ОП на КСБ – София, обсъди световните практики при дигитализацията на строителния процес

Семинарът на Областното представителство отдели внимание на бонд гаранциите и актуални теми за бранша

Прочетена: 110

Росица Георгиева

Областното представителство на Камарата на строителите в България (ОП на КСБ) в София проведе пореден семинар-дискусия по-най актуалните теми за развитието на бранша. Той се състоя в Правец и беше предшестван от заседание на Областния съвет на ОП на КСБ – София. На семинара бяха обсъдени световните практики при цифровизацията на строителния процес и ползите за сектора, предимствата на бонд гаранциите по Закона за обществените поръчки (ЗОП), дигитализацията в отчитане на водопотреблението в столицата. Внимание беше обърнато още на отношенията на строителя с участниците в строителния процес и с трети лица, както и на видовете отговорности, действия и последици при аварии.

Домакин на събитието беше инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ – София, член на Изпълнителното бюро (ИБ) и Управителния съвет (УС) на КСБ, вицепрезидент на FIEC и член на Съвета на директорите (СД) на „Вестник Строител“ ЕАД. Сред участниците бяха инж. Благой Козарев, член на ИБ и УС на КСБ, председател на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“, член на СД на „Вестник Строител“ ЕАД, Пламен Пергелов, председател на СД на „Вестник Строител“ ЕАД, инж. Николай Станков, съветник в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, който е и бивш председател на ОП на КСБ – София, и на УС на КСБ, както и членове на софийската организация. Гост-лектори бяха Любомир Илиев от „Техруум“, Тихомир Станев, ген. мениджър на застрахователна и брокерска компания „ТТ Инс“, адвокат Емилия Александрова и Станислава Стефанова, старши мениджър „Центрове за обслужване на клиенти“ в „Софийска вода“.

В началото на дискусията инж. Любомир Качамаков поздрави присъстващите и им пожела ползотворна работа. След което даде думата на Любомир Илиев, който представи световните практики на цифровизация на сектора, като изтъкна реализираните ползи.

„Необходимостта от дигитализацията на строителния процес е породена от стремежа за постигане на по-високи приходи чрез намаляване на разходите и подобряване на качеството на произведената продукция“, каза той и заяви, че

строителният сектор
в България се дигитализира с твърде бавни темпове.

Дигитализацията на строителството е бавен процес и е съставен от няколко ключови технологии. Първата от тях е BIM.

Илиев разказа, че основите на BIM (Building Information Modeling) са положени през 60-те години на миналия век, като тогава методът не е бил технологично обезпечен, което е довело до невъзможност за прилагането му. Днес използването на BIM е изключително достъпно, като основна заслуга за това имат възходът на секторите „Строителство“, IT и електроника. Той представи пътя на развитие на BIM в Азия, Северна Америка и Арабския свят, където се изпълняват обекти с милиони квадратни метри разгърната застроена площ (РЗП). Любомир Илиев обясни, че BIM не представлява софтуер, нито е процес на координация на един проект. „Това е стремеж да се прави нещо по абсолютно нов начин. През януари тази година беше приет ISO 19650, който по своето същество е BIM. Проблемът е, че за база се използва английският модел“, допълни Илиев. Според него от следващия програмен период 2021 – 2027 г. BIM ще бъде фактор при изпълнението на инвестиционните проекти на стойност над 5 млн. евро. „Това означава, че 70% от компаниите ще имат трудности да участват в търговете, ако не използват BIM. ISO 19650 не се обсъжда, то вече е факт“, заяви Илиев и допълни, че ако се въведе изискване за ползване на BIM и при малки проекти, българските строители ще са възпрепятствани да участват в тях. Затова е ключово цифровизацията да е приоритет за бранша. И то не само за да е конкурентоспособен, а и защото има много позитиви от въвеждането на BIM технологиите в строителството.

Според него с прилагането на BIM в инвестиционни проекти се постига повишаване на качеството и редукция на строителни и експлоатационни разходи. Перото „непредвидени разходи“ след въвеждането на BIM методологията се оптимизира и спада, категоричен е експертът. Той посочи, че възвръщаемостта на инвестициите в BIM също е много добра. В Япония, Германия и Франция тя е 97%, в Канада – 95%, Бразилия – 85%, а в САЩ – 74%. Илиев обясни и какви са предпоставките, за да може да се използва BIM. Първо, трябва да има стандарт, който да отговаря на изискванията на българските компании, защото привнесен чужд стандарт и методология няма да сработи в сектора. Друго изискване е обектите да са свързани логически помежду си чрез изграждане на база от данни, която да съдържа информация за тях.

„Необходимо е компаниите да създадат мултидисциплинарни екипи от подготвени експерти, в които да влизат архитекти, конструктори, ОВК, ВиК и електроспециалисти. Ако един от тях не работи в BIM среда, тогава няма как да се случи процесът на дигитализация. Въвеждането на BIM ще даде възможност фирмите да работят по големи проекти. Ако искате да се разраствате или да достигате до нови географски пазари, то тогава трябва да се цифровизирате“, беше категоричен той. Илиев изтъкна, че е необходимо фирмите да проучат пазара, да се запознаят с предлаганите BIM технологии, да анализират кои от тях биха им били най-полезни, да си съставят план и да си набележат стъпки за дигитализирането.

На семинара в Правец членовете на ОП София бяха запознати с ползите от бонд гаранциите по ЗОП от Тихомир Станев. Той обясни, че

бонд гаранцията
е алтернатива на

банковото обезпечение,
като се издава от застрахователна компания.

„Бондът е уверение пред възложителя, че изпълнителят ще свърши работата, за която е нает“, каза Станев и подчерта, че в България има два типа гаранции – от темплейтен тип и с общи условия. „Бондът и договорът за изпълнение винаги вървят заедно и обезпечението се подписва в деня, когато се парафира и контрактът. Основната разлика е в оценката на риска, защото застрахователят гарантира със собствени средства пред възложителя, че изпълнителят ще реализира поетия ангажимент“, разясни Станев. По думите му бондът е един вид хибрид между банковите и застрахователните гаранции – има гарантиране на проект, а рискът се прехвърля върху застрахователя. За възложителя пък е важно да има гаранция, защото става въпрос за обществени средства.

„Сред основните ползи е възможността изпълнителят да не обезпечава със свои активи стойността на договора и така те остават свободни да ги управлява и да подобрява структурата им. Ако парите са блокирани в дадена банка за години напред, то с тях не може да се оперира“, каза още той.

Станев беше категоричен, че не се правят разходи, свързани с вписване на обезпечението в Централния депозитар, няма такси за обслужване или поддържане на сметки, които биха се използвали за обезпечаване на определена банкова гаранция. Сериозно предимство е, че ако компаниите използват бонд, могат да участват в много по-голям брой търгове, с което съответно се увеличава шансът за спечелване на повече поръчки. С този тип обезпечения фирмите могат да работят обекти в чужбина, тъй като бондът произлиза от там. „Родината е Италия. Този тип гаранции са широко разпространени в страни, като Испания, Германия, Франция, Холандия, Англия. В България се използват от строителния бранш, IT и кино индустриите. Има и гаранции за транспортния бизнес със съответните му специфики в транспорта, както и за митниците. Ние обаче все още правим първи стъпки в тази насока“, каза още Станев, който сподели, че има сериозен опит в предоставянето на бонд обезпечение в Република Северна Македония.

Къде се намираме
в момента.

България е във втора фаза, което означава, че продуктът вече е развит, познат донякъде на пазара и се ползва. „Засега с бонд се занимават шест компании на пазара, а седмата е подала документи в Комисията за финансов надзор за издаване на лиценз. Третата фаза ще дойде след 6 – 7 или 8 години, когато компаниите, предоставящи продукта, ще са запълнили своите лимити максимално“, обясни Тихомир Станев. Той сподели, че първото подобно обезпечение е издадено в страната през 1994 г. „При трета фаза и банковите гаранции, и бонд обезпеченията ще са в пик. Тогава ще започне да се използва и условен бонд, а взаимоотношенията възложител – изпълнител ще бъдат все по-разпознаваеми“, поясни още експертът. Станев подчерта, че компанията, която ръководи, е издала стотици бонд гаранции, които са безусловни, т.е. няма изискване за доказване на претенцията, както и че са без самоучастие от страна на изпълнителите.

Как да се възползват
компаниите.

„Препоръчвам Ви да се информирате добре, за да може да се възползвате максимално от предложенията. Все още няма общ регистър на компаниите, които издават такива гаранции“, обърна се Тихомир Станев към членовете на ОП на КСБ – София, и им представи информационните кампании, които провежда, за да популяризира бонд гаранциите на българския пазар.

„Във вестник „Строител“ бяха публикувани две статии по темата. Популяризирането на страниците на официалното издание на КСБ продължава, където два пъти месечно ще представям интересна и полезна информация за бонд гаранциите. Освен това

чрез сайта на
в. „Строител“

www.vestnikstroitel.bg всеки може да изпрати запитване и да бъде консултиран от мен“,

съобщи Станев и допълни, че вече има няколко интересни казуса. „Класифицираме всички подадени сигнали в база данни и създаваме регистър“, каза още той и подчерта, че ще работи с екипа си за провеждане на кампания на високо ниво. Той обясни, че има и отделна информационна линия и през нея два пъти месечно изпраща на клиентите си новини, свързани с бонд гаранциите. „Това е специализирана кампания за ползвателите на такива обезпечения“, допълни специалистът.

В своята презентация Станислава Стефанова представи интересно приложение на процеса на дигитализация, което „Софийска вода“ използва. Компанията е модернизирала своите услуги и вече предлага на пазара „умни“ водомери с модули за дистанционно отчитане. Стефанова заяви, че преимуществата на продукта са свързани с получаването на ежедневна информация за потреблението на вода, редовното отчитане на водомери, които се намират на трудно достъпни места, генерирането и предаването отчети от разстояние чрез безжична комуникационна мрежа. Освен това водният оператор е постигнал бързо и прецизно отчитане независимо от броя на измервателните уреди. „Фактурите за потребление се съставят ежемесечно на база актуална информация за консумацията. Тя може да бъде проследена от потребителите през различни часови диапазони, което дава възможност при аномалии в консумацията да се установи наличие на теч в имота или сградната инсталация. Отчитането на уредите на място се осъществява само веднъж в годината поради законовите изисквания“, поясни Станислава Стефанова. По думите й друго преимущество е опростената административна процедура при откриване на партиди за клиентите.

По време на семинара сериозен интерес предизвика темата, свързана с отношенията на строителя с участниците в процеса на строителството и с трети лица, видовете отговорност и последиците за различните страни, както и кой какви действия трябва да предприеме при авария по време на строителството. Всичко това бе разяснено от адвокат Емилия Александрова, специалист в областта на вещното право, на Закона за устройство на територията и Закона за устройството и застрояването на Столичната община. Тя посочи, че отношенията между участниците би трябвало да се се уреждат посредством договори в писмена форма, включително договор за строителство. Разгледани бяха съществените елементи на последния – време на сключване, момент на влизането в сила, отлагателни и прекратителни условия, предмет, цена и начин на плащане, права и задължения на страните, както и отговорност в случай на неизпълнение. Обърнато бе внимание върху

клаузи за защита правата на строителя.

Според адвокат Александрова в контрактите трябва да бъдат описани условията за изпълнение на допълнителни и/или непредвидени СМР, както и начините на извършването им и плащането им от възложителя. Лекторът препоръчва избягването на клаузи, даващи право на избор на възложителя между няколко опции, както и такива, предоставящи възможност за кумулиране на санкции. Акцент беше поставен и върху договорите за подизпълнение, страните в тях, предмета на действие и възможните клаузи. „Другите случаи на отношения в цялостния строителен процес са между изпълнител и ДНСК, с общинските контролни органи, с проектантите, лицето, извършващо строителен надзор, както и с други строители“, заяви тя.

Адвокат Александрова представи различните видове отговорност и условията, при които всяка от тях може да се носи от строителя – гражданска отговорност, договорна, деликтна, специална солидарна отговорност със строителния надзор, гаранционна отговорност след въвеждане на обекта в експлоатация; административнонаказателна; наказателна отговорност и т.н., класифицирани въз основа на различни критерии, като посочи и възможните последици при ангажиране на съответната отговорност, изразяващи се предимно в парични санкции – обезщетение за вреди и пропуснати ползи, глоби и други санкции, на които подлежат строителите. Обърнато бе внимание на административнонаказателната отговорност при която глобите и имуществените санкции могат да се налагат от началника на ДНСК и от кмета на съответната община или упълномощени от тях длъжностни лица, които в различните случаи могат да са между 1000 и 100 хил. лв. според вида и тежестта на извършеното деяние.

Интерес сред присъстващите предизвика представянето на последователността от действия, които всеки изпълнител трябва да предприеме

при възникването на

авария по време на строителния процес.

Посочени бяха нормативните основания и конкретните изисквания на ЗУТ и подзаконовите актове в случай на авария. Поредицата стъпки, които трябва да бъдат реализирани, съгласно действащата наредба, започват с незабавно уведомление от строителя на органите на ДНСК, на общината, на съответните органи по инспекция на труда, пожарна безопасност и защита на населението, както и на възложителя, надзора или техническия ръководител (за строежите от пета категория), на лицето, упражняващо авторски надзор по част „Конструктивна“, и координатора по безопасност и здраве, които са длъжни веднага да се явят на обекта. Органите на ДНСК извършват проверка на място и отразяват резултатите в констативен протокол в срок от 24 часа по образец. Следва съставяне на акт по образец от органите на ДНСК съвместно с общинските органи. Може да бъде издадена заповед за спиране, обезопасяване и изпълнение на укрепителните мерки от правоспособно техническо лице, определено със заповед, с оглед локализиране на аварията. Назначава се техническа експертна комисия, която има право да разпореди проби и изпитвания, да снема обяснения, да изследва съответствия на материалите с изискванията и други. Въз основа на всички експертизи и факти в предшестващите документи се съставя протокол за проучване на аварията по образец, включващ задължителни предписания за ликвидиране на последиците от нея.

Издаденият документ от комисията се предоставя на заинтересованите лица, като те може да го оспорят пред началника на ДНСК в седемдневен срок. Протоколът подлежи на одобряване от началника на ДНСК. Последният може по своя преценка да одобри или да откаже одобряването му, както и да назначи друга експертна комисия. При одобряването му констатациите и предписанията са задължителни за участниците в строителството. Всички разходи за проучване на причините за аварията, проведените изпитания и други са за сметка на изпълнителя.
Дискутирана бе приложимостта и законосъобразността на разпоредба от наредбата за авариите, предвиждаща заплащане на наложените глоби и имуществени санкции като условие за продължаване на спряното строителство.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 26.06.2019. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: