КСБ

Съвременният туризъм е невъзможен без модерно и качествено строителство

Министър Николина Ангелкова и ръководството на КСБ обсъдиха бъдещо сътрудничество

Росица Георгиева Ренета Николова Ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ) проведе работна среща с министъра на туризма Николина Ангелкова. На нея двете страни обсъдиха възможностите за сътрудничество по въпроси от взаимен интерес. „Последните две години са рекордни в историята на българския туризъм. Само за изтеклата 2017-а посещенията на чуждестранни туристи у нас са с 25% повече от 2015 г.“, посочи министър Ангелкова. Тя акцентира, че безспорна заслуга за това имат не само туристическият бранш, но и българските строители, които правят нашите курорти по-привлекателни и удобни за потребителите. „Туризмът е хоризонтална структура и успешните му резултати зависят от участието на много заинтересовани страни – институции, професионални организации, неправителствени сдружения и др. Грижата за туристическата инфраструктура трябва да е комплексен подход, който води до устойчиво надграждане на постигнатите резултати и превръща страната ни в търсена дестинация за четири сезона“, каза министър Ангелкова. От страна на браншовата организация в срещата участваха председателят на Управителния съвет инж. Илиян Терзиев, инж. Любомир Качамаков, член на Изпълнителното бюро и на УС, инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ, и Ренета Николова, ПР на КСБ, прокурист и главен редактор на в. „Строител”. Инж. Терзиев изрази готовност КСБ да подпомага Министерството на туризма (МТ) с експертизата, която притежава. „Връзката между строителството и туризма е безспорна, за добре развит туризъм е необходима добре развита инфраструктура - пътища, пречиствателни съоръжения, хотели, СПА комплекси и много др. Надявам, че сега с Вас поставяме едно добро начало на успешно сътрудничество“, каза инж. Илиян Терзиев. Той заяви желанието контактите между Камарата и министерството да станат регулярни. „Така ще можем да реагираме своевременно и адекватно на всичките възникнали въпроси, да ги решаваме с общи усилия, оперативно, в най-кратки срокове, което мисля, че ще е в общ интерес“, допълни председателят на УС на КСБ. Министър Ангелкова посочи, че рекордните постижения на входящия туризъм у нас са предпоставка за изграждане на нови петзвездни хотели, тъй като трайно расте интересът на високия клас туристи към България. Един от водещите акценти в политиката на министерството е да привличаме платежоспособни клиенти на туристически услуги, които изискват отлично обслужване. На база на всички анализи за цялата ни леглова база отчитаме, че през лятото има 94% заетост на 4- и 5-звездните хотели, съобщи министърът и заяви желание МТ и КСБ да продължат активно да си сътрудничат при изграждането и поддържането на качествена материална база в отрасъла. Николина Ангелкова прогнозира от 5 до 10 на сто ръст на чужди туристи през наближаващото лято и изтъкна значението на добре подготвените екипи, за да може да се реализира този ръст. „Посетителите, които ние искаме да привличаме, търсят качество. Неслучайно сме се насочили натам в хоризонт от 10 години - държавата да привлича основно среден и висок клас туристи. Но за да може това да се случи, трябва да подобрим материалната база”, каза още тя. „Необходимостта от достатъчно на брой и добре квалифицирани кадри в туризма е сред основните предизвикателства в нашата туристическа индустрия и ние работим активно с всички заинтересовани институции и бизнеса, за да му отговорим“, коментира още министърът. Тя припомни своевременните законодателни промени, които позволиха от миналата година да се осигуряват изпълнителски кадри за сектора от трети страни. Това обаче е краткосрочно решение. Ето защо предприехме съвместна инициатива с Министерството на образованието и науката за създаване на Център за квалификация и преквалификация на кадрите в туризма, за който ще бъде използван и опитът на други държави, поясни министър Ангелкова. Инж. Мирослав Мазнев също коментира проблема с липсата на квалифицирани кадри в строителния сектор. По думите му една от причините е, че добре обучените специалисти се реализират в други държави в ЕС, където условията са по-добри. Той подчерта, че браншът очаква в края на настоящия програмен период да има бум в изпълнението на проекти с европейско финансиране и това налага строителите да се подготвят за по-сериозни обекти. „За нас е много важно да имаме информация както за визията за развитието на сектор „Туризъм“, така и за предстоящите проекти в сферата, за реализацията на които Министерството на туризма отговаря по различните европейски програми. Ние ще направим така, че тази информация да достигне до фирмите - наши членове, за да имат те ясна перспектива за това, което предстои. Същото важи и за инвестиционната програма на ръководеното от Вас министерство”, каза изп. директор на КСБ. „КСБ работи от години за успешната реализация на лот 3.2 на магистрала „Струма“. Нашата позиция е, че изграждането на магистралата е важно за страната, хората и за туризма. Инж. Мазнев запозна министър Ангелкова с учреденото в края на миналата година Сдружение с нестопанска цел „Бъдеще за човека и природата в Кресненското дефиле“. В него КСБ участва заедно с университети, неправителствени и екологични организации. „Ще изготвим програма за най-пълно възстановяване на растителните и животинските видове. Чрез магистралата, която ще осигури лесен достъп до там, ще развием зони за отдих, спорт, туризъм и развлечения. Към тях ще се обособят търговски, хотелски, СПА зони, за да може повече хора да се възползват от богатството на природата”, обясни още той. „Нивото на инфраструктурата в туристическите комплекси и градове рефлектира върху всички нас. В лицето на строителния бранш имате съюзник за развитието на модерна, съвременна туристическа инфраструктура, разбира се, при спазване на екологичното законодателство”, каза още той. Изп. директор на КСБ посочи, че за Камарата успешното реализиране на проектите е важно и браншовата организация е подготвила пакет от предложения за оптимизиране на нормативната и поднормативната база. „85% от строителите са заети в средния и малкия бизнес. Големите фирми са тези, които са структуроопределящи за отрасъла, но все пак повечето работници са ангажирани в малките и средните предприятия, чиято роля невинаги е ясно регламентирана”, каза той. Инж. Мазнев припомни, че в тръжните документи по всяка обществена поръчка е записано изискването да се посочат подизпълнителите или да се декларира, че такива няма да се използват. „Целесъобразно би било подизпълнителите да не се обявяват в тръжната документация, а да се даде възможност да бъдат включвани по всяко време в процеса на строителството, когато отговарят на условията, необходими за съответната работа”, подчерта още той и сподели, че голям проблем пред сектора е обжалването на обществени поръчки. „Въвеждането на предквалификация за големите обекти може да съкрати сроковете, да елиминира основанията за обжалвания и да гарантира, че като изпълнители ще влязат сериозни фирми с капацитет да реализират обектите”, каза инж. Мазнев. Министър Ангелкова допълни, че друг важен акцент в дейността на ведомството е удължаването на активните туристически сезони. „У нас 90% заетост има през трите летни месеца, а през май и септември тя е много по-ниска. Опитваме се да преодолеем дисбаланса, но сме свързани и с плановете на авиокомпаниите. 80% от туристите през лятото пътуват със самолет. Затова съвместно с транспортното министерство, местната власт и авиокомпаниите се стремим да създадем предпоставки за интерес и реализиране на повече полети през месеците април-май и октомври-ноември”, каза още Ангелкова. Тя информира представителите на КСБ, че на 23 май в рамките на календара на Българското председателство на Съвета на ЕС ще се проведе форум на тема „Енергийна ефективност и туризъм”. Според нея сега е моментът да се постави на дневен ред активизирането на дебата за многогодишната финансова рамка на ЕС след 2020 г. „От Хърватска има предложение за създаване на фонд „Туризъм”, който да подпомага развитието на туристическата инфраструктура. Водят се преговори как да се включи в следващия бюджет на ЕС. Повечето туристически държави подкрепят това. Сред тях са Гърция, Португалия, Испания”, каза още Николина Ангелкова. Министерството на туризма и Камарата ще продължат активно да си сътрудничат при изграждането и поддържането на качествена материална база в туризма, от която до голяма степен зависят сигурността и удовлетвореността на потребителите.