КСБ

КСБ и МОСВ създават съвместна експертна група

Затова се договориха на работна среща ръководството на Камарата и министърът на околната среда и водите Нено Димов

Свилена Гражданска Ренета Николова Ръководството на Камарата на строителите в България и министърът на околната среда и водите Нено Димов проведоха работна среща. На нея от страна на КСБ присъстваха председателят на Управителния съвет инж. Илиян Терзиев, инж. Любомир Качамаков, член на Изпълнителното бюро и на УС, ръководител на секция „Високо строителство“ към КСБ и представител във FIEC на групата държави от Централна и Източна Европа, както и член на Съвета на директорите на в. „Строител“, инж. Благой Козарев, член на ИБ и на УС, ръководител на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“, инж. Любомир Пейновски, член на УС, инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ, Ренета Николова, ПР на КСБ, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“. В началото на срещата инж. Илиян Терзиев благодари за възможността да бъде проведена дискусията между двете институции. „Надявам се тази година да бъде ползотворна и заедно да успеем да допринесем за развитието на сектора и на държавата като цяло“, каза той. „Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Камарата работят много добре. Оглавяваната от инж. Козарев секция в КСБ заедно с ведомството изготви типови договори и документи по ОП „Околна среда 2014 – 2020“ („ОПОС 2014 – 2020“). След като видяха добрия пример, и други министерства заявиха желанието си да работят по този начин“, заяви инж. Мирослав Мазнев и подчерта, че това означава, че двете структури са създали наистина ползотворно партньорство. „Изказваме безпокойството си по отношение на напредъка на изпълнението на „ОПОС 2014 – 2020“. За съжаление не само Вие, но и другите ведомства, когато наближи краят на програмния период, се активизират и по едно и също време стартират големи по обем и инвестиции проекти“, каза той и обясни някои от предизвикателствата, пред които е изправен браншът. „В един много кратък период на компаниите ще се наложи да работят по редица проекти не само по „ОПОС 2014 – 2020“, но и по програмите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, обясни инж. Мазнев. Той добави, че поради неравномерното обявяване на тръжните процедури през годините част от фирмите от бранша губят капацитета си. Друг проблем са ниските цени по търговете, които пречат за развитието на компаниите. Инж. Мирослав Мазнев изрази желанието на Камарата за предоставяне на график за обявяване на процедурите по „ОПОС 2014 – 2020“, за да могат строителните фирми да се подготвят за реализацията на обектите. „Предлагаме да се създаде съвместна експертна група между Камарата и МОСВ, касаеща инвестиционните проекти в сферата на околната среда“, заяви инж. Мазнев. Той повдигна и въпроса за доизграждането на АМ „Струма“, като подчерта, че това е ключов за инфраструктурата проект и ако не бъде реализиран, страната ни ще трябва да връща милиарди левове. Изп. директор на КСБ заяви, че МОСВ може да разчита на експертизата на Камарата и представи конкретни предложения на браншовата организация, които ще подобрят строително-инвестиционния процес. „За да може и КСБ да играе по-сериозна роля, фирмите, участващи в търговете самостоятелно или под формата на консорциуми, които ще изпълняват строителни работи, задължително трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя в съответната категория за изпълняваните от тях работи. Това трябва да се отнася и за всички подизпълнители. Целесъобразно би било подизпълнителите да не се обявяват в тръжната документация, а да се даде възможност да бъдат включвани по всяко време на строителството, когато отговарят на условията, необходими за съответната работа“, обясни той. „Въвеждането на предквалификация за големите обекти може да съкрати сроковете, да елиминира основанията за обжалвания и да гарантира, че като изпълнители ще влязат сериозни фирми с опит и капацитет“, съобщи инж. Мазнев и допълни, че се обсъжда идеята пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ) за населените места между 2 хил. и 10 хил. е.ж. да се изграждат чрез публично-частно партньорство (ПЧП). „Изразявам още веднъж нашата готовност за диалог, сътрудничество и подкрепа с целия капацитет, с който разполагаме“, каза изп. директор на КСБ. „Смятам, че е огромен успех разработването на типовите документи, включващи цялостна тръжна документация, процедури и технически задания за ВиК обектите по „ОПОС 2014 – 2020“. Доколкото знам, целият комплект е в Агенцията по обществени поръчки и се чака тяхното окончателно становище. Приемането му ще облекчи целия процес“, заяви инж. Благой Козарев, ръководител на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“, и поясни идеята ПСОВ за населени места от 2 хил. до 10 хил. е.ж. да се реализират чрез ПЧП. „Тези обекти не се финансират по никоя европейска програма, а те трябва да се реализират в близо 200 селища. Инвестицията за всеки проект е около 10 млн. лв. Нужни са близо 2 млрд. лв., за да ги построим всичките. Такъв ресурс в държавата няма, а ако не ги направим, можем да бъдем санкционирани от Брюксел“, добави инж. Козарев и подчерта, че с реализацията чрез ПЧП, се постигат редица ефекти. Министър Димов напомни, че основен ангажимент за изграждането на тези обекти имат ВиК дружествата и общините и те трябва да намерят конкретните решения. Но той ще подкрепи всяко, което ще опази околната среда. „Подкрепям предложението за създаването на съвместна експертна група между МОСВ и КСБ за работа по инвестиционните проекти. На 17 април ще съм на посещение в Брюксел, по време на което ще обсъдим осъществяването на проектите по „ОПОС 2014 – 2020“, след това можем да проведем среща, на която да Ви представя графика за обявяване на процедурите“, обясни Димов. Той се съгласи, че обжалването е един от най-големите проблеми при осъществяването на предложенията по програмата, но посочи, че МОСВ не е бенефициент по нея. Той увери, че въпреки че не е в неговия ресор, ще помага за привличане на работници от българските диаспори. Инж. Мазнев запозна министър Нено Димов с учреденото в края на миналата година Сдружение с нестопанска цел „Бъдеще за човека и природата в Кресненското дефиле“. В него КСБ участва заедно с университети, неправителствени и екологични организации. Сдружението ще разработи устройствен и лесоустройствен план на територията между Кресненското дефиле и парк „Пирин”. „Ще подготвим варианти за размножаване и разселване на животински видове, както и по отношение на възстановяване на растителни видове“, поясни той. „Целта е да се покажат възможностите за взаимодействие между човека и природата“, обясни инж. Мазнев. В края на срещата министър Нено Димов увери, че и занапред МОСВ ще продължи да работи с КСБ в полза на ефективния инвестиционен процес в сектора. Повече за приоритетите на МОСВ за 2018 г. четете в интервю с министър Нено Димов в следващия брой на в. „Строител“