КСБ

Ръководството на КСБ проведе работна среща с ПГ „БСП за България”

Срещата е част от поредицата работни дискусии, които ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ) провежда с институциите и парламентарно представените политически сили. От страна на КСБ участваха инж. Илиян Терзиев – председател на УС на КСБ, Владимир Житенски – зам.-председател на УС на КСБ, инж. Мирослав Мазнев – изп. директор на КСБ, и членовете на УС Руен Панчев, Любомир Пейновски и Мирослав Манолов, както и Ренета Николова – ПР на КСБ и прокурист на „Вестник Строител” ЕАД. От страна на ПГ на БСП в срещата се включиха Георги Свиленски, зам.-председател на ПГ „БСП за България“ и зам.-председател на Комисията за транспорт, информационни технологии и съобщения в 44-тото НС, Дора Янкова, зам.-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и член на Комисията по бюджет и финанси, Никола Динков, член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Николай Иванов, член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и на Комисията по труда, социалната и демографската политика, Радослав Стойчев, член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борбата със сивата икономика и контрабандата, и Манол Генов, член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и на Комисията по околната среда и водите. „Благодаря Ви за тази среща. Ние проведохме среща с Вас преди извънредните парламентарни избори и там набелязахме някои общи теми, по които можем да работим заедно и които са в интерес на бизнеса, инвестициите и касаят строителния бранш. Ние приветстваме изразените още тогава идеи за търсене на публично-частно партньорство между държавата и строителния бранш, споделяме и позицията по отношение на критерия „най-ниска цена“ в търговете, който е пагубен за бранша. Готови сме да дискутираме и да излезем с общи инициативи за намиране на решения за все по-сериозния проблем с липсата на кадри. Като ново ръководство на Камарата ние стартирахме една интензивна кампания от срещи с ресорните институции и политическите сили. Освен това се срещаме и с нашите Областни представителства в страната, за да чуем конкретните проблеми на бранша и по места. КСБ има редица предложения за подобряване на строително-инвестиционния процес, които обаче в голяма степен налагат промени в законодателството. Ще дам пример със ЗУТ, за който ние категорично считаме, че трябва да се промени, като се раздели материята в два отделни закона. Без подкрепата на основните политически сили, колкото и добри да са нашите предложения обаче, те не биха могли да се материализират“, посочи инж. Илиян Терзиев. Изп. директор на Камарата инж. Мазнев представи предложенията за подобряване на нормативната база. Камарата счита, че трябва да отпадне възможността нерегистрирани фирми в ЦПРС да извършват строителна дейност. „В ЦПРС са вписани приблизително 5000 фирми, а в статистиката още 15 хил. са записани с предмет на дейност строителство“, обясни той. „Трябва да има равнопоставеност, коментира зам.-председателят на КСБ Владимир Житенски. „Не е редно за 5000 фирми правилата да са едни, а за 15 хил. въобще да няма правила”, каза още той. Камарата ще настоява и всички фирми, включени в консорциуми за строителство, да са вписани в Регистъра. „Сега законът дава възможност да се използва регистрацията на една фирма в ЦПРС, а участието й в консорциума да е 1%. На практика това позволява главният изпълнител с най-голямото участие да не е вписан в Регистъра“, даде пример инж. Мазнев. По отношение на договорите участниците в срещата се обединиха около използването на правилата на FIDIC. Единомислие имаше и за дъмпинговите цени, като общата позиция е, че те унищожават бранша. „Трябва да се приемат правила за форимиране на девизните цени“, подчерта инж. Мазнев. КСБ счита, че са необходими и промени по отношение на предварителното обявяване на подизпълнителите - то трябва да отпадне. Руен Панчев, член на УС и председател на „Строителна квалификация“ АД, постави въпроса за липсата на кадри и необходимостта от спешни мерки в това направление. „Трябва да увеличим заплатите и да осигурим на младите хора добър стандарт на живот, за да останат в страната”, посочи Владимир Житенски. „Браншът представлява интересите на 1,2 млн. души в страната“, подчерта той. Мирослав Манолов, председател на секция „Инженерна инфраструктура“, постави въпроса за недостига на средства, предвидени за зимното почистване. „50 млн. лв. годишно са крайно недостатъчни, фирмите не могат да инвестират в съвременни машини“, каза той. Любомир Пейновски апелира в ЗОП да бъде регламентирано да не се обявяват поръчки, без да е осигурено финансиране за тях. Георги Свиленски, зам.-председател на ПГ „БСП за България”, благодари за срещата и поставените актуални въпроси. Зам.-председателят на Комисията по регионална политика Дора Янкова изрази подкрепа към приемането на промени относно задължителното вписване на фирмите в ЦПРС. „Това ще въведе правила за всички и ще изсветли бранша“, коментира тя. Янкова посочи, че позицията на БСП винаги е била в подкрепа на договорите по FIDIC и срещу дъмпинговите цени. Относно липсата на кадри тя предложи браншът да даде заданието си към образованието. Дора Янкова предложи срещите между КСБ и представителите на БСП в регионалната комисия да станат регулярни, като различните промени в нормативната база преди приемането им да бъдат консултирани с КСБ.