УС на КСБ проведе заседание в Габрово

Прочетена: 148

Мартин Славчев
Ренета Николова

На 21 юни в Габрово се проведе заседание на разширения Управителен съвет на Камарата на строителите в България (УС на КСБ). Дневният ред включваше доклад относно състоянието на строителството и проблемите в региона, избор на представители за участие в комисии за съвместна работа с институциите и министерствата, както и предложения за нови председатели на секции „Енергийна инфраструктура“ и „Високо строителство“ към КСБ. Обсъдени бяха предложение за нови правила при изготвянето на план-сметките на Областните представителства на Камарата (ОП на КСБ) и концепция за развитие на политиката на КСБ в областта на професионалното образование, обучение и квалификация.

Част от програмата бе и посещението на строителни обекти. Сред тях бе един от най-сложните и приоритетни пътни проекти – обходът Габрово.

„Територията на Габровска област е наситена с обекти с образователна и културна стойност. Тя е привлекателна за национален и международен туризъм поради близостта на Стара планина, чистата природа и свежия планински въздух, природните, исторически и етнографски забележителности, уникалните архитектурни комплекси, изключителните антропогенни ресурси и културните събития от международно и национално значение“. Това заяви Богомил Пет­ков, председател на ОП на КСБ – Габрово, и домакин на събитието.

„В ОП на КСБ – Габрово, в момента членуват 50 строителни фирми. В Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) са вписани 63 компании, като от тях 37 са габровските, 16 са на територията на Севлиево, 9 са от Трявна и 1 от Дряново. Областното представителство разполага със свой офис в нова сграда в централната градска част“, каза Петков. Той сподели, че усилията на ОП са насочени към осъществяването на основната функция на КСБ – да защитава правата и интересите на своите членове и на потребителите на строителни услуги.

По време на заседанието на разширения УС на КСБ бяха избрани представители за участие в комисиите за съвместна работа с институциите и министерствата. В комисията, която ще осъществява контакти с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, бяха включени инж. Илиян Терзиев – председател на УС на КСБ, инж. Николай Николов – зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Бургас, Любомир Пейновски – член на УС на КСБ и на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД, инж. Мирослав Мазнев – изп. директор на Камарата, и арх. Лидия Станкова – началник-отдел „Анализи, строителство, професионална квалификация и мониторинг“ (АСПКМ) към КСБ.

С Агенция „Пътна инфраструктура“ ще работят инж. Симеон Пешов – почетен председател на КСБ, Велико Желев – член на Изпълнителното бюро (ИБ) и на УС на КСБ, Мирослав Манолов – член на УС на КСБ, инж. Николай Иванов – член на УС на КСБ, инж. Росен Колелиев – член на УС на КСБ, инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ, и арх. Лидия Станкова. Комисията към Министерството на околната среда и водите включва инж. Илиян Терзиев, инж. Благой Козарев – член на ИБ и на УС на КСБ, Любомир Пейновски, член на УС, инж. Мирослав Мазнев, изп. директор и арх. Лидия Станкова. Представители на Камарата за съвместна работа с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са Велико Желев – член на ИБ и УС на КСБ, инж. Любомир Качамаков, член на ИБ и на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – София, Мирослав Манолов, член на УС на КСБ, инж. Виолета Ангелиева и Елена Недева, експерти в отдел АСПКМ. В комисията за работа с Министерството на земеделието и храните влизат Руен Панчев – член на ИБ и на УС на КСБ, Валентин Николов – председател на Контролния съвет на КСБ, и инж. Емил Гигов – гл. експерт в отдел АСПКМ. С Министерството на енергетиката ще работят инж. Калин Пешов – зам.-председател на УС на КСБ и инж. Йоана Бетова – експерт в отдел АСПКМ, а с Министерството на образованието и науката – Руен Панчев, Любомир Пейновски и Мартина Кръстева – експерт в отдел АСПКМ. В комисията за Министерството на културата са включени Владимир Житенски – зам.-председател на УС на КСБ, и арх. Лидия Станкова, а в тази за Министерството на труда и социалната политика – Руен Панчев, Любомир Пейновски и Мартина Кръстева.

Бяха избрани нови председатели на секции „Енергийна инфраструктура“ и „Високо строителство“ към КСБ. Ръководител на „Енергийна инфраструктура“ вече е инж. Георги Емилов, зам.-председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС за трета група строежи, а на „Високо строителство“ – инж. Стефан Тотев, изп. директор на „Джи Пи Груп“ АД.

В рамките на заседанието бяха приети и нови членове на КСБ и бяха изключени 4 фирми.

Програмата на УС включваше и посещението на строителни обекти. Ръководството на Камарата се запозна и с напредъка по реализацията на един от най-големите инфраструктурни проекти,

които се реализират в момента в страната – обхода Габрово. Посетена бе и първата у нас проектирана и изпълнена по техническите изисквания за пасивна сграда детска градина (ДГ) „Слънце“.
Проект „Обход на гр. Габрово“ – Фаза 1 – участък от км. 0+000 до км. 20+124.50 и етапна връзка от км. 0+000 до км. 3+130.

Обектът е част от Трансевропейски коридор №IХ Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис и е възлова точка при движението в посока север – юг. Изпълнител е консорциум „ПСВТ“, съставен от „Пътни строежи-Велико Търново“ АД, „Хидрострой“ АД, „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД. Строителният надзор осъществява ДЗЗД „Обединени консултанти“ с партньори: „Трансконсулт БГ“ ООД, „Рубикон Инженеринг“ ООД и „Трафик Холдинг“ ЕООД. Авторският надзор е на „Пътпроект“ ЕООД.

ОП – Габрово, поставя като приоритет борбата срещу сивия сектор

Състоя се среща на ръководството на КСБ с ОП на Камарата в Габрово, в която се включиха и представители на местната власт

Продължава поредицата от работни срещи на ръководството на Камарата на строителите в България с Областните представителства на КСБ. Поредната такава бе с ОП на КСБ – Габрово. Гости на срещата бяха представители на местната власт. Камарата бе представена от инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, Богомил Петков, председател на ОП на КСБ – Габрово, инж. Любомир Качамаков, член на Изпълнителното бюро и на УС на КСБ, председател на ОП на КСБ – София, и вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), изп. директор инж. Мирослав Мазнев, инж. Росен Колелиев, член на УС, Атанас Кошничаров, член на Контролния съвет, председатели на ОП, представители на фирми, членове на КСБ, от региона, Ренета Николова, ПР на КСБ, прокурист и главен редактор на „Вестник Строител“ ЕАД. На срещата присъстваха областният управител Невена Петковa, кметът на Габрово Таня Христова, зам.-кметът на Трявна Николина Николова и директорът на „Инспекция по труда“ – Габрово, Катя Колева.

Акцент на срещата беше борбата срещу сивия сектор. Ръководството на Камарата и представителите на местната власт се обединиха около идеята, че заедно трябва да предприемат действия срещу изпълнението на строителни работи от фирми без регистрация в ЦПРС. Председателят на ОП на КСБ – Габрово, Богомил Петков приветства гостите с „Добре дошли“, след което даде думата на областния управител Невена Петкова.

„Присъствието Ви тук е важно, както и Вашата роля във всички онези инфраструктурни обекти, които са от значение за региона“, заяви Петкова.

„Срещата с ръководството на КСБ е значима за нас – общините, които участваме в инвестиционния процес. В Габрово той беше засилен и се надявам, че този темп ще продължава благодарение на възможността България да бъде подкрепена с финансов ресурс от европейските фондове. Темата, която поставяте, е изключително важна. Понеже става въпрос за сивия сектор, вероятно има неща, които заедно бихме могли да предприемем. Всяка община ще бъде изключително силно заинтересована, когато във Ваше лице намира партньор и заедно търсим решения на проблеми, водещи до удовлетворението на хората, които след това ще ползват обектите, които заедно създаваме“, каза кметът на Габрово Таня Христова.

От страна на КСБ председателят на УС инж. Терзиев благодари за срещата и посочи, че за Камарата добрите контакти с местната власт са приоритет. „Ще се радваме да бъдем запознати с инвестиционната програма на общината, за да могат нашите фирми да се подготвят за предстоящите проекти, каза още инж.Терзиев. „В момента се борим за промяна в законодателството, с която да бъде регламентирано, че не може дадена фирма да работи на обект, ако не е регистрирана в ЦПРС и няма категоризация в Камарата. Вписването изважда фирмите на светло и означава, че ще си плащат данъците и няма да има нелоялна конкуренция. Провели сме срещи по този въпрос с всички парламентарно представени политически сили, с министерства, работодателски организации, синдикати“, информира председателят на УС на КСБ.

Изп. директор на Камарата инж. Мирослав Мазнев запозна присъстващите с другите предложения на Камарата, които целят оптимизиране на строително-инвестиционния процес. Сред тях – статутът на подизпълнителите, типизацията на тръжните документи, въвеждането на предквалификация за големите обекти с цел намаляване на обжалванията.

„Благодаря за поканата за участие в срещата. Всички имаме интерес на строителните обекти да се спазва законодателството, да се работи безопасно, хората да са с трудови договори и да са осигурени. Предполагам, че ще намерим начин Вие да ни помогнете да насочим силите си там, където това е най-необходимо, а именно в сивия сектор. Така че приемаме всякакви сигнали, за да осъществим контрол“, заяви директорът на „Инспекция по труда“ – Габрово, Катя Колева.

„Надявам се, че Вашите усилия за промени в закона ще имат успех, защото иначе ни чакат проблеми и всички ще бъдем потърпевши. Ние сме за правила и сме готови да ги спазваме. Мисля, че и НСОРБ ще Ви подкрепи. Ако тази промяна се направи сега, след 5 години резултатите ще бъдат налице“, заяви в заключение кметът на Габрово Таня Христова.

Повече за инвестиционната програма на общината ще бъде публикувано в следващ брой на в. „Строител“.

Богомил Петков, председател на ОП на КСБ – Габрово: Трябва да има добро партньорство между общините и представителите на строителния бранш

ОП на КСБ – Габрово, осъществява добри професионални контакти с местната власт, структурите на ДНСК и с другите браншови организации. За строителните фирми общините са едни от най-големите възложители.

Важно за работещото партньорството между местните власти и представителите на бранша e да бъдат полагани усилия в посока контрол на изпълнението, съпроводено с гаранции и ангажимент към качеството.

Основна инициатива на ОП на КСБ – Габрово, е проведената за трета поредна година в Дряново среща на професионалните гимназии по строителство и архитектура „Достойни наследници на Колю Фичето“ под патронажа на КСБ. С всяка година броят на гимназиите, които присъстват, се увеличава.

Големите предизвикателства пред строителния бранш в региона, които са сходни на тези в останалата част на страната, са борбата със сивия сектор и липсата на квалифицирана работна ръка.
Благоприятните страни на областта за развитието на икономиката са географското и кръстопътното местоположение и транспортната обезпеченост. Проблемно е състоянието на общинската пътна мрежа. Поради недостатъчни средства за поддръжка и ремонт голяма част от транспортната инфраструктура е силно амортизирана.

По отношение на енергийната ефективност през последните години почти всички сгради, които подлежат на задължително обследване, са преминали процедурата и в повечето от тях са приложени напълно или частично съответните необходими мерки. Общо 23 жилищни блока в Габрово са обновени до момента по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Сключените договори за целево финансиране са 37, а сградите в процес на обновяване – 14. Към момента интерес е заявен от над 200 сгради, а 171 са със сключен договор между Сдруженията на собствениците (СС) и кмета на община Габрово и са депозирани пред Българската банка за развитие. В Севлиево в момента се изпълняват 23 обекта, а напълно завършени са 7 блока. Общините Трявна и Дряново изостават в реализирането на тази програма, но и там има сключени договори за няколко обекта.

Таня Христова, кмет на община Габрово: През 2018 г. инвестираме в публична инфраструктура 20 млн. лв. 

Г-жо Христова, участвахте в работна среща с ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ). Какви са Вашите впечатления и кои са основните теми, които дискутирахте?

Впечатленията ми за сектора са, че е решен да върви заедно и напред, да иска да се развива, да работи по правилата и да върши качествено своята дейност. Обсъждахме как можем да сме си взаимно полезни – как да работим по-добре заедно, да сме по-информирани за плановете си и дискутирахме липсата на кадри. Разговаряхме за сивия сектор и за конкурентоспособността.

Какво включва инвестиционната програма на община Габрово в сферата на строителството до края на годината и за следващата 2019 г.?

През 2018 г. средствата, които инвестираме в публична инфраструктура чрез общинския бюджет, с помощта на европейски ресурс и други източници са общо над 20 млн. лв. Около 10 млн. от тях са европейско финансиране. Това включва благоустрояване на дворни пространства на детски заведения и институции, от образователната, социалната и културната ни инфраструктура, ремонт на детски и спортни площадки, проектиране на ново кръгово кръстовище и реконструкция на съществуващо, модернизация на пешеходни подлези, рехабилитация на пътни артерии и междублокови пространства, въвеждане на енергоефективни мерки в уличното осветление в град Габрово, изграждане на изцяло нов път в индустриалната зона заради наличието на инвеститор клас А, поддръжка на общинската пътна мрежа.

В перспектива, включително с подкрепата на европейски ресурс, планираме ремонти и енергоспестяващи мерки в Дома на културата „Емануил Манолов“ и в бъдещия Център за работа с деца „Радион Умников“, строителство на къса връзка между улиците „Скобелевска“ и „Чардафон“, благоустрояване на още междублокови пространства
и др.

Какви проекти бяха завършени наскоро и кои се изпълняват в момента?

Финализираме няколко големи обекта по проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“. Това са благоустрояването на парк „Колелото“ и прилежащите квартални пространства, реконструкцията на кръстовище „Шиваров мост“ и вътрешнокварталните пространства от бул. „Васил Априлов“, изграждане на част от „Източна градска улица“. Реконструираха се улици, тротоари, площадки, паркинги, пешеходни връзки, ремонтира се един тунел. Кварталите придобиха съвсем различен облик – удобни, красиви и модерни.

В процес на изпълнение е проектът „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“. Той включва 14 нови електробуси за градския транспорт, реконструкция на кръстовище, два подлеза, предгаровия площад, подобряване пропускливостта на 5 от най-натоварените кръстовища в града, електронни информационни табели. Ще се преустройва една от централните спирки на градския транспорт в „джоб“ над р. Янтра.

В момента текат ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки на две училища в града – „Св. св. Кирил и Методий“ и бившето „Цанко Дюстабанов“. Те ще придобият изключително модерен, удобен и иновативен облик, ще има интерактивни дъски. Заложено е и благоустрояване на дворните площи.

Как протича изпълнението на строително-монтажните работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на общината?

35 жилищни сгради в Габрово са обновени по НПЕЕМЖС. Предстои приключването на строителните работи по последните две здания, тъй като в града с договори за целево финансиране по програмата са общо 37 блока. Най-активните строителни дейности бяха извършени през 2017 г., когато бяха обновени 31 от обектите. Очакваме следващия етап на програмата, защото интересът към нея в Габрово продължава. До преустановяването приема на заявления през юли 2017 г. в общината постъпиха документи от 242 сгради, чиито собственици желаят жилищата им да бъдат санирани.

В подкрепа и улесняване на проследяването на целия процес за гражданите създадохме ГИС приложение за НПЕЕМЖС, чрез което те могат да следят промяната в статуса на блоковете от създаване на сдружения на собствениците до изпълнение на строителни дейности и въвеждане в експлоатация на обектите. Община Габрово беше първата в страната с подобно приложение, което привлече изключително голям интерес още с неговото публикуване – в първата си седмица то беше посетено от над 1000 души.

Кои от пътищата имат нужда от ремонт?

Знаете, че поддръжката им е непрекъснат процес в работата на една община – винаги има много свършено и винаги има какво още да се направи. Основните пътища в града са в много добро състояние. Насочили сме усилията си към крайните квартали и селата. В града успяхме да съвместим изграждането на ВиК инфраструктурата по Водния проект на Габрово с ремонт на улични и тротоарни настилки, което в голяма степен промени облика на цели райони, а инвестициите с европейски ресурс в градската средата обновиха голяма част от уличната мрежа. Поддържането на общинската пътна мрежа също e постоянна задача и тази година отново предвидихме ресурс за ремонт на участъци от нея, включително и за улици в
селата.

Какво е състоянието на образователната инфраструктура?

Краткият отговор е изключително добро! В Габрово благодарение на средствата по оперативни програми и през двата програмни периода бяха реконструирани всички училища и детски градини, като в тях бяха въведени енергоефективни мерки. През тази година, както вече казах, довършваме последните две училища, които до този момент не бяха обхванати – „Св. св. Кирил и Методий“ и бившето „Цанко Дюстабанов“, което пък наесен ще отвори врати освен като база с изключително модерна инфраструктура и с иновативен модел на преподаване. Сред проектите, с които се гордеем, е и детската градина „Слънце“, която е първата пасивна публична сграда в България.

Как се развива туризмът на територията на общината?

Съгласно данните на Националния статистически институт (2016) годишната посещаемост на музеите в община Габрово (сумарно) се нарежда по брой посещения на 3-то място в страната след тези в София и Велико Търново, което е в резултат както на добре развитата музейна мрежа, така и на активната и разнообразна дейност и добър маркетинг. Музеите в Габрово вече не са статични сгради с експонати, които разглеждаш. Те предлагат 3D филми, интерактивни преживявания, мапинг, творчески ателиета, игри, организират събития.

Сравнително се запазват нивата спрямо миналата година, като при българите се наблюдава лек спад при реализираните нощувки, докато при чужденците има ръст от 23%. Този растеж се свързва с предложенията от страна на туроператорите, които показват интерес към дестинация Габрово. Същевременно се увеличава и броят на самостоятелно пътуващите туристи, или т.нар. неорганизирани групи.

Привличате ли външни инвеститори?

Габрово се отличава с изключително висока степен на индустриализация. Преработващата промишленост създава над половината от добавената стойност в общината. Концентрацията на заетост в индустрията е далеч над средните за България и ЕС стойности. Водещи подотрасли са машиностроенето и инструменталното производство, които концентрират над 1/3 от работните места в промишлеността. Сред големите инвестиции тази година е „ЛС Тюбс“ АД. Дружеството произвежда екструдирани туби за козметичната, фармацевтичната, хранително-вкусовата и химическата промишленост. „ЛС Тюбс“ АД е 50% собственост на „СТС Пак Холдинг“ ООД (габровска фирма, производител на ламинатни туби) и 50% на Lageen Tuboplast (израелска фирма, производител на екструдирани туби). В рамките на 3 години, до 2020 г., се предвижда дружеството да инвестира 10 847 000 лв. и да открие 68 нови работни места. Към днешна дата са открити 23 работни места. Компанията притежава сертификат за инвеститор клас А, заради което правителството чрез Министерството на икономиката осигури средства за ремонт на инфраструктурата в размер на 419 748,24 лв. Тази година разшири производството си и фирма „Габинвест“ – инвестира близо 9 млн. лв. в новия си завод, който предстои да влезе в експлоатация. Тя произвежда компоненти за ловни и въздушни оръжия и е дъщерно дружество на германската компания L&O Hunting Group GmbH.

Как протича взаимодействието Ви с Областното представителство на КСБ в Габрово?

Работим добре и мисля, че ще работим още по-добре след провелата се среща. Набелязахме някои малки, но съществени стъпки напред в дейността си. Знаем, че проблемите са доста, но както дискутирахме, ако чакаме те да се решат генерално и със замах, няма да се получи. Пътят към успеха е малки и последователни стъпки напред.

Какво ще пожелаете на жителите и гостите на Габрово?

Слънчево и хубаво лято, в което да отделят време и за Габрово, защото тук ще им предложим много интересни събития. Ще отбележа само най-скорошните – Код „Зелено“ в парк „Маркотея“, чиято концепция е да живеем здравословно, интересно и творчески. Това е нашето събитие, посветено на Българското председателство на Съвета на ЕС, а паркът е изцяло реновиран – с нови алеи, цветя, детски площадки, езеро с фонтани. В началото на юли ще открием новия мост над р. Янтра, който е изключително интересен като архитектура и художествено осветление. Предвидили сме нощно светлинно парти, много различно от всички стандартни събития. Очакват ни френско кино в Боженци, концерти на Теодосий Спасов и Владко Стефановски, на Фредерик Виал – акордеон, Тома Кордоли – бас, Йоан Сера – барабани, със специален гост Маги Алексиева – Мей…

Габрово е прекрасна дестинация, която съчетава традиция и модерност, а като столица на смеха с шегата знае как да Ви усмихне и очарова! Габрово има ярък и вълнуващ дух, притегателна сила и способност да завладява така, че да те накара да го обичаш. Ако се съмнявате в това, елате на място, за да проверите.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 28.06.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: