Ръководството на КСБ и представители на общините

Срещата се провежда за втори път по инициатива на ОП – Велико Търново, и на нея бяха набелязани мерки за разширяване на сътрудничеството

Прочетена: 117

Вестник „Строител“

Кръгла маса на тема: „Строителството през 2019 – 2020 година – перспективи, инвестиции и проблеми в бранша“, се състоя на 8 май в сградата на община Велико Търново. Събитието бе организирано от Областното представителство на Камарата на строителите в България във Велико Търново (ОП на КСБ – Велико Търново). Форумът бе открит от кмета на старата столица инж. Даниел Панов, който е и председател на УС на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), и от инж. Любомир Шербетов, председател на ОП на КСБ – Велико Търново. Ръководството на Камарата бе представено от инж. Илиян Терзиев, председател на УС, инж. Николай Николов, зам.-председател на УС и председател на ОП на КСБ – Бургас, и инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на Камарата. В него участваха и Димитър Копаров, директор на дирекция „Организационна политика“, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“ и ПР на КСБ, както и представители на строителни фирми от региона. В срещата се включиха още областният управител на Велико Търново проф. д-р Любомира Попова, проф. Георги Камарашев, зам.-кмет на Велико Търново с ресор „Строителство и устройство на територията“, Надя Петрова, директор дирекция „Обществени поръчки“ в община Велико Търново, Пенчо Чанев, кмет на Златарица, Деница Коева, зам.-кмет на Горна Оряховица с ресор „Устройство на територията, строителство и общинска собственост“, инж. Петър Петров, директор на Дирекция „Устройство на територията и строителството“ в община Павликени, и други представители на администрацията на общините.

В началото кметът на Велико Търново инж. Даниел Панов поздрави присъстващите и им благодари за отделеното време. „Надявам се, че на кръглата маса, на която присъстват областният управител, представители на общините от област Велико Търново, хората от моя екип и, разбира се, ръководството на Камарата на строителите в България, действително ще поставим актуални проблеми. След края на май можем да направим и една обща среща с експерти от НСОРБ и с кметове, които са отговорни по някои от поставените днес въпроси, за да постигнем положителни резултати“, каза в началото инж. Даниел Панов.

Проф. Любомира Попова изрази своето задоволство, че
срещите между КСБ и местната власт на Велико Търново са се превърнали в традиция.

„Ние следим Вашата активна дейност. Спомням си, че на миналогодишната ни среща инж. Любо­мир Шербетов представи новото ръководство на КСБ. За изминалата една година видяхме, че Камарата стигна до почти всяко кътче на страната. Срещнахте се и с много институции и браншови асоциации, което означава, че диалогът продължава“, каза областният управител на Велико Търново и допълни, че специално за форума е направила справка за въведените в експлоатация обекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (­НПЕЕМЖС) на територията на об­ласт­­та. Според нея данните са удовлетворяващи. Тя съобщи, че за периода от 2016 до 2018 г. в област Велико Търново, която включва 10 общини, са санирани 43 сгради в 7 от общините. „Песимистите ще кажат, че е малко, оптимистите, че е много. Аз прилагам един балансиран подход и смятам, че 43 сгради е добър резултат. Искам да уточня, че 19 от тях са въведени в експлоатация през 2018 г., което потвърждава факта, че миналата и настоящата година са изключително успешни за програмата. Успешно обновените сгради показват резултатите от съвместните усилия на областната администрация и на общините за осигуряване на по-добри условия за живот на гражданите“, коментира проф. Попова. Тя подчерта, че е отворена за диалог, и изрази надежда изключително ползотворното сътрудничество между местната власт и КСБ да продължи. Областният управител засегна

проблема с липсата на кадри,

който трябва да бъде приоритет в съвместната работа на администрацията и бизнеса. „Защото европейската солидарност е налице, програмите и проектите са в ход, но хората са тези, които трябва да ги реализират“, завърши проф. Любомира Попова.

Инж. Петър Петров, директор на Дирекция „Устройство на територията и строителството“ в община Павликени, сподели, че проблеми има в целия строително-инвестиционен процес. „Като се започне от проектирането, мине се през строителството и се стигне до довършването на обектите – всички процедури са доста усложнени административно, а някои от тях създават затворен кръг, от който няма излизане. Необходимо е да се предприемат мерки за опростяване на процедурите, особено съгласувателните“, посочи инж. Петров.
Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев поздрави инициаторите на срещата – инж. Шербетов и инж. Панов. Според инж. Терзиев те на практика показват ползотворното сътрудничество между местната власт и строителния бизнес.

„Радвам се, че имам възможността за втори път да участвам в подобен формат на работна среща във Велико Търново, защото считам, че това е верният начин за комуникация и работещ диалог – да поставяме проблемите на масата и заедно да търсим най-правилните начини за тяхното решаване. Местните власти и строителният сектор са тясно свързани и е от изключително значение да си сътрудничим както за подобряване на нормативната база, така и за успешната реализация на проектите в инфраструктурата, от които зависи и качеството на живот на хората“, заяви инж.

Илиян Терзиев.

Председателят на УС на КСБ очерта сферите, където има възможност за по-тясно взаимодействие между общините и бранша. „На първо място – инвестиционната политика на местните власти. Тук като основен фактор в реализацията на инвестиционните намерения бихме искали да имаме повече информация и да се включим с експертно мнение при изготвянето на инвестиционния план за следващата година. Също така можем да бъдем по-активни и при следенето за правилното изпълнение на конкретната инвестиционна програма“, каза той. По думите му друга област на

сътрудничество

е подготовката на съвместни позиции по законодателството.

„Знаете, че основните за строителния бранш закони са Законът за устройство на територията (ЗУТ) и Законът за обществените поръчки (ЗОП). Те са изключително важни и за общините. Можем заедно да обсъждаме и намираме най-точните формулировки, които да са от полза за местните власти, строителите и за гражданите. Ние постигнахме успех, макар и частичен, с последните промени в ЗУТ, с които се промени и чл. 14, ал. 2 от ЗКС, и вече фирми, изпълняващи дейности над 100 кв. м, трябва да имат регистрация в ЦПРС. Това е сериозна стъпка напред в борбата със сивия сектор. И тук ще разчитаме много на общинските власти и на РДНСК за повишаване на контрола. Предлагам заедно да направим и информационна кампания за запознаване на участниците в строителството в област Велико Търново с промените в нормативната база“, изтъкна инж. Терзиев. Той информира, че са направени изменения и в ЗОП, за които КСБ е настоявала – по отношение на подизпълнителите и за пазарните проучвания при определянето на цените. „Поставили сме си за цел – разработване на единни норми в строителството“, сподели още инж. Илиян Терзиев и даде за пример Германия, където е създадена методология и тя стриктно се спазва. „За всеки вид строителство в Германия се работи по ясно разписаните правила и няма вариант нещата да се случват по различен начин“, заяви председателят на УС на КСБ. По отношение на обществените поръчки инж. Илиян Терзиев коментира и възможността за провеждане на електронни обществени поръчки в реално време. „Имам обещание от зам.-кмета на Варна инж. Христо Иванов и зам.-председателя на УС на КСБ инж. Христо Димитров, който е и председател на ОП на КСБ – Варна, че скоро ще проведат изцяло електронен търг в реално време във Варна“, каза той.

Инж. Терзиев предложи КСБ да организира съвместни инициативи с община Велико Търново и НСОРБ, на които да се коментират актуалните въпроси и заедно да се решават проблемите в сектор „Строителство“ на територията на област­та. „Отново искам да Ви уверя, че можете да разчитате на експертната подкрепа както на ОП на КСБ – Велико Търново, така и на Камарата“, подчерта в заключение председателят на УС на КСБ.

Изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев коментира, че подобряването на управлението на строително-инвестиционния процес може да се постигне чрез промяна на законодателството, свързано с него. Той изтъкна, че нормативната уредба не трябва да дава възможност да бъде заобикаляна. Инж. Мазнев посочи, че
всички участници в инвестиционния процес трябва да следват една посока.

За инж. Мазнев промяната в ЗУТ, съгласно която строители, изпълняващи дейности над 100 кв. м, трябва да имат регистрация в ЦПРС, е положителна, но обърна внимание, че 100 кв. м не са малко. „Постройка с такава площ носи всички характеристики на големите сгради при експлоатация, аварии и т.н., но така е решил законодателят. Ние ще продължим да работим в тази насока“, заяви изп. директор на КСБ. Той коментира и някои от промените в ЗОП. „Положителна е промяната в закона, която дава възможност да бъде въвеждан подизпълнител по време на целия строителен процес. За съжаление обаче има възложители, които пренебрегват тази възможност и слагат ограничителни условия“, посочи изп. директор. „Законът се промени и по отношение на т.нар. девизни цени. Те вече трябва да се правят на пазарен принцип, след пазарни проучвания, които могат да се извършват от консултанти и обществени организации. Тук КСБ може да бъде Ваш партньор“, коментира още инж. Мазнев пред представителите на местната власт. Той допълни, че професионалната квалификация и обучението остават приоритет за КСБ и че Камарата е отворена за съвместни дейности и в това направление с общините.

Последва изказване на инж. Николай Николов, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Бургас. „В Камарата аз отговарям за ­НПЕЕМЖС. За съжаление тази програма, която е много добра, беше опорочена поради спекулации. Ще Ви представя малко цифри. По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по-малко от 1% от сградите са били с проблеми и те са отстранени гаранционно. Според МРРБ в България

са санирани 1669 сгради до края на 2018 г.

и както спомена проф. Любомира Попова, 43 от тях – във Великотърновска област. Това съвсем не е малко, защото пионерът – област Бургас, има 200 санирани здания“, каза инж. Николов и допълни, че общо по около 2000 блока е започната работа, но те представляват едва 5% от сградите, които трябва да бъдат санирани в България.

„Когато стартира програмата през 2015 г., пак по данни на МРРБ бяха посочени 40 хил. сгради в България, които трябва да бъдат обновени. За да се случи всичко това, е нужен устойчив ресурс и програмата да не спира. Според Министерството на енергетиката до края на НПЕЕМЖС през 2020 г. ще бъдат спестени около 400 млн. лв., от които ще се възползват 150 хил. домакинства, или средно по 2700 лв. по-малко за отопление или охлаждане ще плати всяко семейство, възползвало се от програмата. За енергийната система на България това ще донесе около 1 млн. мегаватчаса електроенергия на година спестяване, което се равнява на един голям блок на ТЕЦ „Марица Изток 2“, заяви инж. Николай Николов. „Ползите от програмата са много и това е доказано. Ако минете по градовете, ще видите колко доволни жители има. Освен това тя даде работа на много хора. НПЕЕМЖС променя облика на градовете ни, а и се удължава срокът за ползване на сградите“, каза още той.

Последва дискусия по разнообразни теми и конкретни казуси, с които се срещат в ежедневната си работа строителите и местните власти.

В края на срещата инж. Панов, в качеството си на председател на УС на НСОРБ, покани представителите на ръководството на КСБ и екипа на в. „Строител” на заседанието на УС на организацията, което ще се проведе на 14 май в София. Една от темите, които ще се коментират, е визията за промени в нормативната база на двете организации и формирането да общи искания до институциите.

Инж. Любомир Шербетов, председател на ОП на КСБ – Велико Търново: За първи път Камарата получи покана да участва на редовната сесия на УС на НСОРБ 

Инж. Шербетов, проведе се 2-ра поредна среща между Камарата и общините от област Велико Търново. Какво е Вашето мнение, как премина тя, какви бяха темите, които бихте отбелязали?
Радвам се, че ОП на КСБ – Велико Търново, отново бе домакин на среща от подобен характер. На нея присъства ръководството на КСБ в лицето на председателя на УС инж. Терзиев, зам.-председателя на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Бургас, инж. Николов, изп. директор инж. Мазнев, както и прокуриста и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова. Успяхме да осъществим дискусия с кметовете и представители на 10 общини от областта.

Какво се чу от страна на кметовете?

На срещата от страна на община Велико Търново присъства лично кметът инж. Даниел Панов, който същевременно е и председател на НСОРБ. В дискусията участваха и други градоначалници. В лицето на инж. Панов срещнахме наистина голяма подкрепа за борбата, която КСБ води срещу сивия сектор, за промените в ЗУТ и други нормативни документи. Камарата получи покана на 14 май да участва на редовната сесия, която ще проведе УС на НСОРБ. Това е голяма чест, че официално като Камара ние ще можем да поставим въпросите, засягащи бранша. Мисля, че всички ще имат полза от това.

Какви са проблемите на фирмите от региона?

Проблемите на фирмите в региона са идентични с тези в цяла България. Най-вече това е липсата на квалифицирани кадри, на технически ръководители, на механизатори. Предизвикателства в това отношение са, първо, ниското заплащане, невъзможността от наша страна да дадем такива заплати, каквито дават на Запад. Но докато цената на крайния продукт в България и в Западна Европа не бъде изравнена, ние трудно бихме могли да осигурим същите заплати. Вторият проблем, който винаги го коментираме и беше част от темите, които засегнахме и по време на срещата – това е борбата със сивия сектор. КСБ успя да се пребори да се промени нормативната база и в момента бригади нямат право да изпълняват строителство над 100 кв. м.

Върху какви други теми трябва да наблегне КСБ и да търси помощта на общините и на държавата за решаването им?

Бих казал, че трябва да се опитаме да променим голяма част от ЗОП. Всички сме свидетели какви недоразумения се получават именно от критерия „най-ниска цена“, който неминуемо се отразява върху качеството. ЗОП трябва да регламентира ясно и всички въпроси, свързани с подизпълнителите, а също така и по отношение на т.нар. пределни цени, които се залагат.

Останахте ли доволен от срещата?

Да, категорично. Кметовете и останалите представители на общините също останаха удовлетворени от проведената среща.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 09.05.2019. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: