ОП на КСБ – София, очерта приоритетите си за 2019 г.

Прочетена: 89

Росица Георгиева

Областното представителство на Камарата на строителите в България (ОП на КСБ) в София проведе редовно Общо годишно отчетно събрание. То се състоя в сградата на КСБ. Гости на събитието бяха председателят на Управителния съвет (УС) на КСБ инж. Илиян Терзиев, председателят на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) доц. д-р. инж. Георги Линков и изп. директор на Камарата инж. Мирослав Мазнев. Домакин на заседанието беше председателят на ОП на КСБ – София, инж. Любомир Качамаков, който е член на Изпълнителното бюро и на УС на КСБ. Водещ на събранието беше зам.-председателят на Областния съвет (ОС) на ОП София, инж. Иван Моллов.

Дневният ред започна с приемане на отчет за дейността на ОС

за периода от 1 септември 2017 г. до 31 август 2018 г. Той беше представен от инж. Петьо Димитров, член на ОС на ОП на КСБ – София. „Областният съвет организира тържествено честване за Деня на строителя – Димитровден. То се състоя на 27 октомври 2017 г. в ресторанта на хотел „Метрополитън”. На церемонията бяха връчени и наградите за най-добра строителна фирма от ежегодния конкурс на ОП София“, информира инж. Димитров. Той посочи, че през цялата година ОС е работил съвместно с ръководството на КСБ за реализиране на политиките на Камарата, приети от Общото събрание на организацията. За отчетния период Областният съвет е изпълнявал и ежедневните си задължения по Устава – да преглежда, обсъжда приема и отхвърля заявления за членство. „Сътрудничихме си и със „Строителна квалификация” ЕАД за организирането на курсове и тематични семинари за обучение на нашите членове. Подготвихме и изпратихме становища по Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗИДЗУЗСО), тъй като фирми членове на ОП София са пряко засегнати от промените в него. Областното представителство изготви становище по входирано писмо от ЧЕЗ, в което те излагат проблеми, възникващи по време на строителни дейности, които водят до прекъсване на електрозахранването на техни обекти. Областният съвет изпрати своето предложение за решаване на тези проблеми и покани ръководството на ЧЕЗ на среща за последващи действия и съвместна работа“, открои още инж. Петьо Димитров.

Втора точка включи отчет за дейността на председателя на ОП на КСБ – София. Инж. Любомир Качамков направи равносметка за работата си през периода, от 29 март 2018 г. (от когато е начело на местната структура) до 31 август т.г. „От встъпването ми в длъжност като председател на ОП София до сега стриктно следвам основните цели на КСБ и работя за това, Камарата да бъде символ на надеждност, качество, висока култура в бизнеса и етичност във взаимоотношенията в отрасъл „Строителство”, информира инж. Качамаков. За постигането на тези цели и за популяризирането на дейността на КСБ председателят на Областното представителство е провел поредица от работни срещи. Инж. Качамаков посочи като пример срещата с кмета на Столичната община (СО) Йорданка Фандъкова, където е заявил готовността на ОП-София за взаимодействие по всички предизвикателства, касаещи работата на фирмите на територията на СО. Като резултат от разговорите е организирана среща с членовете на ОП-София, на която е представена инвестиционната програма на СО до края на годината, и за 2019 г. В нея са се включили и председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, членове на ИБ и УС, зам.-кметовете по направленията „Транспорт и транспортни комуникации” Евгени Крусев, „Зелени системи, екология и земеползване” Йоана Христова, „Инвестиции и строителство” Ирина Савина, както и главният архитект на София Здравко Здравков. Инж. Качамаков допълни, че е присъствал два пъти и на общински експертни съвети за устройство на територията.

Председателят на ОП на КСБ – София, се е включил и в интензивната поредица от
работни срещи на ръководството на КСБ с институциите, парламентарно представените политически партии и браншовите организации.

Той е бил изключително активен в общественото обсъждане на промени в ЗИДЗУЗСО, Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за кадастъра и имотния регистър (­ЗАКИР) и Закона за обществените поръчки. Участвал е и в кръгла маса на КСБ съвместно с Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, относно изменения в ЗУТ.

„Като председател на ОП София се включих и в награждаването на престижния годишен конкурс на Imoti.net“, коментира инж. Качамаков и посочи, че имотите са един от най-чувствителните сектори на икономиката, като в момента се отчита ръст във високото строителство. „Надявам се това да продължи и през идната година“, каза още той.

Последва утвърждаване на отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП София за периода 1 септември 2017 г. – 31 август 2018 г. Точка четири от дневния ред бе доклад на Контролния съвет (КС) на ОП София за дейността на Областния съвет за същия период. Той бе изнесен от инж. Светозар Банкин, член на КС. По думите му, към 31 август 2018 г. членове на ОП на КСБ – София, са 372 фирми. През изминалата година са проведени 12 заседания на ОС.

На събранието се прие решение за освобождаване от отговорност на Областния съвет на ОП за разглеждания период. Бе одобрен и планът за дейността на Областното представителство през 2019 г. Той

включва няколко приоритетни направления.

Едно от най-важните е работа по усъвършенстване на нормативната база, касаеща строителния сектор. В тази връзка ОС ще си сътрудничи активно с областната и общинската администрация за намаляването на административната тежест в процедурите по издаване на документи за строителство. Освен това ОС ще анализира проблемите и ще подготвя конкретни предложения и инициативи за промени в ЗУТ и ЗАКИР.

Друга важна задача през следващата година ще бъде ОС да продължи да си партнира със „Строителна квалификация” ЕАД. ОП на КСБ – София, отново ще организира редовно семинари и обучения по актуални въпроси, касаещи бранша и специфичните условия за фирмите от София и региона.

Областното представителство планира още да разшири участието на софийските строители и гости от страната в ежегодното честване на Деня на строителя. Традиционно на дневен ред ще бъде и съвместната дейност със строителните техникуми и университети в областта, с цел преодоляване на липсата на квалифицирани кадри в бранша.

ОС ще следи да има строга дисциплина, отчетност и ред във финансовата дейност. Сериозни усилия ще бъдат насочени и по изпълнение на процедурите в ЦПРС.

През 2019 г. ще продължи сътрудничество на ОС с кмета на столицата г-жа Фандъкова, с областните управители на София и София област, както и с кметовете на общини от областта. Във фокуса на ОС ще бъде и инициативата по търсене и разработване на чужди пазари за изпълнение на СМР от български компании. Основен акцент ще се постави на страните, в които българският строител традиционно е присъствал и се ползва с добро име.

ОП София ще продължи и ползотворното си партньорство с в. „Строител” по организирането на редица инициативи и за информиране и прозрачност по отношение на дейността на софийската структура на КСБ.

Веднага след гласуването на плана бе одобрена и план-сметката на ОП София за 2019 г.

На събранието бяха обсъдени и приети предложения за промени в Устава на КСБ. Според ОС на ОП на КСБ – София, въвеждането на мандатност за председателя на Комисията по воденето, поддържането и ползването на ЦПРС е нецелесъобразно. Дискутирана беше и мандатността на ръководните органи, която в бъдеще може да създаде затруднения в попълването на съставите им по места.

На заседанието бяха разгледани и одобрени предлаганите промени в Кодекса по професионална етика на строителя.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 11.10.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.