КСБ – Хроника на събитията 2018

Прочетена: 100

Елица Илчева
Десислава Бакърджиева

2018 г. бе изключително динамична, и наситена със събития и предизвикателства за Камарата на строителите в България (КСБ). С избора на 22 февруари на Общото събрание на КСБ на ново ръководство, начело на което застана председателят на Управителния съвет (УС) инж. Илиян Терзиев, Камарата започна интензивна политика в интерес на бранша. Усилията на ръководните органи се насочиха към провеждане на работни срещи със законодателната и изпълнителната власт в лицето на отговорните за сектор „Строителство“ институции, с парламентарно представените партии, ресорните комисии в 44-тото Народно събрание (НС) и с други браншови организации. Ръководството на КСБ внесе в НС предложенията си за промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в Закона за устройство на територията (ЗУТ), част от които бяха приети.

През годината браншът се сблъска с недоброжелателни атаки и недоказани твърдения в публичното пространство, уронващи авторитета на българския строител. Затова акцент в работата на организацията бе и защитата на интересите и доброто име на сектора, и срещу опитите той да бъде използван за политически цели. КСБ се защити по редица начини, един от които беше кампанията „Аз съм строител“. Камарата излезе с Декларация, в която категорично заяви, че не желае браншът да бъде използван за политически цели и предизборна агитация, която изпрати до президента, министър-председателя, председателя на НС и парламентарно представените политически сили. Последваха нови срещи с властта, след които КСБ проведе мирна демонстрация със строителна техника, като внесе подписка в подкрепа на бранша в НС и разговаря с председателя на Парламента Цвета Караянчева. Веднага след това беше внесено и писмо относно подписката и исканията на Камарата в Министерския съвет и Президентството, заедно с което се проведоха срещи с премиера Бойко Борисов и с президента Румен Радев. С тези действия КСБ отправи няколко важни послания: Искаме да живеем и работим в България! Искаме спокойствие и предвидимост в бранша! Не желаем да ни използват за предизборна агитация!

Януари
31Годината започна с разширен Управителен съвет на Камарата, който заседава в Стара Загора. След като инж. Николай Станков подаде оставка поради заемане на позиция в държавната администрация, за председател на УС на КСБ единодушно бе номиниран инж. Илиян Терзиев, който към този момент беше зам.-председател на Камарата и председател на най-голямата областна организация – тази на София. Управителният съвет взе решение на 22 февруари в София да се проведе извънредно Общо събрание на КСБ, а дотогава инж. Терзиев да изпълнява длъжността председател на УС.
Още една промяна бе направена на заседанието в Стара Загора. УС назначи за нов изп. директор инж. Мирослав Мазнев. Сред важните решения, приети от УС, бе и решението за номинация на представител на КСБ в Управителния съвет на Европейската федерация на строителната индустрия – FIEC. Прие се инж. Любомир Качамаков, член на Изпълнителното бюро (ИБ) и УС на КСБ, и на СД на „Вестник Строител“ ЕАД, да представлява Камарата в ръководството на FIEC.
Февруари
12Новият изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев проведе първа работна среща с ръководството на Областното представителство на КСБ в Русе. На нея бяха обсъдени актуални за бранша въпроси. Срещата бе по покана на председателя на ОП на КСБ – Русе, инж. Севдалин Петров. В нея се включиха членове на Областния и на Контролния съвет (КС) на местната структура на Камарата, както и прокуристът и главен редактор на вестник „Строител“ Ренета Николова. „През последните 10 години Камарата на строителите в България се утвърди като най-авторитетната браншова организация в страната. Гласът на КСБ се чува и на най-високите нива в управлението на държавата. Но има още много какво да се направи. Основната цел на Камарата е да защитава интересите на всички фирми, които членуват в нея. Когато сме обединени като гилдия, ще имаме силата заедно да решаваме проблемите на бранша“, заяви инж. Мазнев.

16В Камарата на строителите в България се проведе работна среща между ръководството на КСБ и Лаурентиу Плошчану, председател на Румънската асоциация на строителните контрактори – ARACO. Участие от страна на българската браншова организация взеха инж. Илиян Терзиев – и.д. председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – София, инж. Любомир Качамаков – член на УС на КСБ, ръководител секция „Високо строителство“ към КСБ и представител във FIEC на групата държави от Централна и Източна Европа, инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ, Нина Георгиева от отдел „Международна дейност и управление на проекти“ към КСБ и Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“. На срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между двете организации и съвместната им работа във FIEC.

20 В община Варна се проведе работна среща между екипа на кмета на морската столица Иван Портних и зам.-председателя на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Варна, инж. Христо Димитров. На събитието присъства и главният редактор и прокурист на в. „Строител“ Ренета Николова. Двете страни се споразумяха за провеждането на Втора кръгла маса през април.

22На извънредно Общо събрание (ОС) инж. Илиян Терзиев бе избран за председател на УС на КСБ след тайно гласуване. Преди това отново с тайно гласуване ОС освободи инж. Николай Станков от поста след подадена от него оставка поради заемане на позиция в държавната администрация. В представянето си пред делегатите на събранието инж. Терзиев подчерта, че целият му живот е свързан със строителството и че от създаването на Камарата работи за нейното развитие и утвърждаване. Той заяви, че в дейността си ще се ръководи от принципа за пълна прозрачност и че разчита на помощта на Областните представителства и на всички членове на организацията.
По време на заседанието се проведе и избор на двама нови членове на УС на КСБ, които да заемат местата на инж. Станков и Светослав Любомиров – последният по лични причини подал заявление за освобождаване от УС. След тайно гласуване в Управителния съвет на Камарата бяха избрани инж. Калин Пешов, „Главболгарстрой Холдинг“ АД, и инж. Тодор Андонов, „Термал Инженеринг“ ООД.

След Общото събрание се проведе заседание на УС на КСБ, на което за членове на ИБ бяха избрани инж. Калин Пешов и Велико Желев, „Хидрострой” АД. Инж. Калин Пешов зае и поста зам.-председател на организацията.

В началото на заседанието на ОС почетният председател на Камарата инж. Симеон Пешов връчи на инж. Иван Бойков и на инж. Николай Станков почетния знак на КСБ за заслуги към развитието и утвърждаването на организацията.
Март
10Изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев проведе работна среща с ръководството на ОП на КСБ – Разград. На нея бяха обсъдени актуални въпроси, вълнуващи фирмите от областта – критериите в търговете, отношенията между главен изпълнител и подизпълнител, липсата на квалифицирани кадри и др. От страна на ОП на КСБ – Разград, участваха председателят на ОП инж. Георги Изворов, инж. Михаил Драганов – член на УС на КСБ и на Областния съвет на ОП, Светослав Петров – член на ОблС на ОП, председателят на КС на ОП Минчо Христов и членовете на КС инж. Атанас Атанасов и Цветан Иванов, както и др. представители на местната структура. На срещата присъства и гл. редактор и прокурист на вестник „Строител“ и ПР на Камарата Ренета Николова с екип на браншовото издание.

15По инициатива на КСБ в централния й офис браншовите организации в строително-инвестиционния процес – Камарата на строителите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Българска браншова камара „Пътища“, Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите по геодезия, Съюзът на архитектите в България – създадоха работна група. В нея ще се подготвят общи становища и предложения за промени в нормативните актове. За неин председател бе избран инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ. ЗУТ и ЗОП са сред приоритетните нормативни актове, по които групата ще работи. Гост на събитието бе арх. Иван Несторов, началник на Дирекцията за национален строителен контрол.

16-23Новото ръководство на КСБ стартира поредица от работни срещи с институциите. Първата бе с кмета на Столичната община (СО) Йорданка Фандъкова и заместника й по направление „Транспорт и транспортни комуникации“ (към датата) Евгени Крусев, както и с главния архитект на София Здравко Здравков. На срещата бяха дискутирани темите за нормативната уредба, касаеща сектора, изпълнението на инфраструктурните проекти, възможностите за съвместна работа за повишаване на качеството на строителството, въвеждането на иновации при реализацията на обектите и др. Ръководствата на КСБ и СО се договориха да проведат среща, на която Столичната община да представи инвестиционната си програма за 2018 г. и 2019 г. пред УС на Камарата.

Последваха работни срещи с ръководството на Държавен фонд „Земеделие“, както и с министъра на туризма Николина Ангелкова. На тях КСБ обсъди възможностите за сътрудничество по въпроси от взаимен интерес. „Последните две години са рекордни в историята на българския туризъм. Само за изтеклата 2017-а посещенията на чуждестранни туристи у нас са с 25% повече от 2015 г.“, посочи министър Ангелкова. Тя акцентира, че безспорна заслуга за това имат не само туристическият бранш, но и българските строители, които правят нашите курорти по-привлекателни и удобни за потребителите. Инж. Терзиев изрази готовност КСБ да подпомага Министерството на туризма с експертизата, която притежава. „Връзката между строителството и туризма е безспорна, за добре развит туризъм е необходима добре развита инфраструктура – пътища, пречиствателни съоръжения, хотели, СПА комплекси и много др.“, каза инж. Терзиев.

26КСБ и Министерството на околната среда и водите (МОСВ) се договориха да създадат съвместна експертна група. Това стана на работна среща между ръководството на Камарата и министъра на околната среда и водите Нено Димов. На нея от страна на КСБ присъстваха председателят на УС инж. Илиян Терзиев, инж. Любомир Качамаков, член на ИБ и на УС, ръководител на секция „Високо строителство“ към КСБ и представител във FIEC на групата държави от Централна и Източна Европа, инж. Благой Козарев, член на ИБ и на УС, ръководител на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“, инж. Лю­бо­мир Пейновски, член на УС, инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ, Ренета Николова, ПР на КСБ, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“.

„Надявам се тази година да бъде ползотворна и заедно да успеем да допринесем за развитието на сектора и на държавата като цяло“, каза инж. Илиян Терзиев.
Изп. директор на КСБ заяви, че МОСВ може да разчита на експертизата на Камарата и представи конкретни предложения на браншовата организация, които ще подобрят строително-инвестиционния процес.

29Инж. Любомир Качамаков, член на ИБ и на УС на Камарата на строителите в България, беше избран за председател на ОП на КСБ – София, на извънредното Общо събрание на представителството, което се проведе в централния офис на Камарата. „Искам да декларирам пред този форум, че ще продължа да развивам и да надграждам това, което е постигнато при инж. Терзиев“, заяви след избора си новият председател на столичните строители.

29Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Камарата на строителите в България се договориха да подпишат споразумение за създаване на постоянно действащ консултативен орган, в който да бъдат обсъждани инвестициите с публични средства. Целта е да се осигури по-голяма предвидимост и планиране на работата на бранша. Това стана ясно на работна среща между министъра на регионалното развитие и благоустройството (към датата) Николай Нанков и ръководството на КСБ. На нея бяха обсъдени предизвикателствата пред строителния бранш, като осъвременяването на нормативната уредба и обезпечеността с кадри.

„КСБ е най-добрият партньор и при правенето на политики, и дори в някои логистични дейности в конкретни моменти и ситуации – било то при реализацията на даден проект, било то при представяне на бранша на международната и европейската сцена“, заяви Николай Нанков.

Април

2Поредицата от срещи на председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и изп. директор инж. Мирослав Мазнев с Областните представителства на КСБ продължи във Варна. По покана на ОП на КСБ – Варна, те участваха в заседание на Областния съвет. В него се включиха и новият началник-отдел „Организационна политика“ на Камарата Димитър Копаров и главният редактор и прокурист на в. „Строител“ и ПР на КСБ Ренета Николова.
Домакин на събитието беше инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Варна. Една от дискутираните теми беше организацията и подготовката за срещата на ОП на КСБ – Варна, с ръководството на общината. Друга важна тема, която беше обсъдена на заседанието, бе един от основните проблеми пред бранша – липсата на квалифицирани кадри.

3ОП на КСБ – Варна, и община Варна проведоха работна среща. Форумът бе открит от кмета на морската столица Иван Портних и от инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Варна. Медиен партньор на събитието бе в. „Строител“. В срещата се включиха инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ, инж. Христо Иванов, зам.-кмет на общината, представители на строителни фирми и др. Модератор на събитието беше Ренета Николова.
„През 2018 г. община Варна е възложител на проекти за над 350 млн. лв. по линия на европейските фондове и с финансиране от републиканския и общинския бюджет. За да бъдем по-оперативни, трябва да спазваме сроковете. Същевременно заедно трябва да гарантираме и високото качество на изпълнените проекти, защото резултатите от дейността на строителните фирми се виждат от гражданите на Варна, които са най-важният коректив за нас“, заяви кметът Иван Портних.

3Последва среща на ОП на КСБ – Добрич, с председателя на УС инж. Илиян Терзиев и изп. директор инж. Мирослав Мазнев. Те бяха придружени от началника на отдел „Организационна политика“ Димитър Копаров и от главния редактор и прокурист на в. „Строител“ и ПР на КСБ Ренета Николова. Домакин беше председателят на ОП на КСБ – Добрич, инж. Валентин Зеленченко. Като най-голям проблем за компаниите от региона председателят на ОП Добрич определи субективността при избора на изпълнители по обществени поръчки. Той апелира на централно ниво Камарата да инициира промени в ЗОП, които да направят процеса по-прозрачен и търговете по-достъпни за малките и средните фирми.

5Ръководството на КСБ проведе работна среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. „Един от сериозните проблеми, с които се сблъсква строителният бранш през последните години, е недостигът на квалифицирана работна ръка“, заяви председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. От думите му стана ясно, че работещите в сектора са между 150 000 и 200 000, което е близо 10% от общия брой на заетите работни места в страната.

От своя страна министър Вълчев отчете, че липсват специалисти не само за сектор „Строителство“, но и за другите отрасли. Той заяви, че екипът му се опитва да развие и обнови системата на професионалното образование. „Специално за строителния сектор мога да кажа, че проучихме 9 специалности, които е възможно да бъдат добавени към защитените“, каза още Вълчев.
Друг основен момент от разговорите бяха възможностите за промяна на нагласите към професионалното образование.

В рамките на срещата ръководството на КСБ представи на министър Красимир Вълчев и работата на „Строителна квалификация“ ЕАД. Бе решено МОН и КСБ да работят съвместно и в подкрепа на дуалното обучение и провеждането на стажове на ученици във фирми членове на КСБ. По предложение на председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев в. „Строител“ – като издание на

Камарата – ще съдейства за максималното разпространение на информацията относно бъдещите кампании, които КСБ и МОН ще организират.

11Инж. Любомир Качамаков, член на ИБ и на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – София, получи доверието на делегатите на Общото събрание на FIEC, което се проведе в Брюксел, Белгия, и бе избран за вицепрезидент на FIEC. Той ще представлява интересите на групата държави от Централна и Източна Европа, в която освен България, влизат и Хърватска, Естония, Унгария, Литва, Румъния, Словакия и Словения. „Приемам този избор като признание за активната дейност и усилията, които ръководството на Камарата на строителите в България полага на европейско ниво. КСБ участва в изготвяне на общи становища и препоръки, касаещи развитието на бранша, както и в редица инициативи, свързани със строителния сектор“, заяви в първия си коментар след избора специално за в. „Строител” инж. Любомир Качамаков. Той допълни, че отговорната позиция, освен израз на доверие, е и знак за високите очаквания към бъдещата дейност на Камарата като важен фактор във формирането на политиките на FIEC.

