Инж. Пенко Стоянов ще ръководи ОП на КСБ – Варна

Досегашният председател инж. Христо Димитров влиза в Контролния съвет на структурата

Прочетена: 94

Мирослав Еленков
Ренета Николова

Областното представителство на Камарата на строителите в България във Варна (ОП на КСБ – Варна) проведе Общо отчетно-изборно събрание. То се състоя на 25 септември в хотел „Черно море“. Гост на събитието беше Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“, ПР на КСБ.
В началото председателят на ОП Варна инж. Христо Димитров, който е и зам.-председател на УС на КСБ, направи отчет за работата на местната организация за изминалата година. „За периода ръководството на Областното представителство продължи дейността си с убеждението, че на регионално ниво структурата ни трябва да изпълнява ролята на широко отворен форум за обсъждане на наболели за строителните фирми проблеми и да бъде проводник за тях към централното ръководство на Камарата“, посочи инж. Димитров. От думите му стана ясно, че ОП на КСБ – Варна, е работило в три основни направления. Първото е преодоляване на липсата на подготвени кадри за строителството. Според него трябва да се създаде нова нормативна регулационна рамка университет – студент – работодател и всяка от страните да поеме своите отговорности. Той посочи, че ОП Варна е провело редица събития, свързани с този проблем.
„За пета поредна година организирахме обучително мероприятие в комплекс „Камчия“ със строителни фирми от региона под надслов „Иновациите в полза на строителната професия“, каза инж. Христо Димитров и подчерта, че за поредна година медиен партньор на събитието, в което са се включили 66 участници от 31 фирми, е бил в. „Строител“.
„Като второ направление ще отбележа активната дейност на Областното представителство в насока подобряване на комуникацията на строителния бизнес с държавните и общински административни структури“, разясни председателят на ОП на КСБ – Варна. Като важна инициатива в тази насока той изтъкна поредната работна среща на местната структура на КСБ с ръководството на община Варна, на която администрацията представя инвестиционната си програма и прави отчет за реализираната в предходната година. Той изтъкна, че медиен партньор и на това събитие традиционно е бил в. „Строител“.
Трето направление през отчетния период е била дейността по поддържането на Централния професионален регистър (ЦПРС), увеличаването на броя на членовете в ОП на КСБ, както и административното обслужване на фирмите. „Към момента вписаните в ЦПРС фирми от Варненска област са 495, като новорегистрираните от началото на 2019 г. са 50. Членовете на КСБ са 160, с 20 повече от миналата година“, отбеляза инж. Христо Димитров.
Общото събрание избра инж. Пенко Стоянов, управител на фирма „Нектон 2“ ООД, за нов председател на ОП на КСБ – Варна. Определени бяха и членовете на Областния (ОблС) и Контролния съвет (КС). В ОблС са Стамат Стаматов – „ИСС Инженеринг“ ООД, Красимир Даскалов – „Лъки КД“ ЕООД, Кирил Киров – „Елиз“ АД, Милан Миланов – „Дим – 93“ ООД, Димитър Петков – „А. Д. Холд“ ООД, Юрий Вълчанов – „Руд – Варна“ АД, Венцислав Мухтаров – „Мухтаров“ ООД. В състава на КС влизат досегашният председател на Областното представителство – инж. Христо Димитров – „Планекс“ ООД, Валентин Димов – „Ай Ви Сейлингс“ ООД, който е и член на УС на КСБ, както и Руси Русев – „Русевбилд“ ООД.
Излъчен бяха и делегати за Общото събрание на КСБ, което ще се проведе през ноември. Това са „Нектон 2“ ООД, „ИСС Инженеринг“ ООД, „Лъки КД“ ЕООД, „Елиз“ АД, „Дим – 93“ ООД, „А. Д. Холд“ ООД, „Руд – Варна“ АД, „Мухтаров“ ООД, „Ай Ви Сейлингс“ ООД, „Планекс“ ООД, „Русевбилд“ ООД, „Екип“ ЕООД, „Весела“ ООД, „Призма – ЕС“ ООД, „Братя Георгиеви“ ЕООД, „Промишлено и гражданско строителство“ ООД.
В рамките на събранието се проведе и дискусия, на която се обсъдиха редица проблеми в сектора и възможни решения. Сред темите бяха подобряване на инвестиционната среда в града, справяне с липсата на кадри, усъвършенстване на нормативната уредба, както и комуникацията с местната власт.

 

Инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ:

Най-хубавото нещо на строителя е, че като се обърне назад, винаги има какво да види

 

Инж. Димитров, кой е най-големият Ви успех след два мандата като председател на ОП на КСБ – Варна, и за какво не Ви стигна времето?
Времето не стигна за доста неща, но и много успяхме да свършим. За мен най-важното винаги е било да има ред, както и комуникацията и срещата с хората. Никога не съм си поставял бързи цели, които да постигнем. Практиката и животът са ме научили, че нищо не се случва от само себе си, защото аз го искам – трябва да го желаят много хора. Трябва да убедим всички, че ние сме добронамерени и искаме да обединим бранша да работи в една посока. Това е най-хубавото нещо на строителя, че като се обърне назад, винаги има какво да види.

Утвърдихте ОП на КСБ – Варна, като една от най-активните структури на КСБ.
Това винаги е било важно. Всички предишни председатели на ОП на КСБ – Варна, са се стремили към това, и го постигнахме.

Какво ще посъветвате Вашия приемник и какво ще му пожелаете?
Първо, търпимост, и второ – спазване на правилата. Ще имаме време да работим съвместно и ще си предаваме работата стъпка по стъпка.

Първата Ви цел като част от Контролния съвет на ОП Варна каква е?
Основната функция на КС е да подпомага дейността на Областното представителство, а не само да я контролира. Съветът трябва да работи съвместно с всички. Това очаквам и ще е целта ми.

Вие сте зам.-председател на УС на КСБ. Според Вас какви са актуалните теми пред КСБ?
Най-голямото предизвикателство е работата с държавните органи. Трябва един път завинаги да се разбере, че ние и институциите имаме общи цели. Всичко трябва да бъде открито – и проблемите с ДНСК, и тези с планирането на големите обекти, и индустриалните зони. Нужно е да работим заедно и да намираме решения по различните теми.

Една от темите, по които работихте активно, е професионалната квалификация и липсата на кадри. Какви стъпки ще се предприемат в тази посока?
В момента проблемът е, че няма мотивация кадрите да подобряват квалификацията си. Трябва да вкарваме работна ръка отвън. Няма друго решение, умните страни това правят. Като държавата няма нужда да помага, просто не трябва да пречи. Само да направи по-лек режима, разбира се, с необходимия контрол.

Благодаря и успех и в двете поприща!

 

 

Инж. Росен Колелиев, член на УС на КСБ:

Камарата трябва да е инструмент, който да помага на строителите

 

Като идея и замисъл Камарата е много добра – една неправителствена професионална организация, която да защитава интересите на фирмите.
Много са нещата, които трябва да направим за нашата професионална общност, за да можем действително чрез Камарата да поставим задачите, с които всеки един от нас се сблъсква, но за момента не го постигаме. Много от нещата си ги повтаряме на всяко Общо събрание. Моето мнение е, че специално това ръководство, което избрахме да защитава интересите ни като професионална организация, не е свършило достатъчно добре работата си. Аз лично от себе си като член на това ръководство не съм удовлетворен от направеното от мен. Необходимо е да сме много по-активни.
Например по мое предложение беше направена рубрика във вестник „Строител“ – „Хайд парк“, в която всеки един от нас вече може да си каже становището по въпроси, които го вълнуват и до този момент не са били решени. Мисля, че ръководството на Камарата е в дълг към всички членове по отношение на настоятелността, с която поставяме проблемите на бранша.
При обществените поръчки нещата са трагични и в същото време ние като Камара не защитаваме достатъчно нашите членове. От една страна, сме активни, но от друга, не срещаме необходимото разбиране. Ще цитирам пример. На 20 август пуснах писмо с конкретен казус до КСБ за една поръчка в Севлиево. Обърнах се към УС да дадат становище за критериите, защото обжалвам тази поръчка. До момента няма отговор, аз не знам дали членовете му са длъжни да дадат такъв, но ние искаме обективни резултати и застъпничество именно от ръководството на Камарата, което има в себе си достатъчно възможности да постави въпроса. Има и редица други примери.
Камарата трябва да бъде този инструмент на строителите, който да им помага за тяхната реализация. И в тази връзка предстои избор на нови членове на УС и всеки един от тях трябва да си даде сметка, че е нужно да отделя от времето си и средствата си, за да може КСБ действително да стане инструмент, които да защитава членовете си. Искам да призова, ако действително има проблеми в това отношение, да ги кажем и поставим.

 

 

Инж. Пенко Стоянов, председател на ОП на КСБ – Варна:

Приоритетите ми ще са в две основни насоки – приемственост и надграждане на постигнатото

 

Инж. Стоянов, първо – честито! Като нов председател на местната структура на КСБ какви ще са основните приоритети в работата Ви?
Приоритетите ми ще са в две основни насоки – приемственост и надграждане на постигнатото. Приемственост във всичко, което сме успели да изградим като контакти с общинските и държавните органи, както и в работата с членовете на ОП на КСБ.
Надграждане – за всичко, което не успяхме да постигнем по обективни причини.

Кои според Вас са най-належащите проблеми пред строителните фирми и какви решения ще търсите?
Трудно е да се обобщят всички трудности на бранша. Аз мога да кажа какво е мястото на ръководството на ОП на КСБ – Варна, в цялата тази проблематика, как го виждам.
Имаме две основни насоки в дейността си. Едната е пряко административна, свързана със задълженията, които са регламентирани от Закона за Камарата на строителите, от Устава на КСБ, от вътрешните нормативни и ненормативни актове. Ние сме призвани да изпълняваме решенията на по-висшестоящия орган – УС на Камарата. Обслужваме дейността на ЦПРС, което е изключително важно.
Другото направление е работата ни извън цялата тази рамка, защитата на интересите на бранша и най-основното е дейността ни с община Варна и всички органи и административни звена, с различните държавни контролни структури, с присъединителните дружества. Естествено ключова е работата ни с членовете на КСБ по отношение на спазване на лоялната конкуренция и етиката. Това е може би една от най-сложните задачи, защото трябва да оказваме помощ при решаването на конфликти между нашите членове и при разглеждането на жалби срещу тях от външни лица. Дейността по подпомагане на членовете ни е свързана с решаване на проблемите, с които се сблъскват. Кадровият дефицит е сериозен проблем не само в сектор „Строителство“. Той е валиден за всички отрасли на икономиката и е пряко свързан с демографските процеси. Съответно не се решава, а се задълбочава. Как ще се справяме? Това е творческа задача на всеки, но и ОП полага много големи усилия. Организираме безплатни курсове за наши членове. Част от тях са задължителни, други са квалификационни и са със сериозна отстъпка от цената.
Черпим и опит от съседни държави, които са в същото положение. Дефицитът на квалифицирани кадри касае и главния проблем – инвестиционния климат. Когато в дадена държава като България той е – не бих казал лош, а по-лош от този в съседните страни, то капиталът се насочва към тях, където инвестиционният климат е по-добър. Строителите не сме водещ фактор, но сме сред определящите. Когато инвеститорът иска да реализира даден проект, за него е важно дали местните фирми имат съответния капацитет. Когато разбере, че те нямат достатъчно кадри и той трябва да внася специалисти, избира по-добра дестинация, която да отговори на изискванията му. Тоест нашето кадрово обезпечаване пряко влияе върху инвестиционния климат.
Проблемът е свързан и с отворените икономически граници в ЕС. Голяма част от колегите поради нерегулярния пазар на строителството в България са принудени да отидат да работят в чужбина. Проблемът е много сериозен и за решението му са необходими съвместни усилия с помощ и от държавата, и от общината.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 03.10.2019. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: