КСБ

Над 100 млн. лв. са задълженията на общините към строителния бизнес

В отговор на писмо от НСОРБ, в което се твърди, че КСБ е предоставила на медиите информация относно задължения на общини към строителния бизнес, която се отнася към края на 2009 г., без да се отчете фактът, че общините са извършили плащания през 2010 г., КСБ изпрати на Сдружението на общините справка, актуална към ноември 2010.
Документът съдържа 37 страници с информация за област, възложители, наименование на обекта, номер на договор и фактури, издадени към съответната община длъжник. Общата сума на този първи списък е 44 710 131,17 лв. Изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков уточни, че се готви и втори списък, като общо задълженията на общините към строителните фирми надхвърлят 100 млн. лева. В специално писмо, придружаващо справката, се казва: „Основна практика на Камарата на строителите в България е диалогът и партньорството с всички организации за постигане на пълна гаранция, верни решения и защита на интересите на всички фирми, вписани в ЦПРС. Ще се радваме, ако имате възможност да предоставите на КСБ вашата справка относно задълженията на общините към строителния бизнес и да се намерят наистина верните решения, които ще гарантират интересите както на нашите членове, така и на общините.”


Задължения на общините към строителния бизнес