Изминалата 2018 г. и Новата 2019 г. през погледа на областните председатели на КСБ

Прочетена: 75

Инж. Любомир Качамаков, член на ИБ и УС на КСБ, председател на ОП на КСБ – София, зам.-председател на FIEC: 2019 г. ще бъде доста динамична

Мога да кажа, че 2018 г. бе силна за сектор „Строителство“. Имаше ръст както при обществените, така и при частните поръчки.

2019 г. ще бъде доста динамична. През нея се очакват промени в нормативната база, касаеща бранша – Закона за устройството на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за обществените поръчки. Освен това Столичната община (СО) ще обяви търгове за множество обекти, насочени към трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на градската територия. Основните проекти ще са от образователната инфраструктура. Ще се извърши и обновяване на социални заведения на територията на СО. Очакват се реконструкции на трамвайни линии. За подобряването на градската среда ще бъде извършено изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, паркове, залени площи, пешеходни алеи, подлези и тротоари, велосипедни пътеки, спортни площадки в междублоковите пространства. Продължава изпълнението на Националната програмата за енергийна ефектиност на многофамилните жилищни сгради. През новата година се очаква да стартира и обновяването на Борисовата градина, на църквата „Св. Георги Победоносец”, на локална градина „Св. Никола” и намиращата се в нея детска площадка.

Областното представителство на КСБ в София си поставя доста амбициозни цели за 2019 г. Ще се работи усърдно за развитие и внедряване на дигитализацията в строителния процес. Ще бъдат сформирани работни групи от представители на Областния съвет и от членове на ОП на КСБ – София, които активно да работят по промените и допълненията в Устава на КСБ. Областният съвет на ОП София си поставя като приоритетна задача да работи активно с областната и общинската администрация за намаляването на административната тежест в процедурите по издаване на документи за строителство. Ще продължи активната дейност за редовното провеждане на семинари по актуални въпроси, касаещи бранша, и специфичните условия (ако има такива) за фирмите от София и Софийския регион. Ще организираме обучителни форуми и симпозиуми, на които да се представят нови технологии и системи в строителството, прилагани на запад, но все още непознати на българския пазар. При необходимост ще бъдат провеждани работни срещи и кръгли маси с представители на държавната и местната власт, с цел подпомагане развитието на административния капацитет. Наред със семинарите, ще се организират безплатни или на преференциални цени за членовете ни курсове за строителните фирми по актуални въпроси, свързани с промени в нормативната уредба и др. Ще продължи съвместната дейност със строителните техникуми и университетите в областта, с цел преодоляване липсата на квалифицирани кадри за бранша. Ще се работи активно за търсенето на нови пазари в чужбина и за понижаването на изискванията към нашите членове там. Необходимо е да бъде засилена ролята на Комисията по професионална етика към ОП София. Ще се работи за разширяване на непосредствените контакти на Областния съвет с фирмите членове. Ще продължат усилията за подписване на договори за сътрудничество с кмета на Столичната община г-жа Йорданка Фандъкова, с областните управители и кметовете на общини от Софийска област. Ще се опитаме да намерим ефективен начин за по-активно взаимодействие с Националното сдружение на общините в Република България. Ще изготвим и поддържаме нова, актуална за времето си интернет страница на ОП София.

Милен Илиев, председател на ОП на КСБ – Плевен: В областта бяха реализирани няколко значими проекта

През 2018 г. на територията на областта бяха реализирани няколко значими проекта. Сред тях е ремонтът на 9 км от пътя Плевен – Ловеч. В проекта са инвестирани около 15 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020”. Също така бе обновен пътят Червен бряг – Чомаковци, който подобри комуникационната връзка между областите Плевен и Ловеч и осигури бърз достъп до АМ „Хемус” и ферибота Оряхово – Бекет. Важни бяха и проектите от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, изпълнени от плевенски фирми. Бяха ремонтирани и обекти – недвижими културни ценности, включващи Център за работа с деца, църквата „Св. Троица“, къща музей „Цар Освободител Александър II“ и прилежащите площи, както и сградата на Община Плевен. През 2018 г. в Плевен започна работата по изграждането на завод за автомобилни кабелни инсталации, както и на друг – за фуражи.

През 2019 г. предстои укрепването на авариралия мост при Червен бряг. Предвижда се това да стане с изграждането на шпунтова ограда около компрометираната основа на съоръжението. Трябва да се използва специализирана и скъпа техника, с която да се завърши процесът в кратки срокове поради факта, че става въпрос за работа във вода. Също така ще бъде извършен основен ремонт на пл. „Свобода“ и на пешеходна ул. „Васил Левски“ – от пл. „Свобода“ до пл. „Стефан Стамболов“. Ще бъде изградена площадка за скейтборд. Предстои и реконструкция на баскетболната зала в града.

Приоритетите на ОП на КСБ – Плевен за следващата година включват интензивни контакти с местните структури в сектор „Строителство“. Ще продължим да прилагаме процедурите за обслужване на фирмите, вписани в ЦПРС, като се стремим към непрекъснато подобряване. Ще участваме в провежданите обучения от КСБ, както и в курсове за повишаване на компетентността на служителите. Активно обсъждаме проблемите и координацията на стила и методите на работа както с колеги от други областни представителства, така и с ръководството на отдел „Организационна политика“ към КСБ.

Инж. Тошко Райчев, председател на ОП на КСБ – Търговище: Общо 1067 домакинства бяха облагодетелствани по програмата за саниране

В края на 2018 г. са финализирани обекти по проект „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, включващи основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност. Бяха извършени мащабни ремонти на ОУ „Христо Ботев”, детските градини „Снежанка” и „Приказка” и детска ясла „Първи юни”. Общата стойност на проекта е 9 781 300 лв. По „Развитие, обновяване и модернизиране на градска среда” се изпълни цялостен ремонт и обновяване на 5 линейни обекта, включващи мащабни строителни дейности. Бяха извършени комплексно подобряване на градската среда в един жилищен квартал, реконструкция и разширяване на няколко улици, изграждане на кръстовище за кръгово движение, цялостно подновяване и благоустрояване на вторичен градски център, включващо пътни настилки, тротоари, улично осветление, озеленяване и др. Стойността на СМР е 4 311 550,00 лв. Със средства от държавния бюджет беше ремонтирана спортна зала в града. Стойността на СМР е 812 962,00 лв. По Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа” бяха извършени строително-ремонтни дейности в III СОУ „П. Р. Славейков” и ОУ „Христо Ботев” в с. Макариополско. Стойността на СМР е 194 796,42 лв. Санирането на 12 блока на територията на община Търговище по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради е окончателно приключено. Предстои финализиране на работата по последните 3 жилищни сгради. Общо 1067 домакинства бяха облагодетелствани по програмата. Стойността на проектите е 14 750 000 лв.

Община Попово беше бенефициент по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ от ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“. Това спомогна за подобряване на енергийната ефективност на 22 жилищни сгради в града. Общата стойност на проекта бе 6 193 208,90 лв. Изпълнен беше и договор за реализация на проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Попово“ на стойност 1 289 893,84 лв. По капиталовата програма на общината в момента се извършват строителни дейности. В община Антоново са изпълнени проектите „Покривна конструкция на Общински туристически информационен център – гр. Антоново” за 119 867,33 лв. и „Текущ ремонт на участъци от пътища на територията на община Антоново“ на стойност 83 000 лв.

През 2019 г. в община Търговище предстои изграждане на нова клетка – разширение на регионално депо за неопасни отпадъци за региона. В Попово се очаква да започне изпълнението на проект по ПРСР „Реконструкция и рехабилитация на основната транспортно-комуникационна мрежа в ж.к. „Младост” – 1 и 2, и прилежащата първостепенна улица, гр. Попово“, на стойност 1 337 160 лв. В Антоново ще бъдат реализирани реконструкция и пристройка на Народно читалище „Христо Ботев – 1921 г.“ Осигурените средства за изпълнение на обекта са в размер на 1 567 357,85 лв. Ще бъде извършен и текущ ремонт на улици и тротоари в населените места на територията на общината.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 03.01.2019. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Don`t copy text!
%d блогъра харесват това: