КСБ и община Бургас обединени за ползите от НПЕЕМЖС

Първата по рода си съвместна продукция на БНР и вестник „Строител“ представи развитието на морския град

Прочетена: 100

Емил Христов
Ренета Николова

Инвестициите и инфраструктурните проекти в община Бургас, които се реализират с европейски средства и променят визията на града, и изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС) бяха във фокуса на първата по рода си съвместна продукция на в. „Строител“ и БНР – Радио „София“ и Радио „Бургас“. Предаването бе излъчено на живо от новия модерен спортен комплекс – парк „Арена ОЗК“. То можеше да бъде гледано и на сайтовете на в. „Строител“, Радио „София“ и Радио „Бургас“. Сред участниците в събитието бяха инж. Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет на Камарата на строителите в България (КСБ), инж. Николай Николов, зам.-председател на УС на Камарата и председател на Областното представителство на КСБ в Бургас, инж. Чанка Коралска, зам.-кмет на Бургас по строителство, инвестиции и регионално развитие, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“, и граждани. В импровизираното студио по телефона се включи и кметът на общината Димитър Николов. Водещ на предаването беше Анелия Торошанова.

В началото в радио ефира беше пусната специално изготвена анкета с жители на Бургас, в която те споделиха впечатленията си от НПЕЕМЖС и качеството на изпълнение на обектите от строителните фирми. Общото мнение на анкетираните бе, че качеството на строителството е високо, програмата е много полезна и е необходимо да бъде продължена. Гражданите на Бургас оцениха високо работата на кмета Димитър Николов и неговия екип, като посочиха, че се влагат сериозни усилия за развитието на града, изграждат се нови пътища и се ремонтират съществуващите, строи се спортна инфраструктура. Хората споделиха още отличните си впечатления от усилията на общината да прави туристическия облик на Бургас по-разпознаваем и привлекателен.

Бяха дадени примери с реновирането на главната улица, водеща до Морската градина, която е много добре поддържана.

В предаването по телефона на живо се включи кметът Димитър Николов, който коментира анкетата. Той очерта визията за развитие на града и представи строително-инвестиционната програма на общината.

Следващият събеседник в студиото беше инж. Илиян Терзиев, който отправи благодарност към ген. директор на БНР Светослав Костов и неговия екип от Радио „София” и Радио „Бургас“ за тази прекрасна идея за съвместна продукция с в. „Строител“.

„Поздравления за избора на място за провеждането на инициативата. Първо, че е изнесено в страната, и второ, че е в един от най-успешно развиващите се градове у нас – Бургас. Неслучайно той бе обявен за най-добро място за живеене за 2018 г.“, каза председателят на УС на КСБ и допълни, че браншовата организация е в отличен диалог с кмета на общината Димитър Николов, както и със зам.-кмета по строителство, инвестиции и регионално развитие инж. Чанка Коралска.

Инж. Терзиев представи работата на Камарата, както и коментира наболелите теми в строителството. Той сподели впечатленията си от срещите на ръководството на КСБ с вицепремиерите Томислав Дончев и Марияна Николова, на които са обсъдени възможностите за подобряване на нормативната база, касаеща строително-инвестиционния процес.

„Предизвикателствата, пред които браншът е изправен, са от различно естество, но най-големите се отнасят до необходимостта от промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и проблема с все по-засилващата се липса на кадри“, заяви той. Инж. Илиян Терзиев посочи още, че по време на разговорите с вицепремиера Марияна Николова са били разисквани възможностите за

облекчаване на процедурите за внос на работна ръка,

както и за засилване на ролята на КСБ в процеса на професионалното обучение и подготовката на кадри за бранша. „Това беше първата среща на ръководството на Камарата с вицепремиера Николова, като се разбрахме сътрудничеството ни да продължи в работен порядък“, добави той.

Инж. Илиян Терзиев акцентира и върху успешното партньорство на браншовата организация с вицепремиера Дончев. „То е дългогодишно, а срещите са регулярни, като заедно работим основно за подобряване на законодателството, касаещо обществените поръчки, търсим варианти за реално ценообразуване в търговете, както и за намаляване на административната тежест“, информира още председателят на УС на КСБ.

Инж. Терзиев сподели също, че по отношение на промените в нормативната база трябва да се обърне внимание на остарелия ЗУТ. „Той е променян близо 90 пъти. Камарата от доста време настоява за разделянето на закона на две – на Закон за териториално устройство и Закон за строителството“, подчерта инж. Илиян Терзиев.

„Както казах, работим и за нормално ценообразуване по обществените поръчки. Знаете например, че подготовката на търговете се случва понякога две-три години преди обявяването на самата поръчка. Като добавим и почти задължителните процедури за обжалване, се получава един доста дълъг период, в който цените на основни материали и суровини се променят в пъти нагоре“, коментира той и добави, че браншовата организация иска

обществените поръчки да бъдат подготвяни и обявявани след пазарно проучване на актуалните към момента на търга цени.

„Освен това считаме, че трябва да се промени сега съществуващата нормативна база, която не позволява корекция в цените по договорите“, каза още инж. Терзиев. Според него критерият най-ниска цена трябва да отпадне, тъй като по този начин не се гарантира качество. „Много е важно да бъдат ясно определени в закона отговорностите на всеки един участник в строителния процес“, заяви още по време на предаването инж. Терзиев.

Председателят на УС на КСБ засегна и темата за контрола на строителните обекти, като акцентира, че институциите и обществото отправят все по-големи очаквания към Камарата. В тази връзка КСБ е предприела стъпки, с които да се засилят контролните функции на организацията. „Тук искам да спомена, че по инициатива на вицепремиера Томислав Дончев бе създадена работна група, в която участват министърът на регионалното развитие и благоустройството, изп. директор на Агенцията по обществени поръчки и началникът на Дирекция за национален и строителен контрол (ДНСК), в рамките на която на експертно ниво се дискутират актуални въпроси“, каза инж. Терзиев. Той съобщи, че е била договорена и инициатива между ДНСК и КСБ за провеждане на съвместни проверки по строителни обекти.

Съдебната палата на площад „Тройката“

„В европейски и световен мащаб тече и друг важен процес – на цифровизация на сектора. Ние все още правим несигурни и плахи първи стъпки в тази област“, коментира инж. Терзиев. Председателят на УС на КСБ допълни, че експертите в Камарата работят активно и в тази насока, като сред техните приоритети е въвеждането на BIM технологиите, които са изключително важни и по думите му до голяма степен ще въведат яснота и ред при реализацията на проектите в бъдеще.

На въпрос на водещата за приоритетите му като председател инж. Терзиев посочи засилване на ролята на КСБ в икономическия и обществения живот и утвърждаването й като основен фактор по отношение на политиките, касаещи строителния сектор – от една страна, и от друга – привличане и приобщаване на все повече строители към каузите на КСБ, включването им в дейностите на Камарата и инициативите, които тя развива. „Ако успея като председател да се преборя за това да въведем нормалното ценообразуване и колегите да получават наистина реалната стойност за строителния продукт, ще бъда наистина удовлетворен“, сподели той. Попитан как оценява партньорството на КСБ с държавната и местната власт инж. Терзиев посочи, че диалогът е конструктивен, а представители на браншовата организация са включени в редица комитети за наблюдение по оперативните програми, в работни групи по подобряване на законодателството.

„Можем да кажем, че мнението и позицията на Камарата се търсят от институциите,

като от наша страна ние сме готови при необходимост във всички сфери, в които можем да помогнем да предоставим нашата експертиза“, подчерта инж. Терзиев.

В изказването си той засегна и темата за промяната на чл. 14, ал. 2 в ЗУТ и Закона за Камарата на строителите. „Това беше важна стъпка поради три причини“, посочи той и обясни, че на първо място с изменението Камарата изразява категорично своята нетърпимост към сивия сектор и т.нар. нелегитимни бригади и фирми, които не са вписани в ЦПРС, но изпълняват строителни дейности. Друг важен момент за него е, че по този начин се защитават членовете на организацията от нелоялната конкуренция, която води до унищожаване на малките фирми по места, които спазват всички видове закони. „И трето – с приетата промяна законодателят защитава гражданския интерес, защото е известно, че имаше редица случаи на некачествено изпълнени ремонти на покриви и други, които след това падаха. Те бяха извършени точно от такива бригади, които не носят никаква отговорност за дейностите, които осъществяват“, добави инж. Терзиев и коментира, че работещите в сивия сектор ощетяват и държавният бюджет, тъй като не плащат данъци. „Така се получава една паралелна икономика, която съсипва легитимните компании вписани в Регистъра, които са задължени да доказват своя опит, капацитета си и които плащат данъци и осигуровки“, каза инж. Илиян Терзиев. Той даде пример и с Националната статистика, според която над 20 хиляди фирми развиват дейност в сферата на строителството, а в ЦПРС в момента са вписани 5200 компании.

„Сами направете сметка каква част от фирмите, заявили се в сектора, работят при абсолютно неясни условия. Това беше и целта Камарата да поиска тази промяна, подкрепиха ни редица организации – работодателски, синдикати, и изменението се прие от НС, като законодателят определи 100 кв. м максимална площ за извършване на строителни дейности от дружества без регистрация в ЦПРС“, обясни инж. Терзиев и допълни, че това решение не удовлетворява напълно Камарата, която настоява квадратура да бъде нула, защото по този начин,

каквато и строителна дейност да се извършва, ще става ясно кой я извършва и кой носи отговорност за нея.

„В последните месеци – а може би и година, сме свидетели на една особено активно коментирана от всевъзможни „експерти“, а и от медиите тема, която касае качеството на обектите. За съжаление в по-голяма част от изказванията, които се правят в тази сфера, винаги само и единствено строителят е виновен и отговорен за проблемите при изпълнението“, посочи той, като допълни, че в строителния процес има много участници, включително проектанти, възложител, надзор. „Интересното е, че никога не се задава въпрос каква е отговорността на останалите участници в процеса. Винаги се прехвърля цялата вина на строителя. Това не е справедливо“, категоричен бе председателят на УС.

„Ние не сме съгласни и именно поради тази причина искаме да има ясно регламентиране в Закона за устройство на територията на отговорностите на всеки един участник в строително-инвестиционния процес.Така ще бъде ясно при допускане на грешка чия е вината и кой носи отговорността“, поясни инж. Терзиев.

„Относно качеството и цените спрямо Европа, мога да кажа само, че цените са значително по-ниски. Може би дори най-ниските в Европа, а по отношение на качеството, вижте, аз пътувам доста и бих казал, че качеството на изпълнените обекти не отстъпва по никакъв начин на изпълнените в другите европейски държави“, коментира той.

Санирани жилищни блокове

Инж. Илиян Терзиев сподели, че Камарата работи много сериозно и по създаване на стандартизирани тръжни документи. „Такива вече изготвихме съвместно с Министерството на околната среда и водите за водните проекти по ОП „Околна среда“ и бихме искали и за другите програми да бъдат направени стандартизирани документи, които до голяма степен елиминират субективния фактор и неясните критерии“, каза той.

На въпрос, каква е цената на успеха, инж. Терзиев отговори, че цената за всеки един е

комбинация от знания, умения и постоянно усъвършенстване.

След него думата взе инж. Чанка Коралска, която се фокусира върху Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в страната. Тя акцентира, че позитивите от нея са много, като в Бургас това се усеща особено осезателно.

„Ние сме първенец по НПЕЕМЖС. Успяхме да обновим изцяло 187 сгради“,

каза инж. Коралска. Тя посочи, че всички граждани, които са успели да се включат в програмата, са останали изключително доволни и са щастливи, че живеят в обновени сгради.

„За съжаление в момента нямаме категоричен отговор кога НПЕЕМЖС ще продължи. Но аз съм оптимист, че това ще се случи“, каза още тя. Инж. Коралска сподели, че още със стартирането на Националната програма е бил създаден специален екип в общината, който да работи с гражданите. „Водихме разяснителна кампания, за да може хората да разберат какви ще са ползите от НПЕЕМЖС“, допълни зам.-кметът и информира, че в

местната администрация редовно се получават запитвания от граждани на Бургас, които са в списъка с чакащите за саниране сгради.

Инж. Коралска коментира качеството на обектите в община Бургас. Според нея то зависи от отговорността на изпълнителя, но и от отговорността на възложителя. „Ние като публичен възложител сме длъжни да следим качеството да е отлично, защото парите, които се харчат, са публични средства. Разбира се, това ни коства доста усилия, но мисля, че успяваме до момента“, подчерта тя и благодари на Областното представителство на КСБ в Бургас, което активно подпомага общината в това направление. „Поради тази причина ние подкрепяме всяко едно предложение на Камарата за законодателни промени, които да осигурят по-добро качество“, каза инж. Коралска.

Тя сподели мнението на инж. Терзиев за нуждата от промени в Закона за обществените поръчки, като заяви, че

критерият най-ниска цена трябва да отпадне, тъй като това не гарантира качество.

Природоматематическа гимназия
„Академик Никола Обрешков“

Инж. Коралска информира още, че община Бургас вече е приключила проектите си по две от приоритетните оси по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и „Регионална образователна инфраструктура”. „Всички обекти, които бяха заложени, са готови. Предстоят ни още инвестиции в социалната сфера и в областта на културната инфраструктура“, заяви тя. Зам.-кметът допълни, че са в ход дългоочакваният ремонт на Културния дом на нефтохимика, както и реконструкцията и преустройството на бившата Немска болница в библиотека и културно-образователен център за съвременно изкуство.

„Успешната реализация на европейските проекти е свързана и с изграждането на управленски капацитет в общините. Имахме проблем в това отношение през миналия програмен период, който вече е преодолян“, посочи инж. Коралска. В тази връзка тя добави, че трябва да се мисли за уеднаквяване на процедурите, по които се кандидатства и след това се реализират проектите по различните програми.

В заключение инж. Коралска сподели, че община Бургас работи за създаването на добра среда за бизнеса и за привличането на инвестиции. „Имаме звено, което обслужва крупните инвеститори. Въведени са и такси за облекчение, когато те искат да направят вложения в по-големи проекти, които осигуряват и допълнителна работна ръка“, каза още тя.

В следващата част на предаването се включиха граждани на общината, които коментираха ползите от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Те дадоха конкретни примери за позитивите от нея. В студиото дойдоха и представители на сдружения, които са кандидатствали по

НПЕЕМЖС, но техните сгради не са успели да получат финансиране.

Съвместната продукция продължи с участието на инж. Николай Николов, зам.-председател на УС на Камарата и председател на ОП на КСБ в Бургас.

„Последните години обликът на Бургас се промени от промишлен към съвременен модерен курортен град.

Мога уверено да заявя, че визията на Бургас към морето се отваря“, коментира той. Инж. Николов изрази задоволството си и от бързите темпове, с които се променя градът. „Виждаме красиво санирани сгради, ремонтирани улици и реновирани междублокови пространства“, каза той.

Зам.-председателят на УС на КСБ се съгласи с изказаното от другите събеседници мнение, че НПЕЕМЖС е от огромна полза за цялата страна. „Когато програмата стартира, ние от Областното представителство на КСБ в Бургас и колеги от общината, посещавахме всяко едно събрание на сдруженията на собственици на жилищни сгради и обяснявахме какви ще са ползите от санирането“, каза още той.

По думите му за всички в Бургас НПЕЕМЖС е била нещо ново, но общината и строителните фирми са се справили отлично. „Близо 2000 сгради са обновени по Националната програма. Има и сключени договори с Българската банка за развитие, които изчакват“, информира инж. Николов. Той сподели, че първенци по програмата освен Бургас са Благоевград и Пазарджик. „Сред останалите общини, в които има най-много сключени договори, са Хасково, Стара Загора, София, Пловдив и Перник“, поясни зам.-председателят на УС на КСБ.

В изказването си той подчерта,

че НПЕЕМЖС има доказан икономически и социален ефект,

като тя предоставя повече възможности на бизнеса за икономическо развитие, допълнителна заетост на проектанти, строители, фирми за техническо обследване, както и за обследване на енергийна ефективност, производители на материали. Инж. Николай Николов заяви, че по нея основните изпълнители са малките и средни фирми.

„По отношение на позитивите ще цитирам данни на Министерството на енергетиката, в които се посочва, че до края на 2020 г. като ефект за домакинствата ще бъдат спестени над 405 млн. лв.“, сподели още инж. Николов. „Облагодетелстваните домакинства са над 500 000, като средно за всяко семейство спестените средства са около 2000 лв. Тези икономии ще продължат в следващите 15 г. Животът на новите дограми и изолации е 25 г. Това още веднъж доказва, че позитивите от програмата надхвърлят необходимите за въвеждането й инвестиции“, каза инж. Николай Николов.

Той не пропусна да коментира и сигналите за некачествено изпълнени обекти по НПЕЕМЖС, като подчерта, че само 1% от тях са имали някакво основание. „Проблемите там бяха отстранени в рамките на гаранционните срокове“, посочи инж. Николов.

В края на изказването си той благодари на община Бургас за отличната комуникация, която има с Областното представителство. „Ние подписахме рамков договор за сътрудничество, съгласно който ние винаги се отзоваваме при нужда за експертна оценка, за помощ във всяка една област на строителството“, завърши инж. Николай Николов.

В предаването се включи и главният редактор на в. „Строител“ Ренета Николова. Водещата Анелия Торошанова й благодари за доброто партньорство. От своя страна Николова благодари на ръководството на КСБ и на БНР, на кмета на община Бургас и екипа на в. „Строител“ за възможността да се реализира инициативата. „Това е една наша обща идея с Вас, г-жо Торошанова, един формат, който днес се реализира за първи път, и то по толкова успешен начин. Тук виждаме обединени усилията на една от най-авторитетните браншови организации – КСБ, две национални медии, естествено не мога да пропусна и отличното гостоприемство на местната власт в лицето на община Бургас и граждани“, заяви тя. Николова коментира, че чрез подобни предавания може да се придобие обективна представа как градовете в България се развиват и колко важно е в този процес да са активни всички участници – общини, строители, медии и граждански сдружения. „Хубаво е да се показват нещата, които се случват, и как се променят и стават по-красиви българските градове, както и приносът на българските строители за това“, каза още Николова и подчерта, че се планира поредица от такива формати и от други градове на страната.

 


Димитър Николов, кмет на община Бургас:

Искаме да задържим младите хора в града

В лицето на КСБ имаме изключителен партньор

 

В нашата община се работи непрекъснато. Вършим това, което изискват хората от нас. Преди 4 години, когато се кандидатирах за този пост, аз и моят екип презентирахме пред всички бургазлии програма с конкретни цели. Сега в края на мандата можем със задоволство да отбележим, че почти 99% от ангажиментите, които сме поели по отношение на инфраструктурни проекти и други инвестиции, вече са изпълнени или са на финалната права. Ако се запази това темпо, Бургас ще продължи да се променя към още по-добро успоредно с другите градове. Непрекъснатата конкуренция с другите населени места ни задължава да ускорим това темпо.

Желанието ни е да открием още университети в града, за да развием още образователната инфраструктура и да осигурим кадри за бизнеса. В анкетата с хората чухме, че те търсят развитие в града. Всичко това ще е възможно, когато привлечем големи инвеститори, за които обаче е нужна по-висококвалифицирана работна ръка, по-знаещи и можещи хора. Няма как да искаме високо заплащане, ако не успяваме да привлечем достатъчно професионалисти. За да дойдат индустриите, които ги осигуряват, е необходимо сериозно развитие в образователната сфера. Затова тази година акцент в инвестиционната ни програма е подобряване на материалната база на училищата и висшите заведения.

Съвсем скоро ще отвори новият Медицински факултет към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, което е един изключително голям успех за Бургас. От есента младите кандидат-лекари ще могат да се обучават в една съвременна и високотехнологична обстановка. Със съдействието и финансовата помощ на община Бургас бяха закупени всички нови апарати.

Ние искаме да задържим младите хора в града. Към това са насочени нашите усилия. През последните години направихме много за реализирането на нови индустриални територии, които да предоставят възможност за работа. Реновирахме една част от града, която беше неизползваема заради блатата там. Говорим за около 400 дка, като в момента усвояваме още 600 дка. Засипахме този район, отводнихме го и в момента там се изграждат пътища, автобусни спирки, колектори, канализационна мрежа, включително и интернет мрежа. Всичко това не става светкавично с магическа пръчка, а изисква доста усилия, които сме положили във времето. Със сигурност можем да кажем, че Бургас вече ще може да бере плодовете на тези инвестиции в индустрията. В момента изграждаме нови улици в индустриална зона Север.

На финала искам да подчертая, че процесът на сътрудничеството ми с Камарата на строителите в България е подчертано динамичен. Много често се обръщаме към тях за експертиза и помощ, защото голяма част от проектите, които се реализират в Бургас, се случват за първи път. Ние нямаме достатъчно компетентни хора в самата администрация на общината и в лицето на КСБ, смея да кажа с удоволствие, попаднахме на изключителни партньори. Искам да им благодаря за тяхната отзивчивост. Ако за даден проект не достигат средства, Камарата финансира проучвания и анализи и винаги се отнася ревностно, когато става въпрос за подобрения в Бургас. КСБ държи на авторитета и имиджа си и следи проектите да се случат качествено и в срок.


Станимир Стойков, представител на сдружение на собствениците на бл. 34, к-с  „Славейков“:

Щастлив съм, че блокът, в който живея, беше саниран

В четири поредни години градът ни беше определян като най-добър за живеене и това говори само за себе си. Радвам се, че преди време реших да се преместя от София в красивия Бургас. Областта се развива с изключително бързи темпове – има огромна разлика от периода, когато дойдох за първи път през 2007 г., до сега. Превръщаме се в една отлична туристическа дестинация и това влияе положително на сезонната заетост. Прилагат се добри примери от чужбина и се правят различни опити да се привлекат туристи за по-дълго време.

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради има сериозно отражение за визията на морския град. Тя е изключително полезна и благодарение на нея блоковете, които са строени в периода 1970 – 1980 г., имаха възможността да бъдат изцяло обновени и да придобият различен облик. Освен това всяка една сграда има определен жизнен цикъл, а много от нашите здания бяха достигнали своя краен предел. Определено санирането е единствената алтернатива – то не само удължава живота им и води до по-малко разходи за отопление и охлаждане, но и човек има чувството, че живее в нова сграда. Щастлив съм, че блокът, в който аз живея, беше саниран по НПЕЕМЖС.

 


Мария Димова, председател на сдружение на собственици, кандидатствало по НПЕЕМЖС:

Виждаме колко е красиво с обновените постройки

 

Не се чувствам добре в сграда, която не е санирана. От доста години се опитваме да получим финансиране, за да ремонтираме блока си, в който живея, включително и по Националната програма за енергийна ефективност. Виждаме колко е красиво с обновените постройки по НПЕЕМЖС. Хората, които живеят там, са много доволни. Първото ми впечатление е, че техните блокове са с хубава визия, приветливи, няма падаща мазилка и със сигурност е по-топло.

 

Христина Боянова, учител по литература:

Очакваме Националната програма да продължи

 

Аз живея в центъра на града и виждам колко красив става с обновените фасади. Сградата, в която е домът ми, е одобрена по Националната програма, но в момента няма свободен ресурс за нас. Очакваме тя да продължи, за да се осъществи това, за което мечтаем. Искаме и нашият блок да стане красив.

Гражданите на Бургас сме много активни и често разговаряме с представителите на общината, които отговарят за благоустройството и озеленяването, и сме много доволни от ангажираността им. Винаги ни се обръща внимание и всичко, за което сме помолили, се е случвало.

 


Ивелин Ефендиев, управител на парк „Арена ОЗК“:

Парк „Арена ОЗК“ е сложно съоръжение, изпълнено с високо качество

 

„Арена ОЗК“ е разположен на 23 дка между два големи жилищни комплекса в парк „Света троица“ в Бургас. В обекта има плувен басейн, футболен терен, тенис кортове, открит фитнес, както и интерактивна детска площадка. Разполага с над 170 паркоместа. Комплексът отговаря на най-високите изисквания на Международната федерация по плувни спортове и на Европейската плувна лига. Седящите места в залата са 1200. Пригодени са и места за хора с увреждания. На територията на парка има и две заведения.

При нас се провеждат състезания от най-висок клас по плуване и водна топка. За последната година имахме над 20 събития от национален и международен характер. Важно е да се знае, че „Арена ОЗК“ е отворена и за гражданите на Бургас, които са добре дошли в рамките на работното време. През летните месеци залагаме на спортния туризъм, тъй като комплексът отговаря на всички изисквания и е предпочитан в региона.

Освен за воден спорт съоръжението е подходящо и за всякакви събития. Бяхме домакин и на наградите на „Спортист на година”, които за първи път се проведоха на сцена във водата. По време на това мероприятие, освен че достигнахме пълния капацитет на обекта, имаше и 120 гости. Смея да кажа, че комплексът има потенциал да развива рекламни и други атрактивни събития, като първото ни изложение за електромобили.

За изграждането и оборудването на парк „Арена ОЗК“ са инвестирани близо 18,2 млн. лв., осигурени по финансовия инструмент JESSICA и Регионалния фонд за градско развитие на община Бургас. Главен проектант на спортния комплекс е проф. арх. Бойко Кадинов, а изпълнител е консорциум „Бургас Спорт 2016“, в който участват „Джи Пи Груп“ АД, „Арете Строй“ ЕООД и „Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД. Парк „Арена ОЗК“ е сложно съоръжение, изпълнено с високо качество.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 01.08.2019. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: