КСБ

Камарата на строителите в България и вестник „Строител“ със съдействието на Столичната община подготвят ШЕСТАТА фотоизложба по повод Деня на строителя 2019

60 авторски фотографии ще бъдат експонирани от 20 октомври до 2 ноември 2019 г. на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

Камарата на строителите в България и вестник „Строител“ със съдействието на Столичната община подготвят ШЕСТАТА фотоизложба по повод Деня на строителя 2019

60 авторски фотографии ще бъдат експонирани от 20 октомври до 2 ноември 2019 г. на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

За спонсориране изработването на паната предлагаме поставяне на лого върху 60 бр. пана – 3000 лв. без ДДС Срок – 1 септември 2019 г.

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова; 0897 912 308 – Галя Герасимова