ОП на КСБ – София, проведе семинар за BIM технологиите и промените в ЗУТ

Прочетена: 126

Росица Георгиева

„Внедряването на дигитализацията в строителния процес е един от приоритетите в работата на ръководството на Областното представителство на Камарата на строителите в България – София (ОП на КСБ – София)”. С тези думи инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ – София, член на Изпълнителното бюро и на УС на Камарата, вицепрезидент на FIEC, откри семинар-дискусия по най-актуалните въпроси за развитието на бранша, организиран от структурата на Камарата. В събитието, което се проведе в хотел „Рио Правец“, се включи и инж. Благой Козарев, член на ИБ и на УС на КСБ, председател на секция „Хидротехническо строителство и ВиК мрежи и съоръжения”. В срещата участваха и представители на фирми членове на ОП на КСБ – София.

Форумът се фокусира върху две основни теми – „Дигитализация на строителния процес чрез BIM технология с решенията на Autodesk“ и „Актуални въпроси по приложение на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Промените в ЗУТ – изменения и допълнения в сила от 01.01.2019 г.“ За възможностите на BIM при използването му в строително-инвестиционния процес разказа Георги Харизанов, изп. директор на „БиЕмДжи” ООД, което е официален представител на Autodesk за България. В началото на презентацията той заяви, че прогнозите за 2050 г. са населението на света да надхвърли 9 млрд. души. За да се посрещнат нуждите, съответно ще е необходимо да бъдат въвеждани в експлоатация по 1000 сгради на ден. Освен в здания ще са необходими и инвестиции за изграждането на инфраструктура, която да ги обслужва. Строителите трябва да са подготвени за тези бъдещи предизвикателства и за да им отговорят е важно да внедрят в работата си BIM технологията.

Тя позволява
разработването на триизмерни модели на сгради, инсталации и съоръжения,

като цялата налична информация е достъпна във всеки един момент за всички участници в строително-инвестиционния процес и може да се управлява и коригира от тях. „BIM технологията ще промени начина Ви на работа. Чрез използването на тези модели в строително-инвестиционния процес на първо място се намалява времето, което е необходимо за съгласуване на документацията. Дигитализирането на всички данни дава възможност за достъп до тях от всякакви мобилни устройства. Друго предимство е, че можете да извършвате по-добро планиране на доставките, което е ключово за реализацията на един проект”, посочи Харизанов.

По време на семинара бяха представени и добри примери от практическото приложение на BIM технологията в строителния процес. Методът е въведен във Великобритания от 2014 г.

Първоначално само 48% от работещите в сектор „Строителство” в Обединеното кралство са въвели триизмерното моделиране, благодарение на което са спестени над 588 млн. паунда за една година. Като положителен пример бяха посочени и САЩ, където използването на BIM е започнало през 2003 г. В Словения, Хърватия и Северна Македония съществува изискване за използване на триизмерно моделиране и осигуряване на достъпност до проектите на всички участници – архитекти, строители и т.н.

„BIM позволява изпълнението на по-комплексни проекти. Въпреки това използването на триизмерното моделиране в България е ограничено, което превръща страната ни в неконкурентна дестинация, а строителството е важен сектор в икономиката.” Това каза арх. Филип Коцев от „БиЕмДжи” ООД, който направи презентация на тема „Използването на BIM в строително-

инвестиционния процес”. По думите му

едно от предимствата на технологията е възможността за добро планиране на строителната площадка и логистиката,
доставката на материали и др. Причината е, че технологията дава точни данни за обема на работа, която трябва да се извърши по един обект, позволява прогнозиране на сроковете за изпълнение и разходите, които ще се направят в рамките на целия процес. Чрез BIM се подобрява проследяемостта и контролът на всеки етап на изпълнението.

„Координацията за различните части на един проект (без BIM) става чрез налагане на различни двуизмерни модели и срезове, а това води до необходимост от проследяване на голямо количество информация. Никой не е застрахован от човешка грешка, а и се случва строителите на място да трябва да решат как да се изпълни дадена част от проекта. Докато координацията в BIM се случва без външна намеса – въвеждат се данните от всички участници в процеса, извършва се моделирането на база на подадената информация и това позволява взимането на точни решения”, обясни арх. Коцев. След това на семинара бяха представени и различни видове софтуерни продукти, базирани върху BIM технологията, и възможностите, които те предоставят.
Адвокат Емилия Александрова, специалист в областта на ЗУТ и Закона за застрояване на Столичната община (ЗУЗСО), обсъди с присъстващите промените в ЗУТ, влезли в сила от 1 януари 2019 г. ЗУТ беше разгледан в две направления – проблеми, възникващи от прилагането на ЗУТ, и промените, влезли в сила от началото на т.г.

Обсъдени бяха производството по създаване,

одобряване и изменение на подробните устройствени планове (ПУП), както и възникващите въпроси около издаването на виза за проектиране. Адв. Александрова представи и промените, свързани с изграждането на водоснабдителни и канализационни мрежи извън урбанизираните територии. Тук беше засегната забраната сервитутните ивици на изградените мрежи да се застрояват, засаждат и в тях да се прокарват елементи на други мрежи на техническата инфраструктура, както и на собственика на засегнатия имот да измества съоръженията. Други промени, които бяха засегнати, са свързаните с експлоатационните дружества и административните органи при одобряване на ПУП. Стана ясно, че съгласуване на заданията, на скиците-предложения за изменение на ПУП и проектите за ПУП с експлоатационните дружества се извършва служебно от одобряващия административен орган, който им изпраща документацията в 7-дневен срок. Ако в 14-дневен срок експлоатационното дружество не представи мотивирано възражение, се приема, че съгласува проекта без забележки. Друга новост, която беше представена, е свързана с безвъзмездното предоставяне на необходимите данни за изработка на ПУП от страна на експлоатационните дружества.

По време на семинара презентации направиха още инж. Благой Овчаров от „БиЕмДжи” ООД на тема „Управление и координация на строително-инвестиционния процес с помощта на BIM“ и Албена Николова от „Команс 2000” АД – „Иновативен материал за защита от корозия – Коризон.”

Иновативният продукт „Коризон“ е изцяло нов подход за защита на метала. Corrizon Base не е покритие, той прониква в структурата на метала през ръжда и стари бои. Използва се без пясъкоструене или друг способ за премахване на ръждата по металните повърхности. Corrizon Base „изгонва“ кислорода като го замества с въглерод, като по този начин предотвратява повторната поява на корозията. Corrizon Base предоставя решение, което третира метала по икономичен, безопасен, екологичен и ефективен начин, за да се предотврати корозията в нейната сърцевина. Corrizon Base позволява намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка, спазване на международните нормативи за вредни емисии в чиста, безвредна (околна) среда.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 03.04.2019. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: