КСБ

Близо 80 български фирми ще работят по строителството на АЕЦ „Белене”Г-н Глосов, вече имаме една много радостна новина за целия строителен бранш – „Белене“ ще се строи, какъв е коментарът на председателя на строителната камара?
Действително новината, която изказа министър-председателят, е много добра за строителния бранш, който разчита на големи проекти. Във всяка една голяма икономика, като можем да посочим за примери и американската, и немската икономика, когато те са били в криза, са се строили големи инфраструктурни и енергийни обекти. Примери са язовирът „Хувър Даун” в Америка, магистралите в Германия. Голяма част от българските фирми разчитат на строителството на този обект, който наистина е един грандиозен проект. По всички информации и данни, с които разполагаме, около 2-2,5 млрд. евро за тези 5 години на строителство ще останат в българските фирми. Това са може би около 7-8 хиляди работни места, пряко заети в изграждането на централата и прилежащата към нея инфраструктура, жилищни сгради, офиси. Това е и един шанс за региона около централата за подобряване на неговата инфраструктура, за осигуряването на работа за нашите строителни фирми, а следователно и на нови работни места. По данни, които имаме близо 70-80 български фирми пряко или косвено ще бъдат ангажирани с изграждането на обекта. Голяма част от съоръженията, както беше споменато на конференцията „Атомекс” преди няколко дни, вече са поръчани и ще се изработват (също от български фирми). Строителството ще бъде почти изцяло от български фирми, само специализираните дейности ще бъдат извършени от чуждите фирми. Така че българският строител разчита на такива строежи, на такива обекти.

Ще има ли официална позиция на Камарата, в подкрепа на строежа?
Да, Камарата ще излезе с позиция в подкрепа на този обект.

Защото, както виждате, в медиите излизат различни становища от политически сили, от социологически агенции и хората получават разнопосочна информация.
Камарата на строителите в България не е политическа организация, тя единствено работи в полза на своите членове, на българските строители и в интерес на обществото. Действително има много политически изказвания, има доста корпоративни интереси, които се защитават, но в крайна сметка изграждането на АЕЦ „Белене” е добро за българския строител, а сме убедени - и за българската държава и българския народ.

Имат ли капацитет българските строителни фирми? При едно предишно наше интервю, което направихме за вестника с Богомил Манчев, той обясни, че това е голямо предизвикателство пред бранша?
Действително предизвикателствата пред строителите, които пряко ще участват в изграждането на централата, е много голямо. Те ще се сблъскат с технологии на изграждане, каквито до момента не са правени, но аз съм убеден, че българският строител има капацитет да се справи с тези предизвикателства. Ние разчитаме, че хиляди строители ще бъдат ангажирани в изграждането на централата и съпътстващото строителство до нея. Както беше споменато пак на конференцията „Атомекс”, във върхови моменти пряко на централата ще работят около 7000 строители.