13„За да гарантираме високо качество на проектите, е необходимо преразглеждане на нормативната база, свързана с обществените поръчки за големите инфраструктурни обекти“. Това министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията (към датата) Ивайло Московски по време на среща с ръководството на КСБ, която се проведе в МТИТС. В нея от страна на Камарата взеха участие инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, зам.-председателят на УС на КСБ Владимир Житенски, инж. Любомир Качамаков, член на ИБ и на УС на КСБ, председател на ОП на КСБ – София, и вицепрезидент на FIEC, почетният председател на КСБ инж. Симеон Пешов, изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев, Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“ и ПР на КСБ. Министър Московски допълни, че продължителните обжалвания и критерият за избор на изпълнител, предложил най-ниска цена, водят до сериозни проблеми при реализацията на проектите.
16Ръководството на КСБ и председателят на ДПС Мустафа Карадайъ проведоха работна среща. На нея двете страни изразиха своята готовност за сътрудничество в законодателната дейност. ДПС увери представителите на Камарата, че както винаги, ще търси баланса между бизнеса и ползващите услугата.
Мустафа Карадайъ заяви и готовност ДПС да работи с активните граждани по отношение на въздействие върху управлението при вземането на решения, както и за подобряването на качеството на живот.

17Актуални въпроси, касаещи бранша, бяха обсъдени на срещи на ръководството на КСБ и Областните представителства на Камарата в Кюстендил и Перник, на които бяха поканени и представители на местната власт, Регионалната дирекция за национален строителен контрол, Инспекцията по труда и професионалните училища. Като основен проблем по време на проведената дискусия в Кюстендил се очер­та борбата с т.нар. сив сектор. Като най-сериозно предизвикателство за ОП на КСБ – Перник, бе посочена липсата на квалифицирани работници. Друга пречка пред строителите са несъвършенствата в ЗОП.

23Изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев и изп. директор на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) Силвия Георгиева проведоха двустранна среща. „Общините са сред най-големите възложители на работа за бранша, ето защо за нас добрата комуникация е от изключително важно значение. Браншът се интересува какво като инвестиционни намерения се планира по места, обявяването на какви поръчки предстои, нужни са ни графици, за да можем да планираме нашите дейности и мощности“, каза инж. Мазнев. „Приветствам инициативата да се създаде работещ диалог между КСБ и НСОРБ, тъй като двете организации представляваме основните участници в инвестиционния процес с публичен ресурс“, заяви Силвия Георгиева.

24Вицепремиерът Томислав Дончев и ръководството на КСБ обсъдиха актуални въпроси на работна среща. От страна на Камарата в нея взеха участие инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, зам.-председателят на УС на КСБ Владимир Житенски, зам.-председателят и председател на ОП на КСБ – Бургас, инж. Николай Николов, инж. Любомир Качамаков, член на ИБ и на УС на КСБ, председател на ОП на КСБ – София и вицепрезидент на FIEC, инж. Благой Козарев, член на ИБ и на УС, ръководител на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ към КСБ, почетният председател на КСБ инж. Симеон Пешов, изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев, Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“ и ПР на КСБ. Томислав Дончев подчерта дългогодишното си ползотворно сътрудничество с КСБ. Той заяви, че очаква съвместната работа между двете страни да продължи и в бъдеще, като е важно контактите да бъдат регулярни. Вицепремиерът посочи, че Камарата може да разчита на подкрепата му за бъдещи инициативи, свързани с осъвременяването на нормативната уредба.

25КСБ проведе заседание на разширения си Управителен съвет в хотел „Риу Правец”. В началото на заседанието председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев поздрави колегите си и ги запозна с проведените от Камарата до момента срещи с институциите, както и с обсъжданите теми. УС прие отчет за изпълнение на взети решения от Общото събрание, както и Годишния отчет за дейността на Съвета, Годишния финансов отчет на организацията за 2017 г. и доклада на независимия одитор. Приет бе и план за разходите за 2018 г. Избран бе и одитор. В точка „Организационни въпроси“ бе гласуван график за заседанията на Управителния съвет до края на годината. Прието бе те да се проведат в Габрово през юни, Сандански – септември, и Ямбол – ноември. Общото събрание на КСБ ще е в София. В същата точка УС прие и правила за външна и вътрешна комуникация.

Май

4Състоя се работна среща на ръководството на КСБ със строителни фирми от област Габрово. Тя се проведе в Ритуалната зала на община Дряново. Присъстваха изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев, председателят на ОП на КСБ – Габрово, Богомил Петков, кметът на общината инж. Мирослав Семов, Росен Цветков, зам.-областен управител на Габрово, и представители на строителните компании от региона. По време на дискусията бяха дефинирани две от най-големите предизвикателства пред строителния бранш в региона, които са сходни на тези в останалата част на страната – сивият сектор и липсата на квалифицирана работна ръка.

9За създаването на работна група от експерти, които заедно ще обсъждат важните за строителния сектор промени в нормативната база, се договориха на среща ръководствата на КСБ и Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в 44-тото НС. „Камарата и браншът като цяло категорично считаме, че ЗУТ трябва да се промени, като се раздели материята в два отделни закона. Мислим, че вече е дошло времето за Закон за строителството”, каза председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. Той подчерта, че съвместната работа с регионалната комисия, която е водеща по ЗУТ, за Камарата е от ключово значение.
„Обща е волята да си сътрудничим“, заяви от своя страна председателят на Комисията Искрен Веселинов.

9На работна среща с ПГ „БСП за България“ ръковоството на КСБ заяви, че приветства изразените идеи за търсене на публично-частно партньорство между държавата и строителния бранш и сподели позицията си по отношение на критерия „най-ниска цена“ в търговете, който е пагубен за бранша. „Готови сме да дискутираме и да излезем с общи инициативи за намиране на решения за все по-сериозния проблем с липсата на кадри. КСБ има редица предложения за подобряване на строително-инвестиционния процес, които обаче в голяма степен налагат промени в законодателството. Без подкрепата на основните политически сили, колкото и добри да са нашите предложения, те не биха могли да се материализират“, посочи председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Дора Янкова, зам.-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и член на Комисията по бюджет и финанси, предложи срещите между КСБ и представителите на БСП в регионалната комисия да станат регулярни, като различните промени в нормативната база преди приемането им да бъдат консултирани с КСБ.

10Ръководството на КСБ проведе работна среща с министъра на енергетиката Теменужка Петкова. На нея присъстваха Владимир Малинов, изп. директор на „Булгартрансгаз“, и Теодора Георгиева, изп. директор от българска страна на „Ай Си Джи Би“ АД, дружеството, което отговаря за изграждането на междусистемна газова връзка Гърция – България. КСБ бе представена от инж. Илиян Терзиев, председател на УС, зам.-председателите инж. Николай Николов и Калин Пешов, изп. директор инж. Мирослав Мазнев, члена на УС на Камарата Любомир Пейновски, Ренета Николова, ПР на КСБ.

„Изграждането на газова инфраструктура и рехабилитацията на съществуващата, доизграждането на основните интерконектори, рехабилитирането на електропреносната мрежа в страната, строителството на междусистемни връзки, генериращи мощности, газовият хъб, са сред ключовите за бранша обекти, важни за енергетиката на страната ни и със значение за реализирането на единния европейски енергиен пазар“, каза инж. Илиян Терзиев.
Министър Теменужка Петкова съобщи, че сред 7-те топ приоритета на ЕС в областта на енергетиката е изграждането на газова връзка между България и Сърбия. „По този проект предстои обществена поръчка за избор на изпълнител. Това обаче ще се случи след година и половина или две, тъй като самият проект е ангажиран с критерии за устойчивост, което значи колегите от сръбска страна да са достигнали същия етап на развитие“, допълни тя. Петкова даде и информация относно проектите на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД – другия субект в енергетиката, който реализира сериозни по мащаб инвестиции. Инж. Терзиев я увери, че в лицето на строителния бранш има съюзник за развитието на модерна, съвременна енергийна инфраструктура.

10Проведе се среща на ръководството на КСБ и ОП на КСБ – Велико Търново, с инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново. Тя бе по инициатива на инж. Любомир Шербетов, председател на ОП на КСБ в старата столица.

„Благодаря на Камарата на строителите в България за съвместните проекти, които реализираме, и специално за подкрепата за ремонта и възстановяването на уникалната църква „Св. св. Константин и Елена“, дело на майстор Колю Фичето“, заяви инж. Даниел Панов. „В нашия град се стремим да преодоляваме предизвикателствата от различно естество, които имат връзка със строителството“, каза още той. „През годините беше изградено добро партньорство между местната власт и ОП на КСБ – Велико Търново“, сподели инж. Панов.
Същия ден ръководството на КСБ проведе работна среща и с ОП на КСБ – Велико Търново.

23Нужна е дългосрочна инвестиционна програма за Северна България. Около това се обединиха участниците в Четвъртата международна конференция „Инвестиции и инфраструктура в Северна България“, организирана от КСБ, Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент, и в. „Строител“. По време на събитието, което се проведе в Луковит, бяха разисквани актуални въпроси относно регионалната политика на ЕС, настоящи и бъдещи инвестиции в сферата на инфраструктурата, трансграничното сътрудничество, потенциала и перспективите за строителния бранш в Северна България, възможностите за развитие на района, за публично-частни партньорства, механизмите за използване на финансови инструменти.

30По инициатива на ОП на КСБ – София, ръководствата на най-голямата структура на Камарата и на КСБ проведоха работна среща с кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова и нейния екип. По време на срещата беше представена Инвестиционната програма, която се реализира в столицата през 2018 г., както и проекти, които предстои да се изпълняват в следващите години. Фандъкова съобщи, че 550 млн. лв. са осигурени в бюджета на София за изпълнение на инфраструктурни проекти, 60% от тях са безвъзмездни европейски средства, а останалите 40% са от собствените приходи на общината.
Юни

8В сградата на ОП на КСБ – Благоевград, се проведе работна среща между ръководството на КСБ, местната структура на браншовата организация и представители на общината. Домакин на дискусията беше Петър Байкушев, председател на ОП на КСБ – Благоевград. Няколко основни проблема поставиха от Областното представителство пред ръководството на организацията. Работещите в сивия сектор бригади и невъзможността да бъдат проверявани от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, тъй като не са юридически лица, бе сред основните проблеми. Като друга трудност беше посочено забавянето на разплащанията от главни към подизпълнители.
11Камарата инициира дебат за професионалното образование с кръгла маса на тема „Изграждане на сътрудничество „образование – бизнес” за преодоляване на предизвикателствата с липсата на квалифицирани кадри за строителния сектор“, която КСБ организира съвместно с ВСУ „Любен Каравелов“.
„Радвам се, че успяхме да съберем всички заинтересовани страни на тази дискусия, за да изградим работещо сътрудничество между нашите организации“, заяви проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, ректор на ВСУ „Любен Каравелов“. „Формирането на политики за преодоляване на проблема с липсата на квалифицирани кадри за бранша е сред основните приоритети на Камарата на строителите в България“, каза от своя страна инж. Илиян Терзиев.
13Ръководството на КСБ се срещна с парламентарната група „Обединени патриоти“. Пред тях председателят на Камарата инж. Илиян Терзиев подчерта, че КСБ е готова да подпомага депутатите с експертиза при вземането на решения по важните за строителния бранш въпроси. „Декларирали сме нееднократно нашата позиция, че ЗУТ е изчерпал възможностите си. Сега най-много липсва ясно дефиниране на взаимоотношенията между участниците в инвестиционния процес. Това, освен административна тежест, създава и проблеми за регулирането на строителните дейности“, добави той и представи позицията на КСБ, че в ЦПРС трябва да се вписват всички строители на строежи от първа до пета категория включително, както и по отделни строителни и монтажни работи. КСБ постави и други проблеми пред бранша, като липсата на равномерност и плановост при инвестициите, обжалванията на процедурите, водещи до забавяне на изпълнението на проектите, нуждата от въвеждане на предквалификация.
14Ръководството на Камарата на строителите в България и ПГ на ПП ГЕРБ проведоха среща в НС, на която КСБ представи предложенията на Камарата за промени в законодателството – ЗУТ и ЗОП, които ще допринесат за подобряване на строително-инвестиционния процес, включително свързаните с обжалванията, с критерия най-ниска цена в търговете, с т.нар. пределни цени. Коментирани бяха и промените в ЗУТ, касаещи чл. 14, ал. 2 от ЗКС, и становището на КСБ, в което Камарата настоява да отпадне възможността строителни дейности от 5-а категория да се изпълняват от строители, невписани в ЦПРС, като по темата предстои работна среща на експертно ниво.
„Бъдете активни, участвайте в законотворческия процес със своите предложения, за да можем ние да приемем впоследствие добре прецизирани закони, които няма да се ремонтират през няколко месеца“, заяви председателят на ПГ на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов. „Промените, които направихме в Закона за обществените поръчки, имат за цел да спрат умишления саботаж на проекти, в които се възползваме от европейската солидарност“, обясни Цветанов и изрази мнение, че трябва да се сложи край на практиката при търгове да се избира предложилият най-ниска цена, без да се осъзнава, че това оказва пряко влияние върху качеството на изпълнението.
Двете страни се договориха да провеждат регулярни срещи.
20На работна среща ръководствата на КСБ и КТ „Подкрепа” обсъдиха актуални теми, засягащи строителния бранш, като и тук акцентът бе поставен върху промените в ЗУТ и ЗОП. Засегнати бяха и други въпроси, като отрасловият колективен трудов договор, минималният осигурителен доход, липсата на квалифицирани кадри в сектора и безопасните условия за труд.
Участниците в срещата се обединиха около необходимостта всички фирми в сектора да бъдат на светло. Ръководствата на КСБ и КТ „Подкрепа” обсъдиха и сериозния проблем с липсата на кадри в бранша. „В професионалното образование трябва да се направят сериозни промени“, подчерта президентът на КТ „Подкрепа” инж. Димитър Манолов. Двете страни се договориха темата да бъде широко дискутирана на следваща среща на организациите.

21В Габрово се проведе заседание на разширения Управителен съвет на КСБ. Дневният ред включваше доклад относно състоянието на строителството и проблемите в региона, избор на представители за участие в комисии за съвместна работа с институциите и министерствата, както и предложения за нови председатели на секции „Енергийна инфраструктура“ и „Високо строителство“ към КСБ. Обсъдени бяха предложение за нови правила при изготвянето на план-сметките на Областните представителства и концепция за развитие на политиката на КСБ в областта на професионалното образование, обучение и квалификация.
Част от програмата бе и посещението на строителни обекти. Сред тях бе един от най-сложните и приоритетни пътни проекти – обходът Габрово.

22Поредната работна среща на ръководството на Камарата с Областните представителства на КСБ бе в Габрово. Гости в ОП на КСБ – Габрово, бяха представители на местната власт – областният управител Невена Петковa, кметът на Габрово Таня Христова, зам.-кметът на Трявна Николина Николова и директорът на „Инспекция по труда“ – Габрово, Катя Колева.
Акцент на срещата беше борбата срещу сивия сектор. Ръководството на Камарата и представителите на местната власт се обединиха около идеята, че заедно трябва да предприемат действия срещу изпълнението на строителни работи от фирми без регистрация в ЦПРС.

22ОП на КСБ – Плевен, иска промени в статута на подизпълнителите. Това стана ясно на следващата среща между ръководството на КСБ и Областното представителство. Гости на събитието бяха арх. Невяна Иванчева, зам.-кмет по „Териториално развитие“ на община Плевен, главният инженер на общината Владислав Иванов, Борис Петков, директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Плевен, и представители на РДНСК – Плевен.
Участниците бяха единодушни, че ако спре нелоялната конкуренция и се залагат по-нормални стойности на СМР в търговете, нещата в бранша ще бъдат на по-добро ниво.
Юли
4Ръководството на КСБ проведе работна среща с председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) инж. Светослав Глосов. „АПИ е ключова агенция за строителния сектор и доброто взаимодействие между Камарата и Агенцията е от важно значение за нас. Много са темите, които можем да обсъждаме заедно и по които можем да си сътрудничим“, подчерта председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. „Готови сме да обсъждаме в работен порядък всички теми, които са в дневния ред на бранша“, каза инж. Глосов.
Двете страни дискутираха актуалната за пътностроителните фирми тема – обявените процедури за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа – какви са новите моменти в тях и как ще бъдат преодолени проблемите, с които компаниите се сблъскваха при изпълнението на предишните договори? Строителите получиха информация и за напредъка при въвеждането на ТОЛ системата и свързаното с ТОЛ таксите увеличено финансиране за поддръжката на пътната мрежа, както и информация за напредъка на големите проекти, които са в ход.

5В Стара Загора се проведе работна среща на ръководството на КСБ с Областното представителство на Камарата и местната власт. На събитието присъстваха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и изп. директор инж. Мирослав Мазнев, а домакин беше инж. Петко Балабанов, председател на ОП на КСБ – Стара Загора. Представителите на местните фирми запознаха ръководството на КСБ с проблемите на регионално ниво. Сред тях са сивият сектор и липсата на квалифицирана работна ръка.
По-късно дискусията продължи в общината, където ръководствата на КСБ и на ОП се срещнаха с кмета на Стара Загора Живко Тодоров. Инж. Илиян Терзиев представи дейността на Камарата и заяви, че само със съвместни усилия между КСБ, централната и местната власт може да бъде преодолян проблемът със сивия сектор. „Трябва да работим заедно срещу сивата икономика. Нашата молба е, когато правите търгове, да изисквате фирмите, които се явяват, да са вписани в ЦПРС“, подчерта председателят на УС на КСБ. Беше коментирано и предложението на КСБ да се създаде национален фонд за инфраструктура, по който да могат да кандидатстват всички общини с проекти, които не могат да се финансират по европейските програми.

9Поредицата от срещи, които ръководството на Камарата провежда с отговорните за бранша институции и с парламентарно представените политически сили, продължи в Министерството на икономиката. Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев, инж. Розета Маринова, член на ИБ и на УС и председател на Комисията по професионална етика към КСБ, Любомир Пейновски, член на УС на КСБ, Ренета Николова, ПР на КСБ, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“ се срещанаха с министъра на икономиката Емил Караниколов. Двете страни обсъдиха сътрудничеството си по отношение на подобряване на законодателството, касаещо строително-инвестиционния процес.
Инж. Илиян Терзиев посочи, че Камарата приветства усилията на министър Караниколов за подобряване на бизнес климата в страната, за привличане на инвестиции и растеж на икономиката.
„Изключително много се радвам на тази среща. Министерството ще Ви оказва пълно съдействие. Важна част от работата ни е да подкрепяме бизнеса, а строителният сектор е един от основните за растежа на икономиката“, каза министър Караниколов.

9„В наше лице имате абсолютен съмишленик за всяка една антикорупционна мярка. Заедно имаме по-голям шанс да променим статуквото“. Това заяви председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Пламен Георгиев на работна среща с ръководството на КСБ. „Доброто сътрудничество с ръководената от Вас Комисия е от ключово значение за КСБ. Готови сме да работим заедно и да реализираме съвместни инициативи“, отговори инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ.
Двете страни се споразумяха за текуща работа на експертно ниво. КСБ ще определи работна група, в която ще бъдат включени членове на ИБ и УС.

18Да бъде подписано рамково споразумение за сътрудничество между КСБ и Агенцията по обществени поръчки (АОП). За това се договориха на работна среща председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и изп. директор на АОП доц. д-р Миглена Павлова.
„Знаете, че подкрепихме новия ЗОП, имахме редица предложения, които влязоха в него, както и такива, които останаха извън текстовете на закона. Определено той бе важна крачка напред. Прилагането на практика вече повече от 2 години обаче показа редица несъвършенства в нормативния акт, които браншът като цяло констатира. Нашето желание е отново заедно да обединим усилия за една наистина по-добра редакция на определени текстове, която до голяма степен може да подобри строително-инвестиционния процес“, каза председателят на УС на КСБ. „За нас Вашата експертна помощ ще бъде изключително ценна“, каза Миглена Павлова. Тя предложи възможните сфери на сътрудничество да бъдат разписани в рамково споразумение, което да бъде подписано между Камарата и Агенцията.

16Желание да продължат своята съвместна работа и да организират общи инициативи изразиха на работна среща ръководствата на КСБ и Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ). Двете страни обсъдиха теми от взаимен интерес, в това число подобряване на законодателството, касаещо строителния бранш и търговията с недвижими имоти, както и възможностите за бъдещо сътрудничество.
„Активизираме отново нашите усилия за въвеждане на регулация в бранша чрез приемането на закон за брокерите на недвижими имоти“, каза Добромир Ганев, председател на УС на НСНИ.
Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев изрази позиция, че регулацията във всеки един бранш е необходима, за да има контрол на качеството.
Участниците в срещата обсъдиха и проекта за нова жилищна стратегия.

25КСБ участва в работна среща в МРРБ, на която бе обсъден проектът на Националната жилищна стратегия 2018 – 2030 г. На нея присъстваха зам.-министър Малина Крумова (към датата) и ръководствата на КСБ, Камарата на архитектите в България, Национално сдружение Недвижими имоти. Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев подчерта, че МРРБ винаги може да разчита на Камарата за подкрепа на важни за обществото ни инициативи. Изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев потвърди, че темата е от изключително голямо значение за строителите. „Преди всичко ние адмирираме и подкрепяме тази стратегия и я намираме за един от важните инструменти за подобряване на социалния и жилищния статус в страната“, сподели инж. Мазнев.
Август
22Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев проведе работна среща с вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева. На срещата в МВнР присъстваха и зам.-председателят на Камарата инж. Калин Пешов, изп. директор инж. Мирослав Мазнев и Ренета Николова. Обсъдени бяха възможностите за още по-активно популяризиране на българската икономика и бизнес в чужбина чрез дипломатическите представителства, начините за привличане обратно у нас на българи, работещи в други страни, както и предприетите действия от държавата за улесняване на процеса за получаване на разрешение за престой в България с цел работа на чужди граждани.
Инж. Илиян Терзиев представи задачите, които ръководството на КСБ си е поставило в сферата на законодателството. Той посочи, че за Камарата интерес представляват чуждият опит и добрите практики в сферата, и то основно на страните от ЕС. Инж. Мирослав Мазнев посочи проблемите, пред които е изправен браншът, като неравномерността на развитието на строителната индустрия, дъмпинга, сивия сектор, обжалванията, некоректните, т. нар. девизни цени, липсата на квалифицирана работна ръка за икономиката.
„Трябва да обединим усилията си и да разработим единна концепция и кампания за това как да върнем нашите работници в България. Изключително важно е да популяризираме положителните страни на държавата и хората да знаят колко много добри неща се случват тук“, изтъкна Екатерина Захариева.
Двете страни се обединиха около идеята да си сътрудничат в разработването на общи кампании за търсене на решения на проблема с липсата на кадри.

27КСБ и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество сключиха Меморандум за сътрудничество. Документът бе парафиран от председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и от председателя на КПКОНПИ Пламен Георгиев. С него страните обединяват своите усилия, експертиза и дейности за търсене на оптимални решения в борбата с корупцията. КСБ и КПКОНПИ ще създадат съвместна работна група по теми и проблеми, касаещи сектор „Строителство“. Една от основните й цели ще е изготвяне на предложения за антикорупционни мерки. Сътрудничеството между Комисията и Камарата ще включва още обмен на информация и анализи за антикорупционни практики.
Септември
11В Министерството на регионалното развитие и благоустройството се проведе първо заседание на съвместната работна група за оперативно взаимодействие по актуалните въпроси, касаещи строителството. Консултативният орган е създаден от МРРБ и КСБ.
„Осъществяването на тази работна среща е съвместна инициатива. Смятам, че такива трябва да продължим да провеждаме регулярно.“ Това заяви в началото зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев. Той подчерта, че в най-кратки срокове трябва да се създадат подгрупи между КСБ и МРРБ по различните теми, касаещи бранша, и приоритетни за двете страни. „Всички структури на МРРБ ще съдействат максимално, защото дейността ни е съвместна. Ние винаги сме работили отлично с Камарата“, сподели още инж. Йовев, като допълни, че само чрез диалог могат да се намерят решения по важните за строителството в страната проблеми.
По време на заседанието двете страни обсъдиха напредъка по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и състоянието на водния отрасъл в страната. Дискутира се и възможността за по-гъвкаво планиране на бюджетите на проектите от страна на бенефициентите. Работната група постави и проблема с липсата на кадри.

18Камарата на строителите в България проведе работна среща с Немската строителна федерация (HDB), която се състоя в сградата на КСБ. На нея от страна на Камарата присъстваха инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, инж. Николай Николов, зам.- председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Бургас, инж. Любомир Качамаков, член на ИБ и на УС на КСБ, председател на ОП на КСБ – София, и вицепрезидент на FIEC, Руен Панчев, член на ИБ и на УС на КСБ и председател на СД на „Строителна квалификация” ЕАД, инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ, Валентин Николов, председател на КС на КСБ. HDB бе представена от изп. директор Дитер Бабил и Надя Теохарова, ръководител на отдел „Международни пазари“. „Партньорството между нашите две организации е дългогодишно и е доказало своето важно значение“, заяви инж. Илиян Терзиев. Той припомни, че двете организации са реализирали множество съвместни инициативи в областта на професионалната квалификация, обмена на информация във връзка със законодателството и нормативните разпоредби, касаещи строително-инвестиционния процес.

19Ръководството на КСБ проведе интензивна поредица от работни срещи с председателите на парламентарните комисии по бюджет и финанси – Менда Стоянова, по правни въпроси – Данаил Кирилов, и по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление – Искрен Веселинов, на които ги запозна с предложенията на Камарата за промени в ЗОП. На срещите в Народното събрание присъстваха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, инж. Благой Козарев, член на ИБ и на УС на Камарата, председател на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ към КСБ, и изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев.
Предложенията на Камарата на строителите бяха внесени и официално в Народното събрание.

20В Сандански се проведе заседание на разширения Управителен съвет на КСБ. В началото участниците в заседанието бяха запознати с изпълнението на решенията от предходния УС на КСБ. След това бе приета декларация от КСБ, Българската браншова камара „Пътища“ и Българската браншова асоциация „Пътна безопасност“ в отговор на зачестилите политически и журналистически спекулации относно качеството на изпълняваните пътни обекти в страната. Заседанието продължи с доклад на председателя на ОП на КСБ – Благоевград, Петър Байкушев, който даде информация относно състоянието и проблемите на строителния сектор в региона. Изп. директор на Камарата инж. Мирослав Мазнев запозна присъстващите със сравнителен анализ на цените за изпълнение на строителство в България и в част от страните на ЕС и обърна внимание на огромната разлика при заплащането на труда у нас и в редица европейски държави. Разширеният УС разгледа още Кодекс за поведение във връзка с общия регламент относно защитата на личните данни (GDPR), нов проект на Отраслов колективен трудов договор, предложения за промени в Устава на КСБ и някои идеи относно комуникационната и рекламната политика на Камарата.

26„Предстоящата 2019 година ще е ключова за програмния период 2014 – 2020 г. През нея се очаква стартирането на големите инфраструктурни проекти в пътния и екологичния сектор. Това налага мобилизация на целия строителен бранш, който обаче трябва да се справя с редица проблеми, като например все по-сериозната липса на кадри“. С тези думи председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев откри Осмия дискусионен форум „Строителството през 2019 година – перспективи и предизвикателства“, който се организира от КСБ и вестник „Строител“. Инж. Терзиев обяви началото на събитието заедно с президента на FIEC Кйетил Тонинг и вицепремиера Томислав Дончев. В откриването участваха и министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова, зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Велик Занчев.
„Целта на форума е да говорим за реалните проблеми и предизвикателства, пред които е изправен секторът. Да представим нашите предложения за подобряване на строително-инвестиционния процес. Да чуем от първо лице от институциите какво да очакваме през 2019 г. и до края на програмния период, кои са големите проекти, каква работа предстои за строителните фирми“, каза още инж. Илиян Терзиев, и преди да даде думата на вицепремиера Дончев, съобщи, че председателят на Европейския парламент Антонио Таяни е изпратил поздравителен адрес до КСБ и участниците в събитието, който беше представен от модератора на първата част на конференцията инж. Любомир Качамаков, член на ИБ и на УС на КСБ, председател на ОП на КСБ – София, и вицепрезидент на FIEC.
Октомври

16Камарата излезе с Декларация, която изпрати до президента, премиера, председателя на НС и парламентарно представените политически сили. В нея КСБ изрази своето безпокойство от атаките срещу бранша и обвиненията за „високи цени и безобразно качество на изпълнението“, за корупционни практики и отклоняване на средства. В Декларацията Камарата категорично заяви, че не желае строителният бранш да бъде използван за политически цели и предизборна агитация. КСБ поиска и проведе срещи с ПГ на парламентарно представените политически сили и с председателя на НС.

Камарата на строителите в България декларира, че ще бъде последователна в политиката си за защита на интересите на своите членове.

22„Ситуацията в строителството е тревожна. Има няколко базови проблема в бранша. От една страна, през последните години се срина системата на образованието, свързана с подготовката на кадрите в строителството, от друга, е нужна промяна в технологията на заплащането. Необходима е държавна намеса и в този отрасъл, за да бъдат задържани добрите специалисти и да се възстановят престижът и авторитетът на ключови професии.“ Това заяви председателят на политическа партия „Алтернатива за българско възраждане“ Румен Петков по време на среща с ръководството на КСБ, която се проведе в централата на партията на ул. „Врабча“ 23.
„Нашата идея да Ви поканим е свързана с две неща. Първо, състоянието на строителния сектор в страната и притеснението за кадровото обезпечаване на бранша, и отделно, една манипулация, която се извършва от неправителствени организации и средства за масова информация“, заяви на пресконференция след срещата Румен Петков. Той допълни, че се е създало обществено напрежение, което се отразява негативно на строителите.

22„За мен е изключително удоволствие да открия Петата изложба „Виж София – където строителството среща историята с бъдещето“, която се организира от Камарата на строителите в България и вестник „Строител“, със съдействието на Столичната община. Като председател на УС на КСБ това е първата експозиция, която откривам. Много съм горд от това, което показваме. То е резултат от опита, професионализма и огромните усилия и любов, които българските строители влагаме във всеки реализиран обект. Поводът за изложбата е традиционен и много вълнуващ – предстоящият празник на строителя – Димитровден. В нея са включени, освен авторски творби на екипа на в. „Строител“, и въздушно заснети снимки с дрон на обекти, изградени в столицата през настоящата година, както и фотографии на знакови сгради, дело на българските строители през изминали години”. Това каза председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, който заедно с главния архитект на София Здравко Здравков откри петата изложба на КСБ и в. „Строител“, посветена на професионалния празник на бранша.

22Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова проведе работна среща с ръководството на КСБ, на която бяха обсъдени теми от взаимен интерес. „Радвам се, че провеждаме тази среща няколко дни преди професионалния празник на строителя – Димитровден. МРРБ както и досега ще продължи да бъде Ваш коректен партньор в целия строителен процес“, заяви министър Аврамова.
Сред основните акценти в разговора беше въпросът за подготовката на достатъчно и квалифицирани кадри за сектора.
Обсъдена беше и нормативната уредба, касаеща строителството. Аврамова напомни, че в министерството е създадена работна група, която има за задача да изготви концепция за промяна в законодателството, което се отнася до строително-инвестиционния процес. Тя сподели още, че трябва да се регулират по-добре задълженията на лицата и фирмите, упражняващи строителен надзор.

23„Настояваме да спре използването на строителния бранш за политически цели“. Това заяви председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев по време на работна среща с ръководството на „БСП за България”. Срещата се състоя в централата на социалистическата партия по искане на КСБ след Декларацията, с която ръководството на Камарата излезе на 16 октомври. „Искаме да се спре с безразборното, некомпетентно и неточно говорене, на което сме свидетели в последно време, както и да осигурим спокойствие на бранша“, допълни още той. „Искаме да има правила, предвидимост и устойчивост, да се въведат унифицирани тръжни документи, изготвили сме предложения за нормативни промени в ЗУТ и ЗОП. Всички тези неща биха помогнали много и на възложителите, и на нас като изпълнители. Това са нашите основни искания“, каза още инж. Терзиев.
„Камарата на строителите има нашата пълна подкрепа за развитието на българската икономика и българските фирми. Готови сме да обсъдим и внесем в НС разумните предложения за поправки в ЗОП.” Това каза председателят на НС на БСП Корнелия Нинова.

24За създаването на работна група към парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление (КРПБМС), в която да участват експерти от Камарата на строителите в България, се договориха ръководствата на ПГ на ПП ГЕРБ и на КСБ по време на работна среща. Тя се проведе в Народното събрание по искане на КСБ след Декларацията.
„Трябва да слагаме проблемите на масата и да търсим решения. Всичко, което се случва последните месеци, създава усещането, че строител е мръсна дума. Аз искам категорично да се разграничим от подобен подход. Ние знаем какво правите Вие, в какви срокове и че то е на база стандарти“, коментира Цветан Цветанов, председател на ПГ на ПП ГЕРБ. Той призова всички в законодателната, изпълнителната и местната власт, както и от президентската институция да се отнасят с уважение към българския строител.
„Имате нашата политическа подкрепа, поемаме ангажимент да направим работна група към Комисията за регионално развитие, в която да бъдат включени представители на всички политически сили, за да подобрим нормативната уредба“, каза още Цветан Цветанов. „Желанието ни е да има работен формат за законодателните промени, касаещи строителния бранш, в който политическите декларации да бъдат на заден план“, подчерта Цветанов.

24„Политическите процеси в страната са динамични и са в пряка връзка с икономиката и бизнеса, независимо за кой сектор става дума. В този ред на мисли аз поздравявам Камарата на строителите в България, която във времето доказа себе си и своето място като браншова организация“. Това заяви председателят на Движението за права и свободи Мустафа Карадайъ по време на работна среща с ръководството на КСБ, която беше част от поредицата провеждани с политическите сили по искане на КСБ след Декларацията.
Мустафа Карадайъ посочи, че ДПС ще подкрепи предложените законодателни промени от КСБ, от които зависи просперитетът на страната. По време на срещата той засегна и темата за разпределянето на средствата от многогодишната финансова рамка на ЕС за следващия програмен период 2021 – 2027 г.

2620 български строители от различни компании застанаха пред обектива на един от най-добрите фотографи у нас – Мони Франсес. Лицата им са основен акцент в кампанията „Аз съм строител“, която стартира по случай Деня на строителя. Инициативата е на КСБ. Строителите на България са 250 000 души, които искат да работят и да живеят в страната. Искат да отглеждат децата си тук. Искат да изграждат, не да рушат. „Аз съм строител“ има за цел да покаже различни лица на български строители – активни хора от всякакви възрасти, които са посветили живота си на изграждането на една модерна България, с развита инфраструктура, привлекателна за бизнес, инвестиции и живеене. Кампанията се реализира в периода октомври – декември.

26КСБ връчи отличията на най-добрите компании в сектора за 2017 г. Това стана на традиционния Бал по повод Деня на строителя. Събитието се проведе в „София хотел Балкан“. Домакини на церемонията бяха Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, и председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. Сред официалните гости бяха Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, председателят на парламентарната Комисия по околната среда и водите Ивелина Василева, зам.-председателят на парламентарната Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения Станислав Иванов, зам.-председателят на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Александър Ненков, председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” и почетен председател на КСБ инж. Светослав Глосов, председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Пламен Георгиев, главният архитект на Столичната община Здравко Здравков, инж. Галина Василева, ръководител на Управляващия орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“, Евгений Иванов, изп. директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“, Силвия Георгиева, изп. директор на Националното сдружение на общините в Република България, проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, ректор на ВСУ „Любен Каравелов“, и други представители на институции и браншови организации. Балът събра и висшия мениджмънт на водещите строителни фирми.
Ноември
5Камарата на строителите в България, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“ и Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ подписаха Отраслов колективен трудов договор. Документът беше парафиран от председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, председателя на Ф „СИВ” – „Подкрепа“ инж. Иоанис Партениотис, който е и вицепрезидент на КТ „Подкрепа“, и инж. Цветелина Иванова, председател на ФНСС към КНСБ. Инж. Терзиев подчерта, че Камарата работи за спазване на безопасните условия на труд, както и за въвеждане на правила за ценообразуването и за търсене на възможни начини за увеличаване на заплащането в сектора.

7Ръководството на КСБ проведе работна среща с председателя на НС Цвета Караянчева, на която бе обсъден проблемът, създаден от неоснователни и некомпетентни обвинения към строителите.
„Можем заедно да търсим решения на проблемите. Предложете Вашите идеи, Вие сте най-запознати с необходимите мерки за строителния бранш и комисиите в Парламента ще ги разгледат“, призова Караянчева. „Радвам се, че имам възможността да разговарям с Вас като хора, които си изкарват хляба с ръцете си. Искам да изразя своята пълна подкрепа към Вашата работа и да Ви благодаря, че сте активната страна в диалога със законодателните органи“, обърна се към ръководството на Камарата Караянчева. Тя потвърди необходимостта с общи усилия между държавата и строителния бранш да се намери възможност младите хора да бъдат мотивирани да се реализират в строителната професия. В заключение Цвета Караянчева подчерта, че в нейно лице КСБ има отворен за диалог партньор.
Двете страни се споразумяха да решават текущите задачи в оперативен порядък, включително в съвместната работна група към Комисията по регионална политика и местно самоуправление.

8В Ямбол се проведе заседание на разширения Управителен съвет на КСБ. Специален гост на събитието беше областният управител на Ямбол Димитър Иванов. Участниците в заседанието бяха запознати с доклад на председателя на ОП на КСБ – Ямбол, инж. Николай Георгиев, който даде информация относно действителното положение и проблемите на строителния сектор в региона през настоящата 2018 г. Инж. Илиян Терзиев представи основните политики за развитие на КСБ през 2019 г. По думите му приоритетните планови задачи и предложения за развитие на Камарата през следващата година са свързани с подобряване управлението на целия строително-инвестиционен процес и с реализиране на строителна продукция, която да отговаря на действащите технически правила, норми и стандарти за постигане на по-високо качество на изпълнение на строежите и по-ефективен контрол, и не на последно място, за своевременно решаване на актуалните проблеми, които се създават от действащото строително законодателство и административните процедури пред фирмите от бранша.

