Теменужка Петкова на срещата с КСБ: Заедно правим България по-енергийно независима

Прочетена: 99

Ренета Николова

Ръководството на КСБ проведе работна среща с министъра на енергетиката Теменужка Петкова. На срещата присъстваха Владимир Малинов, изп. директор на „Булгартрансгаз“, и Теодора Георгиева, изп. директор от българска страна на „Ай Си Джи Би“ АД, дружеството, което отговаря за изграждането на междусистемна газова връзка Гърция – България. КСБ бе представена от инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, зам.-председателите инж. Николай Николов и Калин Пешов, изп. директор инж. Мирослав Мазнев, члена на УС на Камарата Любомир Пейновски, Ренета Николова, ПР на КСБ.

Инж. Терзиев благодари на министър Петкова за срещата. „Връзката между строителството и енергетиката е безспорна – изграждането на газова инфраструктура и рехабилитацията на съществуващата, доизграждането на основните интерконектори, рехабилитирането на електропреносната мрежа в страната, изграждането на междусистемни връзки, генериращи мощности, газовият хъб, са сред ключовите за бранша обекти, важни за енергетиката на страната ни и със значение за реализирането на единния европейски енергиен пазар. Надявам се, че днес с Вас поставяме едно добро начало на успешно и дълготрайно сътрудничество“, каза инж. Илиян Терзиев. „Разчитаме много на Вас да ни кажете какви са инвестиционните намерения на ръководеното от Вас ведомство, за да може ние като бранш да се подготвим, да съдействаме, ако е необходимо, при оформянето на документите, да знаем кога да очакваме процедиране и всичко това да се случва в един предвидим времеви порядък“, добави той.

„В една лодка сме – ние възлагаме, Вие изпълнявате обществени поръчки, които са важни за развитието на икономиката и са в полза на обществото, правят България по-енергийно независима. Инфраструктурните проекти, които ние в енергетиката разработваме, наистина са много важни. Съвсем накратко ще се опитам да ги презентирам, за да може Вие да имате информация какво се случва в сектора, какво предстои, какви са нашите визии и тенденциите. Неслучайно съм поканила и Владимир Малинов, изп. директор на „Булгартрансгаз”, каза министър Петкова.

„В областта на природния газ работим в две основни направления.

В момента са в ход три обществени поръчки, свързани с интерконектора Гърция – България.

И трите процедури са в много голяма степен свързани с Вас – строителите. Едната е за избор на инженер-консултант по проекта. Тя за съжаление беше обжалвана. Това ни забави няколко месеца. Ние в този случай сме конкретно ангажирани и с договор с доставчика на природен газ, и с ЕК за усвояване на грантовете за финансиране по фондовете и програмите на ЕС, и изобщо с цялото строителство на проекта и всеки ден за нас е ценен. Но така или иначе успяха да ни забавят“, обясни Теменужка Петкова. В тази връзка тя посочи, че адмирира промяната в ЗОП, внесена от вицепремиера Дончев, относно обжалванията. „Смятаме, че това е много важна промяна, която ще доведе до разрешаването на проблема с обжалванията. Сега законът дава възможност за такива трикове и хватки, които са в състояние да стопират всеки един проект. Вие знаете как във времето се протакат нещата и накрая се стига понякога до обезсмислянето на някои поръчки.

Така или иначе процедурата е възобновена. До 28 май е срокът за подаване на предложения. Ако имате интерес в тази област, за нас ще бъде радостно български компании да се явят по обществената поръчка. Другата процедура, свързана с този голям инфраструктурен проект, е за избор на доставчик на тръби. Тя е финализирана откъм възможност за кандидатстване. Бяха подадени 10 предложения за участие. В момента тече преквалификацията, ще видим колко от кандидатите ще останат на финалната права. Малко са компаниите, които отговарят на изискванията. Аз лично очаквах по-добра подготовка и по-добро представяне, което да ангажира големи международни компании в този процес, но не се получиха така нещата. Надявам се, че тези, които ще останат, ще се справят. Третата голяма обществена поръчка е свързана с избора на строител на проекта и тя е в ход. На 30 април е пусната и документи се подават до 22 юни.

Очакваме фирмите да разгледат документацията и да се подготвят. Обръщаме се към Вашите членове да заповядат като участници в процедурата“, заяви министър Петкова. „Изграждането на интерконектора Гърция – България е наистина стратегически инфраструктурен проект и в рамките на неговата реализация ще разчитаме много на изпълнителите на тези три обществени поръчки. Защото качеството на компаниите, които ще бъдат избрани, ще бъде гаранция за качеството на изпълнение на проекта. Той е изключително важен, включен е в 7-те топ приоритета на

ЕС в областта на енергетиката. Сред тях е и друг наш проект –
изграждането на газова връзка между България и Сърбия.

Този проект се развива в рамките на Министерството на енергетиката, но предполагам, че до края на годината ще бъдат предприети стъпки и действия проектът да бъде прехвърлен на „Булгартрансгаз“, тъй като това е дейност, която е неприсъща за една бюджетна организация, ние не можем да бъдем оператор. Затова няма нищо по-логично от това след съгласуване с ЕК той да бъде прехвърлен към „Булгартрансгаз”, така че колегите да могат да използват част от гранта, който и ние използваме по ОП „Иновации и конкурентоспособност”, информира министърът.

„По този проект предстои обществена поръчка за избор на изпълнител. Това обаче ще се случи след година и половина или две, тъй като самият проект е ангажиран с критерий за устойчивост.

Критерият за устойчивост предвижда колегите от сръбска страна да са достигнали същия етап на развитие на проекта, на който се намира той на територията на България. Ние имаме Подробен устройствен план, технически проект, следват отчуждителните процедури, които трябва да се извършат и да се избере изпълнител за реализацията му. ЕК декларира, че е заделила ресурс, който да предостави на Сърбия за целите на проекта. Той е свързан с цялостната концепция за диверсификация на източниците за доставка на природен газ и реализацията му е важен приоритет за

ЕС. Моята препоръка е Вие да следите и да наблюдавате как се развива процесът“, обясни министър Петкова.

„Други много важни проекти в областта на природния газ това са тези на „Булгартрансгаз“.

Сега сме на финала на изграждането на лупинга между България и Турция. Надяваме се до края на месец юни, в рамките на първото Българско председателство на Съвета на ЕС, да можем да открием този обект“, допълни тя. Министър Петкова посочи, че най-сериозният проект, който се очертава, е концепцията за реализация на европейски газоразпределителен център „Балкан“ на територията на страната. „В ход е предпроектно проучване, което ще даде конкретика и яснота за трасетата, които ще бъдат изградени, за техническите и финансовите параметри, както и за структурирането на самия проект като такъв, на финансовия му модел“, каза министърът и даде думата на изп. директор на „Булгартрансгаз” за повече информация.

„Булгартрансгаз” е бил винаги и продължава да бъде възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки. Проектите – малки или по-големи, се обявяват на нашата интернет страница. Ние в миналото с удоволствие сме работили както с български компании – членове на КСБ, така и с чуждестранни компании. Надявам се да продължим съвместната си работа с всички членове на КСБ, тъй като развитието на газовата инфраструктура без Вашето участие е невъзможно. Вие разполагате с човешкия капитал и необходимите знания и технически умения за реализирането на такива сериозни инфраструктурни проекти“, каза Владимир Малинов.

„Действително, както каза министър Петкова, най-големият проект за развитието на нашата инфраструктура е свързан с
концепцията за реализирането на газов хъб „Балкан“.

Предпроектното проучване е на етап междинен доклад. Използвам възможността, включително и на тази среща, да Ви поканя на 12 юни в Брюксел в рамките на председателството, където ще представим резултатите от междинния доклад и след като бъде готов окончателният доклад, което се очаква да се случи в рамките на юни, предвиждаме да проведем кръгла маса през септември в България. Там, както министър Петкова спомена, ще дадем детайлна информация по отношение на инфраструктурната част, необходимите и вероятни посоки на развитие на проекта, както и неговото финансиране. На този форум възнамеряваме и нашата цел е да поканим всички потенциални заинтересовани страни в рамките на процеса. Още един път горещо Ви каня на двете ни събития – на 12 юни в Брюксел и на другото ни събитие, което планираме да е през септември. Те ще бъдат организирани съвместно с министър Петкова под егидата на премиера Борисов“, каза изп. директор на „Булгартрансгаз”. „Моят кабинет е отворен. Когато имате желание, може да проведем среща и да навлезем в детайлите по проектите. Следете интернет страницата ни. Оттук – нататък моят екип трябва да започне да работи активно по реализацията на инвестиционната програма. Надявам се на висока степен на интерес от Ваша страна“, каза още Малинов.

„МС взе решение, с което определи 9 от проектите на „Булгартрансгаз” за такива от национално значение. Това ще им осигури един по-специален статут, както и предимство при издаване на разрешения и съгласувателни процедури. Проектите в областта на природния газ и на „Булгартрансгаз” са точно такъв тип, които са от национално значение и са приоритетни“, каза министър Петкова. „Това са сериозни проекти, които не бихме могли да реализираме без активното участие на всички Вас. Ще разчитаме много на КСБ“, допълни тя.

Инж. Мирослав Мазнев сподели, че КСБ, съвместно с Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие към ЕП, организират кръгла маса за инвестициите и развитието на Северна България на 23 май, и покани министър Петкова да се включи във форума. Той припомни, че за тази част на България въпросът за реализацията на проекта за втора АЕЦ е актуален.
„По отношение на проекта „Белене”, който 40 години е на дневен ред, се надявам да може да намерим някакво разумно решение след консенсус на всички заинтересовани страни“, коментира министър Петкова. Тя обясни, че НС е възложило на МЕ да подготви предложения как по най-добрия начин да се оползотворят инфраструктурата и оборудването, които страната ни притежава.

„Срокът е до 30 юни тази година. Създадена е работна група в Министерството на енергетиката, ангажирани са колеги от НЕК, от АЕЦ „Козлодуй”, от държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци”, БЕХ. Идеята е темата да бъде анализирана от всички гледни точки“, каза още Петкова.

„Ние ще опишем всички възможни опции в доклад. Каквото и решение да бъде взето от парламента, това трябва да бъде едно информирано решение и да са ясни последиците от него и в единия, и в другия случай. Тук трябва да има много сериозен консенсус – и политически, и обществен. Знаете, че има хора, които са против реализацията на един такъв проект. Има и такива, които са „за“. Всеки има своите аргументи, мотиви. Въпросът е ние като политици и общество да вземем решение, което ще бъде по-доброто за България. Така че съвсем скоро предстои да се разбере какво ще е бъдещето на АЕЦ „Белене“ и в тази връзка и на Северна България“, допълни министърът.

Тя даде и информация относно проектите на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД – другия субект в енергетиката, който реализира сериозни по мащаб инвестиции. В момента има няколко обявени обществени поръчки в ЕСО, свързани с изграждането на електропроводи високо напрежение, подстанции“, обясни Теменужка Петкова.
„НЕК също е възложител на обществени поръчки и заявява искания за рехабилитация на обекти“, каза още тя.

„АЕЦ „Козлодуй” е един от най-големите възложители на обществени поръчки. Има и дейности по модернизация на наличното оборудване. Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци” също строи площадка”, информира Петкова.

„Правим всичко прозрачно. Можете да разчитате на мен и на моя екип. Надявам се да продължим да работим заедно. Винаги сме отворени за комуникация с КСБ“, каза в заключение министърът на енергетиката.

От своя страна председателят на УС на Камарата инж. Терзиев я увери, че в лицето на строителния бранш има съюзник за развитието на модерна, съвременна енергийна инфраструктура. А КСБ е готова да участва с експертния си капацитет в общи инициативи, подготовка на нормативни промени, важни за секторите „Строителство“ и „Енергетика“, в комисии по изготвяне на тръжни документации, както и при оценяването на проекти.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 21.05.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.