Строителите прилагат иновативни методи при изпълнението на сложните съоръжения на обходния път на Габрово

Прочетена: 535

Десислава
Бакърджиева
Ренета Николова

Един от най-сложните и приоритетни пътни проекти, който се изпълнява в момента в страната, е обходният път на Габрово. Обектът е част от Транс­европейски коридор №IХ Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис и е възлова точка при движението в посока север – юг. Основните транспортни направления, които ще обслужва при въвеждането му в експлоатация, са Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа). От успешното завършване на съоръжението зависи изграждането на тунела под Шипка. Реализацията на обхода на Габрово, която е разделена на четири етапа, стартира през 2013 г. с финансиране по Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013“. Поради продължителното обжалване на решението по Оценката на въздействието върху околната среда от неправителствени организации и забавянето на отчуждителните процедури на засегнатите имоти инфраструктурният обект не можа да се възползва напълно от европейските средства и проектът бе дофинансиран със средства от държавния бюджет.

Въпреки предизвикателствата изпълнителят на обхода на Габрово Консорциум „ПСВТ” продължава да намира решения и да изгражда качествено обекта, използвайки иновативни технологии, и днес може да се похвали със сериозен напредък на строително-монтажните работи, които трябва да приключат през 2019 г. „ПСВТ” е съставено от „Пътни строежи-Велико Търново” АД, „Хидрострой” АД, „Път­инженерингстрой-Т” ЕАД. Строителният надзор осъществява ДЗЗД „Обединени консултанти” с партньори: „Трансконсулт БГ” ООД, „Рубикон Инженеринг” ООД и „Трафик Холдинг” ЕООД. Авторският надзор е на „Пътпроект” ЕООД.

Техническите параметри
на обекта са двулентов път с габарит 10,5 м и проектна скорост 70 – 80 км/час. Проектът включва и изграждането на тунел с дължина 540 м в участъка между с. Чехлевци и кв. „Дядо Дянко“ от км. 12+420 до км. 12+960, както и на 4 пътни възела, 4 кръстовища, 5 бр. мостове и виадукти. Общата дължина на обхода е 23,254 км. От тях 10,94 км са рехабилитация и реконструкция на съществуващо трасе, а останалите 12,314 км са ново строителство. Към момента са завършени два етапа от проекта. Първият е от км. 0+000 до км. 7+670 с обща дължина 7,670 км. В рамките на етап I са рехабилитирани 7,670 км през 2013 г. Той започва от кръстовището, от което обходният път се отделя от път I-5 Велико Търново – Габрово, и завършва преди пътен възел „Поповци” на път II-44 Севлиево – Габрово. Етап II от км. 7+670 до км. 10+940,74 е с обща дължина 3,270 км и е приключил през 2015 г. В този участък е изпълнена рехабилитация и реконструкция от пътен възел с път II-44 Севлиево – Габрово до с. Чехлевци (пътно кръстовище с път III-4404). Трасето на участъка минава западно от кв. „Войново” и завършва в
с. Чехлевци.

В момента се реализират следващите два етапа.

Третият е от км. 10+940,74 до км. 16+010 с обща дължина 5,069 км и е изцяло ново строителство. Отсечката е от пътно кръстовище с път III-4404, с. Чехлевци до пътен възел „Дядо Дянко” на Габрово (път III-5006). Етап IV също е ново строителство и е от км. 16+010 до км. 20+124,50. Общата му дължина е 4,115 км – от пътен възел „Дядо Дянко” (път III-5006) на Габрово до кв. „Радецки“ (пътно кръстовище за етапна връзка до път I-5 – Шипченски проход). Изпълнява се и нова етапна връзка от км. 0+000 (съвпадащ с км. 20+124,50 от основното трасе) до км. 3+130 с обща дължина 3,130 км. Етапната връзка служи за свързване на обхода на Габрово с Шипченския проход (РП I-5) и ще се ползва като алтернативен маршрут при евентуално неотложно затваряне на тунела под връх Шипка.

Велико Желев, член на УС на КСБ и собственик на „Хидрострой“ АД, сподели,

че като цяло обходният път на Габрово се характеризира с труден планински терен, голям обем на изкопно-насипните работи и множество инженерни съоръжения – подпорни стени, водостоци, мостове и тунел.

Строят се два нови пътни възела – п.в. „Чехлевци” на км. 11+200 и п.в. „Дядо Дянко” на км. 15+500. На п.в. „Поповци” на км. 7+800 са изградени две нови пътни връзки по направление Шипка – Габрово и Севлиево – Велико Търново, с което п.в. „Поповци” е завършен като възел тип „детелина”. В процес на изграждане са 4 нови моста с дължина 640 м, 130 м, 197 м и 20 м, а също така са рехабилитирани 3 мостови съоръжения – надлез над републикански път II-44 Габрово – Севлиево, надлез над общински път и мост над р. Янтра.
Най-интересен от инженерно-техническа гледна точка е мостът
на км. 11+800 с дължина 640 м, премостващ квартал „Борово – Велчевци”.

„С оглед трудните теренни условия първоначалният проект за този мост, предвиждащ изграждането му с 40-метрови 90-тонни греди, беше преработен по технологията за конзолно бетониране с два максимални отвора от по 160 м. Тази технология не е използвана в България повече от 10 години, а от българска фирма – от 2000 г. насам“, коментира инж. Румен Йовчев, представител на изпълнителя и един от признатите експерти в мостостроенето. „По тази технология се изграждат стоманобетонни мостове с най-големи отвори. Инсталацията е закупена от норвежка фирма. С нея е направен мост в Норвегия с отвор 290 м и 145 м конзола“, допълни още инж. Йовчев.

Мостът е съставен от естакадна и конзолна част. Естакадната част започва от п.в. „Чехлевци” до стълб №8 и е изградена от 21-метрови предварително напрегнати греди, монтирани върху невисоки стълбове. Конзолната част премоства разстоянието от стълб №8 до устой №2 и преминава над ул. „Момина скала”, кв. „Борово – Велчевци” и р. Синкевица. Съставена е от два отвора по 160 м и два отвора по 80 м. Най-високият стълб №10 е 60 м над терена. Конзолната част е в процес на изграждане, като към настоящия момент са реализирани 10 сегмента от връхната конструкция на стълб №10 и 4 сегмента от връхната конструкция на стълб №9.

Другото забележително съоръжение е тунелът

на км. 12+420 с дължина 540 м, преминаващ под Бакойския баир. Към настоящия момент тунелът е пробит на пълен профил, изградена е първичната облицовка и се работи по вторичната, от която са завършени над 120 м.

„Обектът е наистина впечатляващ, а най-хубавото е, че тези внушителни съоръжения се изграждат от български строителни фирми. Това ни дава повод за гордост и самочувствие“, коментира председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 02.07.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: