КСБ

Немски опит за наши мениджъри по европейски проект


Проектът  „Подобряване на управленските умения и компетенциите на мениджъри на МСП от строителния сектор чрез иновативни технологии и стратегии за учене” – Construct-M,  е по Програма „Учене през целия живот”, подпрограма „Леонардо да Винчи”. Той бе насочен към практическото  обучение и усвояване на знания и умения за управление на строителни фирми от средния бизнес, методологически методи и мениджърски знания, e-learning и иновации в сектора.  Инициатор е Камарата на строителите в България, а участници в него станаха 10 мениджъри на строителни предприятия у нас.
В края на април те се завърнаха от 7-дневно обучение в Германия, при което се запознаха с немския опит при поощряване на иновациите и разпространението на добрите професионални практики и системи. Всеки от участниците вече е носител на сертификат Europass мобилност, като част от програмата за обмен.
Организацията домакин бе Федерацията на строителната индустрия Северен Рейн-Вестфалия, която е регионалното сдружение на Централния съюз на немската строителна индустрия (Hauptverband der Deutshe Bauindustrie – HDB), с който КСБ има дългогодишно сътрудничество. Федерацията на строителната индустрия в Северен Рейн-Вестфалия разполага с три центъра за професионално обучение, намиращи се съответно в градовете Есен, Хам и Керпен. Те са специализирани в обучението на 16 строителни професии, като предлагат профилирано обучение за водачи на строителна механизация, жп строителство и сухо строителство.
Участниците в проекта са категорични, че инвестирането в човешките ресурси и особено в продължаващото професионално обучение на ниво предприятие е изключително важно, предвид високата мобилност в сектора, и не само с оглед на строителните обекти, но и между самите строителни фирми.
В няколко поредни броя  в. „Строител” ще ви представи впечатленията на част от участниците в проекта.

Проектът  „Подобряване на управленските умения и компетенциите на мениджъри на МСП от строителния сектор чрез иновативни технологии и стратегии за учене” – Construct-M,  е по Програма „Учене през целия живот”, подпрограма „Леонардо да Винчи”. Той бе насочен към практическото  обучение и усвояване на знания и умения за управление на строителни фирми от средния бизнес, методологически методи и мениджърски знания, e-learning и иновации в сектора.  Инициатор е Камарата на строителите в България, а участници в него станаха 10 мениджъри на строителни предприятия у нас.В края на април те се завърнаха от 7-дневно обучение в Германия, при което се запознаха с немския опит при поощряване на иновациите и разпространението на добрите професионални практики и системи. Всеки от участниците вече е носител на сертификат Europass мобилност, като част от програмата за обмен.Организацията домакин бе Федерацията на строителната индустрия Северен Рейн-Вестфалия, която е регионалното сдружение на Централния съюз на немската строителна индустрия (Hauptverband der Deutshe Bauindustrie – HDB), с който КСБ има дългогодишно сътрудничество. Федерацията на строителната индустрия в Северен Рейн-Вестфалия разполага с три центъра за професионално обучение, намиращи се съответно в градовете Есен, Хам и Керпен. Те са специализирани в обучението на 16 строителни професии, като предлагат профилирано обучение за водачи на строителна механизация, жп строителство и сухо строителство. Участниците в проекта са категорични, че инвестирането в човешките ресурси и особено в продължаващото професионално обучение на ниво предприятие е изключително важно, предвид високата мобилност в сектора, и не само с оглед на строителните обекти, но и между самите строителни фирми.В няколко поредни броя  в. „Строител” ще ви представи впечатленията на част от участниците в проекта.


Дамян Стоянов, управител на фирма „СТОА” ООД:

Знанието в България отново трябва да бъде ценност

Г-н Стоянов, полезно ли беше за вас участието ви в проекта на КСБ?

Проектът беше изключително полезен и обогатяващ. Видяхме как работи немската система за обучение на кадри. Най-интересно е, че тя е установена преди 80 години, а въпреки това там не спират да мислят за подобрения и имат иновативен подход. Видяхме ученици, които се обучават на инструменти, с които се е работело преди години, за да стигнат до най-новите технологии. Те разбират същината на нещата. Проблемът на днешното поколение е, че попада директно на високите технологии, а без основата възникват проблеми.

Какво ви впечатли най-силно в Германия?


Може би това, което видяхме като иновации. Например в електроцентралата  RWE има терминали, които обучават и изпитват хората на тема безопасност. След това се подписваш и с този сертификат охраната те пуска, като ти предоставят всички предпазни средства. В това нещо не е ангажиран нито 1 човек, няма разходи. Лесно е да се направи с новите технологии. Защо не го направим тук? Важен е подходът към нещата и тяхното спазване. Ние имаме добри неща на тема обучение, законодателство. Нещата куцат само защото няма контрол. Оттам няма и качество. Това може да се види изпълнено в Германия.

Как се създава мотивацията за обучение на кадрите в Германия?


Да, беше ми полезно да видя как тези хора търсят начина да мотивират. Трябва да разсъждаваме по-общо по въпроса, защото мотивацията на младите хора е много важно нещо. Нещата не приключват само с обучението. Тук нещата опират и до манталитет. Човек, дори да е прекрасно обучен, трябва да има желание да работи качествено.


Доволен ли сте от контактите, които създадохте?

Бъдещето ще покаже колко полезни са били. За в бъдеще, ако ние започнем да организираме такива обучения, можем да разчитаме на тяхното ноу-хау. Хората са много отзивчиви. Знанието в България отново трябва да бъде ценност.