КСБ

Вестник „Строител” е осъществена мечта


Г-н председател, тази седмица в. „Строител” стана на 2 години. И макар че възрастта е скромна, през този период ние работихме за авторитета на бранша, за прозрачност в процедурите за обществени поръчки, за нормална пазарна среда. Целият екип се концентрира да работи в позитивни за бранша насоки. Каква е вашата оценка?
Вестник „Строител” е една осъществена мечта на Камарата на строителите. Това е мечта още от времето, когато носехме името Българска строителна камара. Тогава разполагахме само с един информационен бюлетин. Сега, без да скромничим, можем спокойно да кажем, че имаме най-добрия браншови вестник, който се издава в България. Това е вестник, развитието на който се вижда във всеки следващ брой, защото всеки следващ брой става по-хубав.
Седмичникът се чете от всички строители, чрез фирмите, регистрирани в ЦПРС, от всички общини, министерства, посолства, ЕК. Факт е, че някои от броевете са изчерпани до един. Това е доказателство, че материалите в тях са предизвикали интереса на читателите. Така че мнението – не само моето, но и на Управителния съвет на Камарата, заявено и на последния управителен съвет на КСБ е, че вестникът е много добър и ценен за нас  и е полезно за бранша издание.

Какви препоръки ще дадете и какво ще ни пожелаете?
Искам да пожелая на екипа ви първо здраве, което е традиционно пожелание у нас, а също така и да работите активно за развитието на вестника, да се увеличава неговият тираж, да бъде търсен вестник. А колкото до препоръките, няма какво повече да ви кажа от това, което е обсъждано на управителните съвети на КСБ.
Искам да отбележа, че  вестникът вече има и нов модерен офис. Това е успех не само за вас, но и за цялата Камара. Така че напред и нагоре! Работете, като разширявате интересните за читателите рубрики. Желая ви много успех и нови идеи!