Изминалата 2018 г. и Новата 2019 г. през погледа на областните председатели на КСБ

Инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Варна: Очаква се през 2019 г. напълно да бъде завършена работата по всички инфраструктурни проекти в града ни

Прочетена: 75

Мартин Славчев

Инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Варна: Очаква се през 2019 г. напълно да бъде завършена работата по всички инфраструктурни проекти в града ни

През изминалата 2018 г. много от проектите в град Варна и областта, предимно в инфраструктурната сфера и започнати още в края на 2017 г., навлязоха в своята интензивна фаза на изпълнение. Мащабният им обхват предполага продължителност на тяхното изграждане и те ще бъдат завършени през 2019 – 2020 година. Но към момента има вече приключени, въведени в експлоатация обекти: южно обслужващо платно на бул. „Васил Левски“ (между булевардите „Сливница“ и „Владислав Варненчик“), 1-ви етап на реконструкцията на ул. „Ана Феликсова“ и кръстовище на бул. „Цар Освободител“, пробив на бул. „Сливница“ от бул. „Ян Хунияди“ до бул. „Атанас Москов“ и др. Приключен е основният ремонт на бул. „Цар Борис III“ в кв. „Виница“, както и този на ул. „Студенска“ в участъка от ул. „Мир“ до ул. „Дубровник“. Два от общо трите инфраструктурни проекта в район „Аспарухово” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020” са напълно готови. Дейностите по ремонта и изграждането на ул. „Мара Тасева” в обхвата от бул. „Първи май” до бул. „Народни будители”, както и на бул. „Първи май” – от ул. „Мара Тасева” до кръстовището на пътя за кв. „Галата“, приключиха през 2018 г.

Фокусът и усилията на община Варна и респективно на строителните компании за 2018 г. бяха насочени главно към подобряване на инфраструктурата на града, уличната регулация и осветление, полагането на нови трасета за ВиК, кабелни и други инсталации, рехабилитация на пешеходните зони, парковата среда, изграждане на множество площадки за игра и отдих в жилищните зони на града, както и благоустрояване на околоблоковите пространства.

В изпълнението на жилищно и административно строителство в града ни също се отбелязва раздвижване. За първите три тримесечия на 2018 г. са издадени над 400 разрешителни за строеж, а започнатите жилищни сгради са над 321. Стартирани са и три административни проекта. Бяха завършени и въведени в експлоатация редица здания – кооперации и комплекси, изпълнени от строителни компании – членове на ОП на КСБ – Варна, част от които бяха отличени на традиционния конкурс „Златен отвес“ за 2018 г.

През настоящата 2019 г. продължават дейностите по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – Варна“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“. Очаква се напълно да бъде завършена работата по всички инфраструктурни проекти в града, като това включва реконструкции на множество улични връзки, пътни съоръжения, мероприятия за рехабилитация и достъпност на градската среда. Предвидени са и 12 проекта за основен ремонт и повишаване на енергийната ефективност на сгради на варненски училища, детски гради и 2 професионални гимназии. Продължава изграждането на новата пречиствателна станция на кк „Златни пясъци“, което ще реши проблема с отпадъчните води на курортния комплекс и вилните зони, разположени северно от Варна.

Предстои началото на дейностите по проекта за рибарското пристанище в кв. „Аспарухово“, местност Карантината, за чийто изпълнител тръжната процедура бе проведена в последните седмици на 2018 г. Очаква се и избор на строител за новата областна библиотека в град Варна. Съвместно с общинските власти продължава работата на фирмите по програмата за енергийна ефективност на административните и жилищни сгради и студентски общежития във Варна. В процес на избор на изпълнител в момента е проектът за саниране на сградата на Областна дирекция на МВР във Варна.

Приоритетите на ОП на КСБ – Варна, остават същите като през изминалата 2018 г., тъй като тенденциите, срещу които полагаме усилия и които оказват влияние върху дейността на всички строителни компании, все още са проблем, а именно – липсата на квалифицирана работна ръка, понижената производителност, подценяване на ясните правила при договарянето, прилагането на некоректни практики на ценообразуването. Така че нашите усилия ще продължат да бъдат в посока обучение на служители и работници на нашите фирми членове, за иницииране на работни срещи и дискусии с институции и представители на общината, в търсене на консенсусни решения, свързани с нормативната база в строителството, за изразяване на активни позиции и становища по въпроси, засягащи
бранша.

Инж. Валентин Зеленченко, председател на ОП на КСБ – Добрич: Има ръст в изграждането на обекти от жилищното строителство

2018 г. се характеризира с рязко повишаване обема на извършените строително-монтажни работи на територията на област­та. Безспорно най-голям е проектът за водния цикъл на гр. Добрич, но на територията на всички общини се изграждаха обекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, улици, площадки и др. Извърши се мащабен ремонт на пътя Добрич – Варна. Има ръст в изграждането и на обекти от жилищното строителство.

През 2019 г. очакваме отново завишение на извършваните СМР главно във връзка с изпълнение на оперативните програми.

Работата на ОП на КСБ – Добрич, е насочена стандартно към връзката с членовете, запознаването им с измененията в законодателството и нормативните документи, взаимодействието с институциите, за ограничаване, доколкото е възможно, на лицата и фирмите, работещи в сферата на сивия сектор, популяризирането дейността на КСБ и привличането на нови членове.
Ще обърнем сериозно внимание на придобиването и повишаването на квалификацията на кадрите, които все повече не достигат при увеличаващия се обем работа.
Желая на всички здраве и успешна 2019 г.!

Сподели в социалните мрежи

Автор на 07.02.2019. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: