Инж. Николай Георгиев: КСБ е единственият начин строителният бизнес да излезе на светло

Развитието на бранша е верен индикатор за състоянието на икономиката на страната

Прочетена: 67

Мартин Славчев

Инж. Георгиев, Вие сте председател на ОП на КСБ – Ямбол. Бихте ли разказали малко повече за себе си, как се ориентирахте към строителния бранш?

Възпитаник съм на Математическата гимназия „Атанас Радев“ в Ямбол. След завършване на средното си образование, независимо че в рода ми няма потомствени строители, се насочих към тази професия. Кандидатствах и бях приет във Висшия институт по архитектура и строителство, днес Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), със специалност „Промишлено и гражданско строителство“. След дипломирането си започнах работа в проектантска организация в Ямбол. Имам над 400 проекта в об­ласт­та на промишленото строителство, металните конструкции, монолитните сгради, както и за 2 моста. През 1992 г. реших да се захвана с физическа реализация на обекти. Собственото ми дружество е изпълнило множество жилищни кооперации, участвало е в изграждането и ремонта на промишлени обекти на територията на цялата страна. Голямо предизвикателство бе реконструкцията на Ямболския безистен в културно-информационен център. Обновили сме редица православни храмове на територията на областите Ямбол и Бургас. Реализирал съм и обекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. През 2017 г. осъществих мечтата си да бъде завършен строителен хипермаркет на „АВС-Инженеринг-Н“ ООД.

Какво е състоянието на строителния сектор в област Ямбол? Колко са фирмите, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), колко са членове на Камарата? Как осъществявате диалога и обратната връзка със строителните фирми от региона?

Развитието на сектор „Строителство“ е верен индикатор за състоянието на икономиката на страната и в частност на град Ямбол. Световната практика е доказала, че подемът на стопанството след криза започва от строителството, както и че то е сред първите отрасли, които поемат ударите на икономическите сътресения.

В ЦПРС към момента са вписани 67 компании, а членовете на КСБ са 50. За нас, членовете на ОП на КСБ – Ямбол, Камарата на строителите е кауза. Считам, че нашата структура е сплотена, работим в посоката да няма конфронтации, да бъдем диалогични. Като председател на ОП винаги съм бил воден от принципа на почтеност и откритост. В Областното представителство координираме участието на строителните компании в конгреси, конференции и семинари; информираме ги за покани и съобщения за мероприятия; набираме и обработваме сигнали за проблеми, поставени от членовете; съдействаме на фирмите за достъп до професионалното обучение чрез „Строителна квалификация“ ЕАД.

Кои са най-значимите обекти, които се изпълняват на територията на ОП, разкажете за проектите, които се очаква да бъдат реализирани? На какво разчита браншът за работа през настоящата година?

Най-големият проект на територията на община Ямбол е „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ­ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол – втора фаза”, финансиран по ОПОС.

Друг сериозен обект, чието изпълнение е в ход, е „Строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на централна градска част на град Ямбол – Част от пространството на площад „Освобождение” – пешеходна зона и зелени площи”.

В бюджета на община Ямбол са заложени средства за:

✓ Реновиране на обекти общинска собственост в размер на 434 888 лв.
✓ Ремонт и изграждане на детски и спортни площадки, спортни игрища, улици и общински пътища – 469 000 лв.
✓ Благоустрояване и озеленяване – 73 000 лв.

Най-големите проекти на територията на община Елхово са „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово“, както и „Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Невен“, гр. Елхово“. В същата община предстои и изпълнение на „Повишаване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в град Елхово” по ОПРР.

В бюджета на община Тунджа за 2018 г. са заложени инвестиции за обществени поръчки в сектор „Строителство“ със средства, осигурени от националния бюджет и европейски програми, в размер на 1 870 000 лв., в т.ч. за реновиране на обекти общинска собственост – 1 420 000 лв., текущи ремонти и поддържане на улици и общински пътища, вкл. зимно поддържане – 450 000 лв.

Как оценявате взаимодействието с местната власт и с регионалните структури на останалите браншови организации?

Считам, че работим добре с регионалните структури на останалите браншови организации. Представители на ОП на КСБ – Ямбол, участват в Консултативен съвет по инфраструктура, екология и устройство на територията в община Тунджа, в Комисията по заетост към Областен съвет за развитие – Ямбол, както и в работна група за организиране, координиране и провеждане набирането и обработването на информация за потребностите на работодателите от работна сила в област Ямбол.

Кои са най-честите проблеми, с които местните фирми се сблъскват, и как виждате ролята на Камарата за тяхното решаване?

Един от най-големите проблеми на строителните фирми е липсата на кадри. В тази връзка на среща с директорите на ПГСГ „Кольо Фичето”, ПТГ „Иван Райнов“ и ПГ по ПСТТ „Н. Вапцаров“ сме подкрепили формата на дуално обучение в гимназиите. Ние сме за сформирането на паралелки по специалностите „Строителство и архитектура” и „Геодезия”, както заставаме и зад идеята да има така наречените защитени професии по специалностите „Зидаро-кофражист” и „Армировка и бетон” поради липса на такива кадри в бранша. Организирахме среща на учениците от гимназиите с преподаватели от УАСГ, на която се представи обучението в този университет.

Предстои годишно Общо събрание на структурата. Какво ще отчетете за изминалия период, успешен ли беше той и какво предстои в работата на ОП на КСБ – Ямбол?

Считам, че ще отчетем добра година, защото имаше достатъчно строителни обекти и фирмите имаха работа. В същото време членовете на ОП на КСБ – Ямбол, както и останалите компании от района бяхме затруднени с намирането на работна ръка. Проблем, който ще продължава да се задълбочава. Наличието на достатъчно работа не означава, че строителните фирми подобриха материално-техническото си състояние поради продължаващите ниски цени за СМР в бранша.

КСБ предприе промяна във връзка с изготвянето на бюджетите на ОП на КСБ, как гледате на новия модел, по-добър ли е за ОП и за организацията като цяло?

Новият модел на бюджетиране дава по-голяма самостоятелност на ОП да подготвят дейностите си, но това поражда и по-големи отговорности по отношение правилното планиране и контрол по изпълнението.

Кои според Вас в сегашния момент са най-важните приоритети на КСБ, накъде трябва да насочи усилията си браншовата организация, така че да е най-полезна на своите членове?

Доверието на обществеността и строителите към КСБ расте непрекъснато. Направили сме и правим всичко възможно Камарата да печели уважението на всички в региона. КСБ е единственият начин строителният бизнес да излезе на светло и никога да не се приема като част от сивата икономика.

Категорично подкрепям становището на КСБ, че в ЦПРС следва да се вписват всички изпълнители на строежи от първа до пета категория включително, както и на отделни СМР.

Изразявам призива си към ръководството на КСБ една от целите на Камарата да бъде спиране декапитализацията на фирмите и повишаване цената на строителния продукт. Апелирам КСБ да акцентира върху една от основните си цели, а именно подпомагане на дружествата за спазване на законово регламентираните срокове за разплащане между инвеститор и изпълнител, тъй като забавянията се отразяват на конкурентоспособността, особено на малките и средните предприятия, и могат да бъдат причина и за фалити.

Как виждате на местно ниво реализацията на основните политики на КСБ през настоящата година?

Максимално да се ограничи сивият сектор с всички позволени действия от закона, повишаване цената на строителния продукт и услуги.

Какво е мнението Ви за вестник „Строител“, имате ли препоръки?

Винаги съм споделял мнението, че вестникът се списва от професионален екип, че е гласът на строителния бранш. Пожелавам на редакцията на в. „Строител” да продължи със своята безпристрастност в отразяване на новините в сектора, да устои на предизвикателствата на времето. Препоръката ми към вестника е да увеличи критичните материали към тези, които го заслужават.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 02.10.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.