Областното представителство на Камарата в Сливен прие план-програмата си за 2019 г.

ОП на КСБ – Търговище, проведе Общо годишно отчетно събрание

Прочетена: 74

Звезда Кошничарова,
ОП на КСБ – Сливен

На 18 септември 2018 г. в залата на ОП на КСБ – Сливен, се проведе Общото годишно отчетно събрание на областното представителство. Гости на събитието бяха инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ, зам.-кметът на община Сливен Румен Иванов с ресор „Финанси и общинска икономика“, инж. Ирена Аврамова, председател на Регионалната колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), арх. Станимир Стамов от Регионалната колегия на Камарата на архитектите в България (КАБ), Зорница Александрова, главен експерт в отдел „Стопанска дейност и управление на собствеността“ към КСБ, инж. Митко Маринов, председател на сливенската структура към Националния клуб на строителите ветерани, и др.

Дневният ред на събранието включваше приемане на отчет за дейността на Областния съвет (ОС) и на председателя на ОП от 01.09.2017 г. до 31.08.2018 г., отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи, доклад на Контролния съвет, приемане на решение за освобождаване от отговорност на Областния съвет, приемане на план-програма за дейността на ОП – Сливен, през 2019 г. и на план-сметка за предстоящата година, обсъждане на промените в Устава на КСБ и в Кодекса по професионална етика на строителя.

Председателят на ОП на КСБ – Сливен, Георги Стоянов запозна присъстващите с дейността на ОС. Той подчерта, че съветът винаги е работил в защита на интересите на членовете на ОП на КСБ – Сливен. „С радост мога да заявя, че броят на фирмите членове на ОП на КСБ – Сливен, е равен с този на вписаните в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС). Това говори, че строителите вярват в нас“, заяви Георги Стоянов.

Представителите на фирмите бяха запознати с всичко актуално, свързано с дейността на КСБ през изминалия едногодишен период. Бяха проведени множество мероприятия като тържествено честване на 10-годишния юбилей на КСБ и професионалния празник Димитровден. В залата на ОП на КСБ – Сливен, бяха организирани курсове съвместно със „Строителна квалификация“ ЕАД – за „Длъжностни лица по ЗБУТ”, „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност” и „Координатор по безопасност и здраве в строителството“. „Лектор беше доц. д-р инж. Венци Стоянов, декан на Строителния факултет на ВСУ „Любен Каравелов“ – София.

Присъстваха 158 строители от Сливен и Нова Загора. За поредна година имаше служители на фирми от ОП – Ямбол, които проявиха желание да се присъединят към мероприятията“, обясни Стоянов.

Направени са редица презентации за ученици, на които е разяснена значимостта на професията строител и ролята на КСБ, както и множество срещи с ръководството на общината във връзка с инвестиционната програма за периода 2014 – 2020 г.

По покана на кмета и ръководството на община Сливен представители на ОП – Сливен, са присъствали на стартирането и предаването на някои от най-значимите и ключови за града обекти.
„За ръст в строителството в област Сливен говори и фактът, че се увеличават издадените разрешения за строеж за текущия период спрямо предходния, а също така и предадените с Акт 16 обекти. Смело мога да заявя, че в региона няма фирми без работа. Както във всички отрасли и тук се наблюдава недостиг на работна ръка, особено на квалифицирани кадри“, каза още председателят на ОП на КСБ – Сливен.

Строителните компании бяха запознати с промените в Наредба на МРРБ за изменение и допълнение на Наредба №2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и обекти. Представена бе и дейността на работната група по ЗОП, създадена по инициатива на КСБ и съставена от представители на браншовите организации. Също така присъстващите бяха запознати с новата Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани материали. В залата на Областното представителство по идея на фирмите членове е проведен курс по „Управление на строителните отпадъци“. След големия интерес събитието е започнало да се организира и в останалите ОП в страната. Общият брой на участвалите фирми от Сливен и Нова Загора е 23, както и 1 от София.

През април в залата на ОП – Сливен, е направена фирмена презентация. Поканени са архитекти, пожарникари и строители от областта, които са се запознали с иновациите в сухото строителство. Проведено е и първото заседание на Областния координационен съвет (ОКС) за управление изпълнението на Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 – 2022 г. на регионално ниво, на което като член на комисията присъства и експерт от ОП на КСБ – Сливен. Областният съвет е излязъл с предложение за издигане на кандидатурата инж. Атанас Койчев от НКСВ за почетен гражданин на Сливен. То е внесено за обсъждане до кмета и Общинския съвет и е подкрепено от КСБ, НКСВ, Регионалната колегия на КИИП и Регионалната колегия на КАБ. Осъществени са и ред други мероприятия. Във връзка с дейността на ОП на КСБ – Сливен, са излезли и множество публикации във в. „Строител“.

„През последния отчетен период в ЦПРС са регистрирани 68 строителни фирми от областта, но трябва да имаме предвид, че процедурата по чл. 20, ал. 2 все още не е приключила. Във връзка с новите критерии строителите, които попадат в трета група, първа и втора категория, за да запазят обхвата на вписване, трябва да имат декларирани завършен строеж или етап от строеж от тази група. От септември 2017 г. до момента са подадени и приети три нови заявления за регистрация в ЦПРС“, съобщи Георги Стоянов.

По време на заседанието инж. Мирослав Мазнев разясни на присъстващите защо са необходими промените в Устава на КСБ. Той запозна аудиторията с посоката, в която работи ръководството на КСБ. Всички присъстващи гласуваха в подкрепа за предложените промени в Устава и в Кодекса по професионална етика.

Новият директор на Сливенската професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров“ Красимир Георгиев беше представен на гостите на събранието. Обсъдиха се проблемите, свързани с преодоляване на липсата на подготвени кадри в строителството, малкия брой записани ученици и др.

С пълно единодушие Общото събрание прие отчет за дейността на ОП на КСБ – Сливен, за 2017/2018 г. и план-програмата за 2019 г.

ОП на КСБ – Търговище, проведе Общо годишно отчетно събрание

На 20 септември 2018 г. в Търговище бе проведено Общо годишно отчетно събрание на Областното представителство на КСБ. То се състоя при кворум от 80% от членовете под ръководството на инж. Тошко Райчев, председател на ОП – Търговище.

На събитието присъства Стоян Гушлев, представител на отдел „Организационна политика” към Камарата, който разясни на аудиторията основните цели, към които се стреми КСБ като организация. Той описа и значимите мероприятия, по които се работи към момента.

Строителите от област Търговище приеха отчет за дейността на Областния съвет (ОС) и на председателя на ОП за периода август 2017 – септември 2018 г. Инж. Георги Стойчев, член на Контролния съвет на ОП – Търговище, представи доклад за проведените заседания на ОС и целесъобразността на взетите на тях решения. Направен бе и анализ на финансовата част от дейността на Областното представителство за предходния период. Членовете приеха план за дейността на ОП – Търговище, за 2019 г. На събранието бе проведен избор на нов член на Контролния съвет на Областното представителство – инж. Недялко Неделчев. Избран бе и допълнителен делегат, който ще представя ОП на Общото събрание на КСБ – Николинка Колева.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 04.10.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Don`t copy text!
%d блогъра харесват това: