ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА КСБ

Прочетена: 112

Уважаеми колеги,

В предходните дни в Камарата на строителите в България (КСБ) постъпиха две писма относно колективна жалба от 24 фирми членове на КСБ – ОП Смолян, във връзка с обществена поръчка „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“. В писмата председателите на ОП Смолян и ОП Пазарджик се противопоставят на реда, критериите и начина на провеждане на обществената поръчка.

Камарата на строителите в България е организация, създадена със специален закон, и идеологията й е да бъде събирателен орган на целия строителен бранш в България. Към момента регистрираните фирми в Централния професионален регистър на строителя, в които са заети над 200 хиляди души, са близо 5300, включително чужди компании. От създаването си до сега КСБ и фирмите, нейни членове, винаги са работили, спазвайки стриктно законите в Република България и европейската регулаторна рамка, като усилията ни са били насочени към създаване на честна и прозрачна конкурентна среда и ясни правила в бранша. Всички конкурси и обществени поръчки се провеждат съгласно българското и европейското законодателство и вярваме, че в нашата страна институциите работят добре и гарантират тяхната законност и прозрачност.

Въпреки всичко това считаме, че понякога се използват непълноти в нормативната уредба и някои възложители включват изисквания, надхвърлящи нормалните условия за реализация на проекта, както и някои дискриминационни условия. В тази връзка КСБ, като обединител и закрилник на интересите на своите фирми членове, работи активно за подобряване на нормативните документи, регламентиращи реда и условията за провеждане на тръжни процедури по реда на ЗОП. За да се избегнат и преодолеят бъдещи порочни практики, които биха навредили пряко или непряко на членовете на Камарата, КСБ прави предложения за трайно решаване на проблемите. Именно такива предложения сме подготвили за разискване със заместник министър-председателя г-н Томислав Дончев. С тях изискваме още по-ясно и пълно да се заложат правила за допустимите изисквания към изпълнителите за отделните обществени поръчки, както и да се упражнява необходимият контрол за тяхната реализация.

Камарата на строителите в България е колективен орган и не може да взема позиции и да застава между едни и други фирми. Подобна реакция би злепоставила и нарушила равнопоставеността на фирмите, членове на КСБ.

Ръководството на КСБ държи да подчертае, че тема, сходна на поставената от ОП Смолян, бе широко дискутирана на среща на Областните представителства в Старосел (месец март 2019 г.), показвайки желанието и решителността на ръководството на КСБ да работи за всички членове по възможно най-прозрачния, справедлив и професионален начин. На проведената среща бе взето решение за единодушна подкрепа. Всички фирми в КСБ са равноправни и ръководството на КСБ застава зад всеки един от своите членове.

Поради важността и сериоз­ност­та на темата, повдигната в официалното писмо на ОП Смолян, ръководството на КСБ, изхождайки от общите интереси на членовете на Камарата, предлага темата да бъде включена на предстоящото заседание на УС на КСБ, което ще се проведе на 27.06.2019 г. в гр. Кюстендил, с една основна цел – прозрачност, информираност на гилдията и вземане на колективно решение по проблема.

Считаме за изключително непрофесионално и неудовлетворително дискусията, касаеща тази важна за всички ни тема, да се провежда неприсъствено, посредством електронни съобщения и др.

С уважение:
Инж. Илиян Терзиев
Председател на УС на КСБ

Сподели в социалните мрежи

Автор на 20.06.2019. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: