Дуалното обучение ще осигури кадри за бранша в област Враца

Прочетена: 182

Белла Сиракова
ОП на КСБ – Враца

В Областната администрация – Враца, бе одобрено предложението за Държавния план-прием за учебната 2018/2019 г. за област Враца. Това стана по време на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет по развитие. При определянето на специалностите бе отчетено, че бизнесът в региона изпитва сериозен недостиг на кадри, което спъва икономическото развитие на най-бедния район в Европа. План-приемът за 2018/2019 г. включва обучение по 10 профила в 19 паралелки на общините Бяла Слатина, Враца, Козлодуй и Роман и обучение по 39 професии в 45 паралелки. От предложените професии 6 са с първа степен на професионална квалификация в 5 паралелки, 9 – с втора степен в 13 паралелки, и 24 – с трета степен в 27 паралелки.

Партньорски споразумения за дуално обучение са сключени в Бяла Слатина, Враца и Мездра. Броят на паралелките в тази форма на обучение е 7 в трите общини, от които 5 са във Враца по 7 професии – строителен техник, строител-монтажник на дограма, монтажник на ВиК, машинен техник, техник на електронна техника, приложен програмист, техник-технолог в ХВП, 1 паралелка – в Бяла Слатина, по професия моделиер-технолог на облекло и 1 паралелка в Мездра по 2 професии – техник по железопътна техника и електротехник на железопътна техника.

Областното представителство на Камарата на строителите в България във Враца заедно с членовете си от години работят с Професионалната гимназия „Димитраки Хаджитошин“ в опит за възраждане на строителните паралелки и традициите на професионалното образование.

Инж. Анелия Лалова, директор на ПГ „Димитраки Хаджитошин“, Враца: Съгласували сме приема за учебната 2018/2019 г. с Областното представителство на Камарата 

Инж. Лалова, какъв ще бъде приемът за строителните паралелки през учебната 2018/2019 г. Как определихте специалностите и доколко сътрудничеството с ОП на КСБ – Враца, помогна за това решение?
За учебната 2018/2019 г. в ПГ „Димитраки Хаджитошин“ ще бъдат приемани ученици в специалностите „Строителство и архитектура“, „Дограма и стъклопоставяне“ и „Външни ВиК мрежи“. И през 2018 г. както и през всички предходни години, откакто съм директор на училището, решението за това какви паралелки да бъдат предложени се взе съвместно с ОП на КСБ – Враца. Преди това бяхме направили анализ от какви кадри ще имат нужда строителните фирми в областта.

За кои паралелки е предвидена дуална система на обучение? Как ще се включат местните строителни фирми?

Всички специалности са в дуална форма, като имаме сключени предварителни споразумения с няколко компании, намиращи се на територията на община Враца. Смятам, че тази система на обучение дава много големи шансове за реализация, тъй като учениците в реална работна среда ще могат да покажат своите качества и да приложат на практика наученото в училище. Веднага след завършване на средното образование управителите на фирми ще могат да им предложат да ги наемат. Някои от работодателите са готови да плащат стипендии на желаещите да продължат да следват в университет.

Разкажете повече за партньорството Ви с ОП на КСБ – Враца. Каква подкрепа получавате и какви общи проекти реализирате? Откога си сътрудничите за въвеждане на дуална система на обучение?

Партньорството ни с ОП на КСБ – Враца, започна буквално от постъпването ми на поста директор на ПГ „Димитраки Хаджитошин”. Тогава се появи идеята за въвеждане на дуалната система на обучение. Организирахме дискусии с членове на браншовата организация, с областния управител на Враца Малина Николова, както и с представители на РУО – Враца. С председателя на ОП на КСБ – Враца, инж. Росен Дудушки проведохме срещи във всички училища в областта с цел да направим реклама на гимназията и професиите, които се изучават в нея. Съвместно с ОП на КСБ – Враца, участвахме и в организирания от РУО – Враца, „Ден на професията”. На него се представиха всички професионални гимназии, както и фирми, в които учениците могат да работят, ако се запишат да следват в дадено училище.

Преди години сте имали почти нулев прием за паралелки с профил „Строителство”. Как помощта на ОП на КСБ – Враца, повлия за възраждане на паралелките?

Да, за съжаление. Когато постъпих на работа, в училището се обучаваха 38 ученици, от тях само 15 бяха в специалност „Строителство и архитектура”. Доброто партньорство с ОП на КСБ – Враца, помага да върнем интереса на учениците не само към гимназията, но и към дейността на строителите.

Ще допринесе ли сътрудничеството между бизнеса и образователните институции за решаване на проблема с липсата на кадри с подходяща квалификация?

Убедена съм, че съвместната работа на ПГ „Димитраки Хаджитошин” – Враца, и ОП на КСБ – Враца, като представител на бизнеса, ще помогне.

Към днешния ден в училището учениците от VIII, IX и X клас се обучават в специалностите „Вътрешни облицовки и настилки“ и „Геодезия“. През учебната 2018/2019 г. ще приемем първите си възпитаници по дуалната система. Те ще започнат и работа във фирмите, като е предвидено през първата година да са заети там два пъти в седмицата.

Смятам, че постепенната адаптация ще помогне на учениците за лесно навлизане в работната среда. От фирмите пък ще имат възможността да участват в обучението на своя бъдещ персонал и да открият кадрите, от които се нуждаят.

 

Инж. Росен Дудушки, председател на ОП на КСБ – Враца: Фирмите се включват активно при подготовката на учениците

Инж. Дудушки, в процеса на изготвянето на Държавния план-прием в област Враца се проведоха редица срещи между кметовете на общини, училищните директори, представителите на работодателските и браншовите организации и др. Всички институции се опитват да сътрудничат в постигането на баланс в националната образователна политика и осигуряването на кадри за бизнеса. Трудно ли се стигна до този диалог?

Не. Отдавна се търсеше диалог между институциите и работодателските организации и радостното е, че резултатът се получи по-бързо от очакванията.

От какви кадри се нуждаят фирмите от бранша в областта?

Компаниите изпитват недостиг от всички видове специалисти и работници, участващи в строителния процес. В предложението ни за специалности, които да се изучават в гимназията, сме посочили като основни строителството и архитектурата, и геодезията. Заявили сме също паралелки, в които учениците да се обучават в дейностите по монтаж на дограма и стъклопоставяне, и ВиК монтажници.

Нуждаем се от технически ръководители, геодезисти, монтажници на дограма, кофражисти, арматуристи, пътни работници или, както казах, от всички видове специалисти, участващи в строителството.

Защо е важна дуалната система? Какви са възможностите и как местните строителни фирми подкрепят тази форма на обучение?

Целта й е след завършването на професионалната гимназия учениците вече да са обучени специалисти, готови да започнат работа в нашите компании. Тази форма на обучение се прие много добре от местните строители и те с готовност подписаха предварителните споразумения с ПГ „Димитраки Хаджитошин“.

Желанието на компаниите от сектора да помагат на гимназията и на възпитаниците в строителните профили от дуалната система се потвърждава и от факта, че фирмите ще плащат заплати на учениците от приходите си. Подчертавам, тези средства не са обезпечени от участието на дружествата по програми, а са отделени от собствените им постъпления.

Какви са възможностите един млад човек да се реализира в строителна фирма в региона?

При разговорите с колегите от бранша всички споделят своето виждане за нуждата от привличане на младежите. В голямата си част заетите в нашите фирми са на средна и над средна възраст. Малък е делът на младите специалисти и това е причината колегите от бранша да участват в обучението на децата. Целта е да ги привлечем в строителството и да ги запазим като наш персонал. Желаещите да продължат обучението си в строителните университети ще получават финансова подкрепа за това от нас.

Помагали сте на професионалната гимназия и в годините с минимален прием за строителни паралелки. След положените усилия да възродите интереса към тях и с помощта на план-приема мислите ли, че нещата вървят в положителна посока?

Да, ОП на КСБ – Враца, в лицето на Областния съвет и фирмите членове на браншовата организация активно си партнираме с Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“. В началото започнахме да поемаме разходите за наем за общежития за учениците, които не са от града и закупувахме работно облекло, сега предоставяме материали и част от базите си за провеждане на практиката на учениците. Постоянно сме в диалог с директора на гимназията инж. Лалова и участваме в разработването на учебните програми. Заедно провеждаме срещи с учениците от VII и VIII клас в областта с цел да ги привлечем да кандидатстват в гимназията. Съвместно представихме нашата дейност на организирания от РУО – Враца, „Ден на професията”.

Работим усилено за привличане на деца в професионалната гимназия и независимо от променливия успех ще продължим целенасочената си дейност за набиране на възпитаници за строителните паралелки.

Въпреки трудностите вярваме, че заедно ще успеем.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 08.03.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.