КСБ отбеляза успешната реализация на проект „УМЕн”

Прочетена: 46

Борислав Брайков,
КСБ
Мартина Кръстева,
експерт, КСБ

Камарата на строителите в България (КСБ) представи резултатите от изпълнението на проект „Успешни и мобилни в Европа – УМЕн“. Събитието се състоя в заседателната зала на Висшето строително училище „Любен Каравелов“. В него участваха повече от 30 представители на заинтересованите страни, сред които партньорите по проекта – директори и учители от професионалните гимназии от София, Пазарджик, Бургас, Велико Търново и Стара Загора. На срещата присъстваха и експерти от Агенцията по заетостта, както и от Университета по архитектура, строителство и геодезия, ВСУ „Любен Каравелов“ и др. КСБ бе представлявана от своето ръководство – председателя на Управителния съвет (УС) инж. Илиян Терзиев, членовете на УС на Камарата Лю­бо­мир Пейновски, инж. Николай Чомаковски и Руен Панчев, който е и председател на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД, изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“ и ПР на КСБ, Мартина Кръстева, експерт КСБ и координатор на проекта, и др.

Мартина Кръстева презентира отделните етапи от изпълнението на „УМЕн“, заложените цели, предвидените и постигнати резултати. Специален акцент бе поставен върху въздействието от осъществената европейска мобилност и изграждането на стратегическо междусекторно сътрудничество за затваряне на цикъла обучение – практика – реализация на пазара на труда, пред който са изправени младите хора в средното професионално образование. В заключение Кръстева благодари на партньорите за положените усилия и добрата координация, необходима за качественото изпълнение на заложените дейности. В тази връзка тя изтъкна и ролята на придружаващите лица, които са оказали необходимата подкрепа на младежите по време на практическото обучение в Германия – Цветелина Жекова, учител в ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас, инж. Здравка Русинова, преподавател в ПГСАГ „Ангел Попов” – Велико Търново, и Милена Желязкова, експерт в КСБ.

В дискусионния панел бе дадена висока оценка на „УМЕн“. Партньорите на проекта подчертаха, че подобни възможности за участие в международна мобилност спомагат за подобряване на практически ориентираното обучение в българското средно професионално образование, а като добавена стойност се повишават и кариерните им умения за успешно поведение на пазара на труда. Изразено бе и мнение, че Камарата на строителите в България следва да продължи работа в тази насока и да обединява образователните институции за повишаване на практическите умения и компетенции на младите хора.

Припомняме, че проект „УМЕн“ №2017-1-BG-01-KA102-036073 бе разработен от КСБ по програма „Еразъм +“, мярка КД1 „Мобилност на обучаеми и учители в професионалното образование и обучение“. „УМЕн“ се изпълни в периода юни 2017 г. – юни 2018 г. в партньорство с шест професионални гимназии по строителство в градовете София, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Плевен и Пазарджик, а Агенцията по заетостта е посредник.

Основната цел на проекта бе да надгради знанията, професионалните умения и компетенциите на младите специалисти относно европейските тенденции в сферата на полагането на висококачествени външни изолации, за да отговори на нарастващите нужди от енергийно ефективно строителство.

В допълнение специфичните задачи на „УМЕн“ са :

• Да отговори на търсенето на строителния сектор в сферата на енергийното строителство и да обезпечи няколко региона в България с квалифицирани млади специалисти, които могат да се включат веднага в трудовия пазар в най-силния сезон;
• Да увеличи броя на практически подготвените кадри в областта на енергийно ефективното строителство на регионално ниво и да осъвремени знанията им относно модерните технологии и материали за външните изолации;
• Да усъвършенства владеенето на терминологията на немски език, да подобри разговорните езикови умения, да разшири културния кръгозор и да подготви участниците за работа в мултинационална среда;
• Да надгради кариерните умения и да повиши мотивацията на младите специалисти, за да ги подготви за активно включване в икономическия живот в България и ЕС;
• Да добави ефективно практическо обучение към програмата на гимназистите, за да подобри качеството на професионалното образование и да създаде висококвалифицирани кадри за бранша;
• Да насърчи иновациите и въвеждането на подготовка според нуждите на строителната индустрия по примера на Германия, за да осигури гладко изпълнение на реформата в образователния сектор;
• Да подобри международното и междусекторното сътрудничество в сферата на професионално образование и обучение (ПОО).

Целева група бяха 30 ученици (по 5 от всяка партньорска професионална гимназия) от XI и XII клас по строителни специалности. Те взеха участие в образователна мобилност чрез триседмична практическа подготовка – „Изолация на нови и съществуващи сгради с фокус върху „външната изолация”, проведено през април 2018 г. в центъра на BiW в Ерфурт. Изборът на обучителна организация бе базиран на добрите традиции в Германия, където дуалното обучение е въведено от десетилетия, за да се справи с предизвикателства, сходни с реалността в България – изпреварващи темпове на растеж на строителната индустрия в сравнение с образователния сектор и сериозен дефицит на квалифицирани кадри.

Участниците бяха запознати с основни теми, свързани с изолациите:

• специфики на фасадната изолация, видове изолации, композитна система за топлоизолация и такава на ядрото, вътрешна изолация и окачена фасада;
• типове сгради и описващи показатели, възможности и последици за реализирането на нискоенергийната сграда, влияние на правилния избор на материали и въздухоплътност;
• използване на различни системи за производство на енергия и топлина и енергийни паспорти.

По време на практическите занятия младежите се упражняваха да използват съвременни материали за нискоенергийни изолации върху различен тип повърхности. Обучителният процес бе съпътстван от излети с цел обследване на реални строежи и сгради за онагледяване на взаимовръзките и зависимостите при външната изолация и имаха възможност да разговарят със специалисти от практиката.

След края на своето обучение всички младежи успешно положиха финален изпит и получиха удостоверения за преминато обучение от немския партньор BiW и сертификат Europass мобилност.

Europass описва знанията и уменията, придобити в европейска държава, за да подпомогне европейската заетост на участниците, и служи като референция за бъдещите работодатели. Чрез сертификатите учениците ще могат да докажат, че притежават необходимите професионални компетенции, признати на европейско ниво.

Независимо дали ще продължат към висшите учебни заведения, или ще изберат стаж или работа, завършващите средно образование младежи трябва да познават добре своите професионални и лични качества, силни и слаби страни, както и да умеят да представят най-доброто от себе си, за да се позиционират успешно на пазара на труда. Кариерното ориентиране и уроците не са застъпени в учебните програми, затова завършилите, подготвящи се за интервю за работа/стаж/университет, често пъти се губят в големия обем и в противоречива информация в интернет как да си подготвят документите за кандидатстване. Ето защо BiW отдели специални часове за спецификите на кандидатстване за дуално професионално обучение в Германия, а Агенцията по заетостта в рамките на 6 еднодневни кариерни ателиета запозна участниците как да подготвят успешни документи за кандидатстване, къде да търсят работа и как да използват Европейския портал за професионална мобилност – EURES.

Всички етапи от изпълнението на проект „УМЕн“ може да проследите чрез уеб сайта на проекта и неговата Фейсбук страница:

https://umen-eu.weebly.com/
https://web.facebook.com/umen.eu/

Сподели в социалните мрежи

Автор на 28.06.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: