадъци“, където ще бъде включена сесия „Управление на отпадъците и рециклиране” с международни лектори от Германия, Австрия, Румъния, Словения, Япония, Канада, САЩ, Великобритания, Сърбия и Швейцария. Семинарът „Нисковъглеродни общини – кметовете имат възможности“ е организиран от международния съвет за местни екологични инициативи (ICLEI) за общините в Югоизточна Европа.