Резултатите от работата на строителите в Бургас са видими

Прочетена: 95

Емил Христов
Ренета Николова

В Поморие се проведе заседание на Разширения управителен съвет на Камарата на строителите в България (УС на КСБ). Символичен домакин на събитието бе инж. Николай Николов, зам.-председател на УС и председател на Областното представителство (ОП) на КСБ – Бургас. На него присъстваха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС и председател на ОП на КСБ – Варна, изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев, почетният председател на КСБ инж. Светослав Глосов, доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), инж. Розета Маринова, член на ИБ и УС и председател на Комисията по професионална етика, членове на ИБ и УС, председатели на ОП на КСБ и на секциите към Камарата. Специални гости на събитието бяха Вълчо Чолаков, областен управител на Бургас, Иван Алексиев, кмет на Поморие, и инж. Чанка Коралска, зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ в община Бургас.

В началото на заседанието приветствие към присъстващите отправи Вълчо Чолаков, който благодари за активното участие на строителните фирми в региона и за отличната им работа по обектите. „Вашият бранш е гръбнакът на нашата държава. Очаквам да бъдете още по-дейни във всяко едно направление“, подчерта той. Чолаков приветства работата на Камарата на строителите относно различни законодателни промени, които помагат на бизнеса да се развива. „Моето мнение е, че професионалисти като Вас трябва да имат основната тежест при приемането на законодателни предложения, касаещи сектора, и прилагането им на практика“, сподели Чолаков.

 

Вълчо Чолаков обърна специално внимание на значимостта на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, която е от изключително голяма полза за Бургас. „Програмата е един добър стимул за всички строителни компании. Ние разчитаме, че тази инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще продължи, защото тя е в огромна подкрепа на целия сектор“, завърши областният управител на Бургас.

„Изключително ми е приятно да Ви приветствам с добре дошли в Поморие. След туризмът, вторият най-важен отрасъл в региона е строителството“, каза на свой ред кметът на Поморие Иван Алексиев и допълни, че като представител на местното управление той изразява дълбоко уважение и благодарност към целия бранш.
„Вие променяте облика не само на нашите градове, но и на цялата страна.

Инфраструктурата, която изграждате, е красива и остава за поколенията“, заяви Алексиев. Кметът на Поморие припомни, че в края на миналата година името на строителите е било неоснователно опетнено. „В един момент имаше остър диалог, а строителите бяха посочени като виновни. Мога да заявя съвсем отговорно, че строителните компании, които са работили на територията на община Поморие, са си свършили работата повече от отлично“, допълни той. Алексиев сподели, че най-добрият начин да се отговори на критиците е да се покаже професионалната работа по места. „През годините в общината имаше не един или два тежки проекта, които българските компании изпълниха в срок и качествено“, каза още кметът. Той даде като добър пример строителството на водния цикъл на града. „Всички строители, участници в процеса по изграждането му, са членове на КСБ и всеки от тях е защитил името си и сертификата, който е получил от тази Камара“, допълни Алексиев. По думите му от началото на годината активно се работи по развитието на пътната инфраструктура в общината, строи се и голям търговски обект за нуждите на населението. „Всички тези проекти ще са готови за изключително кратко време, което говори още повече за качествената работа на строителните фирми“, акцентира той. Кметът на Поморие пожела на членовете на КСБ да продължават да помагат на общините в страната да се развиват и все така да доказват, че са най-добрите в Европейския съюз.
Зам.-кметът с ресор „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ в община Бургас инж. Чанка Коралска сподели мнението си за отличното сътрудничество на община Бургас с

Областното представителство на Камарата.

„Резултатите, които постигаме в община Бургас, са благодарение именно на добрата ни съвместна работа“,

каза тя. „Това, което строителите създават, е пред очите на всички. То се вижда и не може да бъде отречено“, заяви инж. Коралска. Тя отправи и предложение към Камарата да помогне програмата за енергийна ефективност в страната да бъде дадена като един добър пример. „Можем заедно да свършим доста неща в тази посока, като обединим усилията си, защото, както казах, резултатите са видими“, допълни зам.-кметът на Бургас.

Заседанието продължи с доклад на зам.-председателя на КСБ и председател на ОП на КСБ – Бургас, инж. Николай Николов, който даде информация относно актуалното състояние и проблемите пред строителния сектор в региона. „През последните години общината реализира множество проекти, които подобриха облика на града“, заяви той. Инж. Николов подчерта, че в момента продължават да се изпълняват такива, които спомагат развитието и модернизирането на общината. „Една част от проектите, които бяха започнати през 2018 г. и продължават да се изпълняват през настоящата година, са свързани с пътната мрежа и организацията на движението“, каза инж. Николов. По думите му реализирането на тези обекти позволява придвижването в градската среда, повишава безопасността и намалява трафика в оживените райони.

„Ул. „Крайезерна“ беше изцяло ремонтирана, като в момента тя извежда целия транзитен трафик извън рамките на града. Тя е важна за развитието на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“, който е в близост до нея. Там продължава работата по изграждането на инфраструктурата, която обслужва терените“, сподели той. От думите му стана ясно, че строителните фирми от региона са участвали активно в изпълнението на редица пътни участъци в града. „Сред ключовите обекти е завършеният преди година пътен възел „Запад“. Значително по-добра пътна връзка е осигурена към Созопол и комплексите „Меден рудник“ и „Средец“ с изградения преди няколко години кръгов пътен възел с надлез“, подчерта инж. Николов. Той даде пример и с емблематичната за Бургас улица „Богориди”, която благодарение на новата си визия и подменена настилка е в унисон със старите и красиви сгради в района, като по този начин създава една по-специфична атмосфера.

Председателят на Областното представителство на Камарата в Бургас сподели също така, че едновременно с пътната инфраструктура общината реализира и много проекти за облагородяване на междублоковите пространства. „В тези зони са обособени нови детски и спортни площадки, както и места за отдих. Чрез благоустрояването на терени са изградени и паркинги в различни части на града, като по този начин се осигурява решение относно проблема с недостига на паркоместа в някои зони“, заяви инж. Николов.

От думите му стана ясно още, че по отношение на образователната инфраструктура община Бургас е започнала амбициозна програма за обновяване на всички учебни заведения. „Сградите на училищата и детските градини бяха санирани. Старите дограми бяха подновени. Построиха се и няколко нови“, сподели инж. Николов. Той допълни, че напълно ремонтирани са били и ученическите столове, и голяма част от класните стаи, а също така са били обновени дворове и физкултурни салони. „През 2018 г. врати отвори и филиалът на Националната художествена академия в града“, каза още той.

„По отношение на спортната инфраструктура много от спортовете в Бургас вече се практикуват в свои собствени бази. В града бе открит най-модерният плувен комплекс – Парк „Арена ОЗК“, заяви председателят на ОП Бургас. Инж. Николов допълни, че жк „Меден рудник“ вече разполага с плувен комплекс, в който се провеждат редица международни състезания.
„Изградена е и мрежа от велоалеи с дължина от близо 70 км, която предлага много добри условия както за алтернативен начин за придвижване, така и за спорт“, акцентира инж. Николов.
Той представи и напредъка на общината относно ВиК инфраструктурата, като сподели, че е приключило изпълнението на последния етап от проекта за интегриран воден цикъл в града. „Той се изпълнява в продължение на няколко години. Проектът включваше изграждане на пречиствателна станция, модернизация, подмяна на захранващия колектор на града, на канализацията, заменяне на старите тръби с нови“, каза инж. Николов.

В доклада си пред Разширения УС на КСБ той запозна присъстващите и с модернизацията на рибарското пристанище в Сарафово, който е първият одобрен и реализиран български проект за инвестиции и модернизация на рибарски пристанища. „Съоръжението има капацитет за над 100 места за плавателни съдове до 10 м, 20 места за лодки от 10 до 15 м и 10 за кораби до 20 м. В момента също така се изгражда и защитена стоянка с над 60 места в бургаския квартал „Крайморие“, завърши инж. Николай Николов.

В следващата точка от дневния ред председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев представи информация за изпълнението на взетите решения от предходното заседание на Управителния съвет.

Приет беше и годишният финансов отчет (ГФО) и доклад на независимия одитор на КСБ за 2018 г.

Заседанието продължи с избор на председател на секция „Фасадни конструкции“. Тя ще бъде ръководена от инж. Андон Тушев, който е и председател на Управителния съвет на „Българска асоциация на фасадната индустрия“ (БАФИ). Негови заместници са Христо Щерев и инж. Димитър Иванов, които са членове на УС на БАФИ. В ръководството на структурата влиза още Велимир Златарев, също от БАФИ.

Изпълнителният директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев представи одобрен план за дейността и план-сметки за финансовата обезпеченост на секциите към Камарата през 2019 г.

В следваща точка от дневния ред инж. Розета Маринова, член на ИБ и УС и председател на Комисията по професионална етика (КПЕ), представи доклад за дейността на структурата през изминалата година. „През 2018 г.

Комисията по професионална етика към Камарата на строителите в България изготви и прие Етичен кодекс,

в чието създаване участваха активно всички Областни представителства“, заяви инж. Маринова. Тя посочи още, че КПЕ е изразила позиция, че КСБ трябва да работи в посока показването на ползите от Програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. „В медиите беше създадена една негативна нагласа срещу програмата, което беше удар по бранша като цяло. Трябва да се намерят начини да се покаже, че полза от направеното има“, сподели инж. Маринова. „Като председател на КПЕ участвах в срещи на Камарата с Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Беше подписан меморандум за сътрудничество между Комисията и КСБ. Поставили сме си като основна цел да бъдат доразвити добрите практика в отрасъл „Строителство“, завърши инж. Маринова.

В точка „Разни” от дневния ред на Разширения управителен съвет на Камарата инж. Николай Николов представи възможността КСБ заедно с кметовете на общини да започне позитивна кампания относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. „Важно за нас е и продължаването на програмата. Необходимо е тя да се утвърди като трайна, защото социалният ефект от нея е видим за живущите, за строителния бранш, за доставчиците и производителите на материали и за потребителите“, каза още той.

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и изп. директор инж. Мирослав Мазнев проведоха среща и с администрацията на Камарата, и на Областните представителства. „Ние сме сериозна браншова организация и всички имат големи очаквания към нас. Основен фокус на нашата работа трябва да бъде промотирането на политиките, касаещи строителния бранш“, заяви инж. Илиян Терзиев. Той подчерта, че една от задачите, които си е поставил, е да посети всички Областни представителства на Камарата, за да се запознае с проблемите на фирмите в дадения регион. По думите му браншовата организация има огромен авторитет не само в страната, но и в чужбина. Инж. Терзиев информира присъстващите и за срещата на ръководството на КСБ с Лариса Манастърли, директор на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за България. „На нея ние обсъдихме възможностите, които ЕБВР предоставя за финансиране и развитие на малките и средните предприятия. Говорихме и за възможността да организираме поредица от срещи между представители на ЕБВР и областните структури на Камарата”.

„Имаме редица неща, върху които да работим и развиваме. Предизвикателствата пред нас са много, но това не трябва да ни спира“, заяви на свой ред изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев. Той запозна присъстващите с промените в Закона за устройство на територията, с които се променя и чл. 14, ал. 2 от ЗКС. Според тях обекти над 100 кв. м ще могат да се строят само от фирми, вписани в ЦПРС. „Новите текстове касаят строителни дейности от 5-а категория и бяха инициирани от КСБ още миналата година, като предложението бе в Регистъра да се вписват всички строители на строежи от първа до 5-а категория включително, както и по отделни строителни и монтажни работи. Камарата счита, че това е начин за борба срещу сивия сектор в бранша и за категорично подобряване на качеството на изпълняваните обекти“, сподели още той.

По време на срещата със служителите от администрацията на Камарата беше представена дейността на секциите и дирекциите на организацията. Инж. Благой Козарев, член на ИБ и УС на КСБ и председател на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“, направи равносметка на свършеното от структурата през 2018 г. и начерта плановете на настоящата. Сред основните задачи на секцията са да започне да изготвя

Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи във ВиК сектора.

Председателят на секция „Енергийна инфраструктура” инж. Георги Емилов акцентира върху липсата на квалифицирана работна ръка във фирмите, които се занимават с този тип дейност. Той направи анализ на работата на секцията, както и посочи акцентите в програмата й за 2019 г. Особено внимание беше обърнато на необходимостта от прецизен подбор на кадрите и квалификацията на фирмите, които работят в енергийния сектор. В края на изказването си инж. Емилов сподели още, че предстоят работни срещи с ръководствата на „Булгартрансгаз“ ЕАД и на трите електроразпределителни дружества – ЧЕЗ, EVN България и Енерго-про.

Инж. Валентин Зарев на свой ред представи работата на секция „Консултантска дейност, проектиране и строителен надзор“. Като основен приоритет на структурата той определи повишаване на качеството на строителството. Инж. Зарев говори за необходимостта от по-силен квалифициран контрол от страна на държавата.

По време на семинара Георги Грънчаров, ръководител на звено „Регистър“ към КСБ, информира, че вече работи софтуерът, който позволява всички заявления в Регистъра да се подават с електронен подпис. „Стартът е успешен. Няколко фирми се възползваха от нововъведението“, каза още той.
Директорите на Дирекции „Организационна политика“ Димитър Копаров и на „Анализи, професионална квалификация и мониторинг“ арх. Лидия Станкова презентираха основните направления в работата на ръководените от тях дирекции.

Специална грамота от името на Съвета на директорите на в. „Строител“

с благодарност за подкрепата и успешно проведените съвместни инициативи получи инж. Николай Николов,

зам.-председател на УС и председател на Областното представителство на КСБ – Бургас. Тя му беше връчена от Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител” и ПР на КСБ.

„Изключително съм благодарен за това признание. Чрез вестника всеки един от нас непрекъснато и по най-обективния начин е осведомен какво се случва в строителния бранш“, заяви инж. Николов.

След края на срещата ръководството на КСБ посети и се запозна с напредъка по изграждането на на многофункционална спортна зала „Арена Бургас”. Строител на обекта е ДЗЗД „Дворана“ с управляващ партньор „Билдникс“ ЕООД и партньор „Хидрострой“ АД.

Повече за строителството на залата четете на стр. 10.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 18.04.2019. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: