КСБ подготвя предложения по проекта на ЗИД на ЗОП

До 30 септември в Камарата могат да се изпращат становища по текстовете

Прочетена: 48

Арх. Лидия Станкова,
директор на
дирекция в КСБ

Във връзка с изготвения от Агенцията за обществени поръчки (АОП) Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИД на ЗОП), който е публикуван на портала за обществени консултации към Министерски съвет www.strategy.bg, Камарата на строителите в България (КСБ) публикува информацията за предлаганите промени. Предложенията на АОП могат да бъдат видени на сайтовете на КСБ и на вестник „Строител“. Процедурата е открита на 5 септември и приключва на 5 октомври. До 30 септември КСБ ще събира предложения по проекта на ЗИД на ЗОП за изготвяне на обобщено становище на Камарата. Становища могат да се изпращат на email: mzareva@ksb.bg.

Предлаганите промени от АОП в Закона за обществените поръчки касаят няколко групи дейности. Едната е свързана с процеса на поетапно въвеждане на електронно възлагане на обществените поръчки от 1 ноември 2019 г., което ще се реализира чрез централизирана електронна платформа. Въвеждането на електронната платформа налага съществена промяна в съдържанието в Регистъра на обществените поръчки (РОП) (чл. 36, чл. 36а и нов чл. 36б).

В РОП, за разлика от действащия, след 1 януари 2020 г. ще се публикуват всички решения на възложителите, издавани в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки независимо от вида на възложителя и на използваната от него процедура, съответно техника или инструмент за възлагане. Измененията засягат и поръчките на ниски стойности, възлагани по реда на глава двадесет и шеста. Предлага се освен обявите за събиране на оферти в РОП да се публикуват и поканите до определени лица, с което се разширява публичността при този ред на възлагане.

Другата група промени са свързани с констатирана от Европейската комисия непълнота при въвеждане на едно от условията за т.нар. вътрешно (in-house) възлагане (т.е. пряко възлагане на изпълнението на всякакви дейности без провеждане на процедура за обществена поръчка). Вътрешното възлагане е възможно само при наличието на изчерпателно посочени всички условия. Според едно от тях в контролираното юридическо лице не трябва да има пряко частно капиталово участие. Изключение се допуска за форми на частно капиталово участие, когато се изискват от разпоредби на националното законодателство в съответствие с ДЕС (Договор за Европейския съюз) и ДФЕС (Договор за функциониране на Европейския съюз) и те не са свързани с контролни или блокиращи правомощия и не оказват решаващо влияние върху контролираното юридическо лице.

Третата група предложения в законопроекта касаят изменения на действащи разпоредби, за прилагането на които е установена разнородна практика поради различно разбиране от възложителите.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 25.09.2019. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: