Изминалата 2018 г. и Новата 2019 г. през погледа на областните председатели на КСБ

Прочетена: 132

Мартин Славчев

Инж. Таня Каменова, председател на ОП на КСБ – Перник: В Перник през 2019 г. ще се строи

Най-значимите проекти, реализирани на територията на област Перник през 2018 г., бяха три по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ (ОПРР) – реконструкцията на моста над р. Струма за 324 хил. лв., благоустрояването на кв. „Тева“ за 499 хил. лв. и изграждането на парк в местността Войниковец за 1,207 млн. лв.

През 2018 г. изцяло бяха ремонтирани две детски градини – „Изворче“ и „Миньорче“. Общата стойност на обектите бе 1 млн. лв. Изградиха се две нови спортни площадки в кварталите „Драгановец“ и „Проучване“ за около 300 хил. лв. Ремонтираха се и няколко улици. Приключи рехабилитацията на канализацията в Батановци и в кв. „Могиличе“. Почти всички изброени проекти бяха изпълнени от местни фирми. Санирани бяха 42 блока по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Това промени положително облика на града.

През 2019 г. по ОПРР ще бъдат обновени 13 многофамилни жилищни сгради за общо 4 млн. лв. В кв. „Тева“ ще се изгради социален дом с капацитет 100 души на стойност 1,771 млн. лв. В Перник, както и в повечето по-големи градове в страната, е необходимо да се облекчи движението по пътищата. За целта ще бъдат построени две нови кръгови кръстовища. Едното ще е в кв. „Изток“ за 1,9 млн. лв., а другото – в кв. „Иван Пашов“, за 2,2 млн. лв. Също така ще се рехабилитират ул. „Граово“ и ул. „Софийско шосе“, ще се направи подход към града при „Марина бара“ от външноградската магистрала. Като цяло можем да кажем, че в Перник през 2019 г. ще се строи.

През новата година ОП на КСБ – Перник, ще продължи своята работа. Опитваме се да помагаме на фирмите членове. Провеждаме обучителни курсове съвместно с дружеството на КСБ „Строителна квалификация“ ЕАД. Именно в тази насока ще са нашите основни приоритети.

Бих искала да поздравя пернишките строители, да им пожелая много работа и нови успехи.

Инж. Светослав Борисов, председател на ОП на КСБ – Кюстендил: Най-значимите обекти в Кюстендил бяха по ОПРР

Роза Никова,
ОП на КСБ – Кюстендил

Най-значимите обекти в областта бяха по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ (ОПРР) – облагородяване по поречието на р. Банщица в центъра на Кюстендил, изграждане и възстановяване на зона за отдих около парк „Галерията“, както и детско заведение в дневен център за деца с увреждания по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил – гарант за устойчив модел за деинституционализация“. В момента по ОПРР се довършва административната сграда на община Кюстендил. По проект на Министерството на младежта и спорта се изгражда пистата на стадион „Осогово“. Пак по ОПРР се довършва Центърът за работа с деца на улицата.

В съседните общини по-големи проекти са рехабилитация на вътрешната улична мрежа в Дупница. Там е подменена канализационна мрежа в отделни участъци, приключват монтажните работи по „Главни канализационни клонове 2 и 3 и прилежащите им мрежи“ и „Канализационни клонове 4 и прилежащите им мрежи“ в жк „Бистрица“. Завършен е Центърът за настаняване от семеен тип за деца. Тече реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ „Дружба“, гр. Бобов дол, по проект за 1 324 033 лв.

През 2019 г. строителният бранш разчита на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Нагласите са за повече инфраструктурни поръчки. Строителният сектор очаква да бъдат отпуснати около 2,5 млрд. лв. по търгове от европейски програми до края на настоящия период. Една сериозна част от тях са по ОПРР. Предстоят големи проекти в жп инфраструктурата, финансирани от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020”, а Министерството на околната среда и водите би трябвало да обяви поръчки за над 1 млрд. лв. в сектор „Води”.

През настоящата година усилията на ОП на КСБ – Кюстендил, ще са насочени към реализацията на приетите основни насоки за дейността, както и към осъществяването на главната функция на Камарата – да защитава правата и интересите на своите членове, на потребителите на строителни услуги и на бранша. Много беше сторено, но още повече има да се върши – най-вече за необходимостта от промяна на мисленето в посока комуникация с общинските власти и с учебните заведения, предлагащи висше или средно техническо строително образование. Областното представителство продължава успешно работата си по изготвяне на статистически анализи и прогнози по макроикономически показатели на сектора, анализи на обществените поръчки в строителството.

Ще поставим на вниманието на компетентните органи проблеми, отнасящи се до бранша. Планираме две работни срещи на теми „Състояние и развитие на строителния бранш в област Кюстендил“ и „Стратегическа координационна дискусия с представители на различни институции”. През 2019 г. ще продължим с организирането на задължителните обучения по безопасност и здраве в строителството. Тези събития са и възможност за колегите да обсъдят полезни въпроси от практиката.

Георги Стоянов, председател на ОП на КСБ – Сливен: В ход е изпълнението на проекта за интегриран градски транспорт на Сливен

Звезда Кошничарова,
ОП на КСБ – Сливен

В община Сливен дейностите по капиталовата програма за 2018 г. приключиха успешно. Бяха извършени ремонт на уличната мрежа, на читалища и детски градини, изграждане на спортни съоръжения. В община Нова Загора се обновиха шосета, тротоари и площадки. Изградиха се нови велоалеи.

По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС) са проведени процедурите за избор на изпълнител и са сключени договори за саниране на 12 блока на стойност 11 925 000 лв.

В Нова Загора по НПЕЕМЖС вече са въведени в експлоатация 11 здания. Общата сума на разплатените дейности по обследването, строителния и инвеститорски надзор, както и на СМР, възлиза на 9 724 000 лв. В Твърдица са санирани 2 жилищни сгради за 3 070 000 лв.

В изпълнение на инвестиционната програма на общината в Сливен завърши строителството на обект „Кръгово кръстовище на Розова градина”, за който бе осигурено финансиране от 3 млн. лв. Основният ремонт на пътищата на селата от общината за 1 млн. лв. също е изпълнен успешно.

По Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ (ОПРР) беше реализиран проект за подобряване на градската среда. За общо 2 199 911 лв. бяха благоустроени двата бряга на р. Асеновска, както и кв. „Република”.

В момента вървят процедури за избор на изпълнител за 19 жилищни блока, като се очаква в кратък срок да започне санирането им. От държавния бюджет беше осигурено финансиране за 1,8 млн. лв. за обект „Ремонт и рехабилитация на бул. „Хаджи Димитър”. В момента се извършва проектирането, след което ще преминем към избор на изпълнител.

По ОПРР е в ход и реализацията на проекта за интегриран градски транспорт за 14 525 000 лв. Завършен е ремонтът на автобусното депо. Предстои изграждането на 16 нови спирки и обновяване на останалите 143. По отношение на образователната инфраструктура ще бъде направен основен ремонт на четири детски градини за 5 290 433 лв. За три от тях вече са изготвени проекти и предстои избор на изпълнители.

Приоритет в работата на ОП на КСБ – Сливен, за 2019 г. е адекватно да реагираме на проблемите на фирмите членове. За тази цел през тази година сме предвидили срещи с общинското ръководство. Планираме и изнасянето на презентации на компании, производители и вносители, свързани с иновациите в строителството. Важно за нас е и подпомагането на фирми чрез организирането на курсове съвместно със „Строителна квалификация“ ЕАД. Радваме се, че с всяка година броят на желаещите да участват в тях се увеличава.

Имаме традиция и в сътрудничеството ни със Сливенската професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров”. Надяваме се, че по този начин ще съдействаме на фирмите в нашия регион в намирането на квалифицирана работна ръка, а едновременно с това и ще подпомогнем училището да върне стария си авторитет. Голяма част от нашите строители предприемачи са възпитаници именно на това учебно заведение. Смятам, че учениците трябва да се насърчават да развиват уменията си, които да им дадат възможност да се адаптират по-лесно към промените на пазара на труда, което от своя страна ще улесни прехода от образование към заетост и ще помогне за намаляване на младежката безработица. Обезлюдяването на градовете и изтичането на професионална и квалифицирана работна ръка към по-големите градове доведе до недостига на кадри в повечето отрасли.

Поддържаме добри отношения с кмета Стефан Радев и неговите заместници. Близко сътрудничество имаме и с местните структури на Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, както и с Областния информационен център в града.

Правим всичко възможно за намаляване на сивия сектор в строителството, а оттам и за подобряване на бизнес климата в Сливен.

За 2019 година пожелавам на строителите много здраве, лични и професионални успехи.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 10.01.2019. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.