12КСБ проведе работна среща със зам.-изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) д-р Александър Минев. „Агенцията има две основни дейности – интернационализацията на малките и средните предприятия и подпомагането им на национално ниво. Бихме искали да активизираме дейността си на национално ниво, като задълбочим диалога си с браншовите организации. ИАНМСП отваря вратите си за бизнеса, за да се запознае с проблемите на различните отрасли и с техните предложения за подобряване на нормативната рамка. Агенцията иска да подпомага МСП в сектор „Строителство“, посочи д-р Минев.
Двете страни се обединиха около идеята КСБ и ИАНМСП да създадат съвместна експертна група, която на оперативно ниво да работи по теми от взаимен интерес.

14„Тези, които правят организирана кампания срещу българските строители, очевидно работят за чужди интереси“. Това заяви зам.-председателят на ПГ „Обединени патриоти“ Искрен Веселинов, който е и председател на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, по време на среща с ръководството на КСБ. И тази среща се проведе в Народното събрание по искане на КСБ след Декларацията, с която Камарата излезе по повод несправедливи и необосновани обвинения, зад които прозират политически интереси.
„Тези, които Ви клеветят, от две години твърдят, че цялата държава се проваля. Според тях всички институции не работят и Вие сте поредната брънка в негативната им кампания. Не прави чест на никой политик да говори така за държавата и за който и да е отрасъл в нея“, каза Искрен Веселинов. Той допълни, че браншът се е доказал през годините. „Ние подкрепяме българските строители, твърдо стоим зад истината, а не зад лъжливата информация. Трябва да се каже, че браншът е на високо ниво, има необходимия професионализъм и е добър партньор на държавата“, посочи зам.-председателят на ПГ „Обединени патриоти“.

20За осма поредна година Камарата, Българската асоциация по водите и в. „Строител“ събраха експертите от ВиК сектора на Националната конференция „Оперативна програма „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020“. Домакини на събитието бяха инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, и инж. Иван Иванов, председател на УС на БАВ. Конференцията откриха Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и водите, д-р Лозана Василева, зам.-министър на земеделието, храните и горите, и кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова. В откриващия панел участва и главният директор на ГД „Оперативна програма „Околна среда“ в МОСВ Валерия Калчевa.

22Редовното Общо събрание (ОС) на КСБ взе решение да започне подписка в подкрепа на българските строители на територията на цялата страна. Камарата, която е организацията, обединяваща и представляваща българските строители, настоява да спре използването на бранша за политически цели, да бъдат преустановени необоснованите и неподкрепени с доказателства публични твърдения за корупция и злоупотреби в строителството, както и да бъдат гарантирани спокойствие и сигурност на заетите в сектора компании, работници и служители.
ОС на Камарата прие отчета за изпълнение на дейността на УС за периода от 1.09.2017 г. до 31.08.2018 г., отчетите за работата на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС и на КС, както и решение за освобождаване от отговорност на членовете и председателите на УС, КС и Комисията за ЦПРС. ОС прие и бюджета на организацията, както и основните политики за развитието й през 2019 г.
26В с. Хитрино бяха връчени ключовете на 10-те къщи, изградени и дарени от фирми – членове на КСБ, на пострадалите семейства в населеното място. Кметът на общината Нуридин Исмаил благодари на Камарата и на компаниите, построили домове за хората. Той подчерта, че административните процедури са отнели почти половин година, след което къщите са били изпълнени в много кратки срокове и с високо качество. „Още в началото на миналата зима благодарение на строителите най-тежко пострадалите семейства вече имаха нови домове“, посочи кметът на Хитрино.
„Това е един изключително вълнуващ момент и съм благодарен, че на мен се падна честта като председател на Управителния съвет на Камарата на строителите в България да участвам в церемонията по символичното връчване на ключовете на построените и дарени къщи от фирми – членове на организацията. Радвам се, че тук сме заедно с колегите, представляващи компаниите дарители, и със семействата, за които бяха построени домовете“, посочи инж. Илиян Терзиев. „След трагичния инцидент КСБ бе сред първите, които се отзоваха, и нейни представители още на следващия ден бяха на място, тук в Хитрино, за да предложат помощ и подкрепа. КСБ откри дарителска сметка с 50 хил. лв., а фирми – членове на Камарата, изградиха безвъзмездно 10 къщи за пострадалите семейства, като те бяха определени от Обществения съвет“, изтъкна инж. Терзиев. „Искам да благодаря на строителите на тези 10 сгради за професионализма, но най-вече за човечността и за големите им сърца!“, заяви председателят на КСБ.
Декември
19Камарата проведе мирна демонстрация със строителна техника в подкрепа на бранша. Близо 10-километрова колона от 1000 машини беше разположена в аварийната лента на бул. „Цариградско шосе“ в София, така че да не пречи на придвижването на гражданите. Инициативата бе част от кампанията на КСБ „Аз съм строител“, която стартира по повод Деня на строителя – 26 октомври. На събитието присъстваха председателят на Камарата инж. Илиян Терзиев и изп. директор на организацията инж. Мирослав Мазнев.
„Искаме да живеем и работим в България! Искаме спокойствие и предвидимост в бранша! Не желаем да ни използват за предизборна агитация!“ – това бяха едни от основните послания на демонстрацията.
„Целим да покажем на нашата общественост, че сме тук, а не на Терминал 1, и че искаме да работим спокойно“, заяви инж. Илиян Терзиев при старта на събитието. „Нашият продукт е толкова качествен, колкото и в другите европейски страни, но е най-евтин. Това, което най-много бихме желали, е да има предвидимост в бранша, за да може да свършим нещата, за които сме призвани“, посочи той. Инж. Терзиев подчерта, че Камарата настоява за стриктно спазване на законите както от страна на строителите, така и от политиците, а също и за подобряване на законодателството – най-вече на ЗУТ и ЗОП. По думите му, трябва да се въведе отговорност за всеки участник в строително-инвестиционния процес. Продължаването на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради също беше поставено като едно от исканията на КСБ. „В Камарата считаме и че трябва да се въведе възможност за търсене на отговорност на субектите, които създават и разпространяват невярна информация“, посочи инж. Терзиев.
Ръководството на организацията внесе в Народното събрание подписка, подкрепена от близо 60 хиляди души, и проведе поредица от срещи с председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, министър-председателя Бойко Борисов и президента Румен Радев.

Камарата беше активна не само на централно равнище, но и по места – ръководството посети почти всички Областни представителства (ОП) в страната. На проведените срещи присъстваха и ръководителите на местните администрации. Във фокуса на срещите бяха темите, свързани с работата по проектите от програмния период 2014 – 2020, изпълнението на обектите по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, борбата със сивия сектор, необходимите законодателни промени, липсата на работна ръка, професионалното образование и квалификация на кадрите и т.н.

Успешно бе финализирана и една от най-големите благотворителни инициативи в 10-годишната история на Камарата – фирми членове на КСБ изпълниха поетия ангажимент да изградят безвъзмездно 10 къщи за най-тежко пострадалите от трагичния инцидент в с. Хитрино.

КСБ реализира в партньорство с в. „Строител“ традиционните за бранша годишни събития. Заедно с изданието и г-жа Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент, Камарата проведе за четвърти пореден път съвместна конференция. Темата на форума през 2018 г. беше „Инвестиции и инфраструктура в Северна България“. При изключителен успех преминаха и Осмият дискусионен форум „Строителството през 2019 година – перспективи и предизвикателства“, Петата изложба с подкрепата на Столичната община „Виж

София – където строителството среща историята с бъдещето“, традиционния годишен бал по повод Деня на строителя и Осмата конференция „ОПОС и ПРСР в периода 2014 – 2020“.
КСБ може да се гордее и с постигнатия успех в изготвените съвместно с Министерството на околната среда и водите стандартизирани документи за възлагане на проекти в сектор „Води“, които вече са задължителни.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 20.12.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Don`t copy text!
%d блогъра харесват това: