Инж. Красимир Атанасов ще ръководи ОП Русе

След два мандата като председател на местната структура инж. Севдалин Петров влиза в Контролния съвет

Прочетена: 79

Василена Димова,
ОП на КСБ – Русе

Членовете на Областното представителство на Камарата на строителите в България в Русе (ОП на КСБ – Русе) проведоха Общо отчетно-изборно събрание. То се състоя на 3 октомври в заседателната зала на местната структура. Специални гости на събитието бяха инж. Николай Николов, зам.-председател на Управителния съвет на КСБ, и инж. Благой Козарев, член на ИБ и на УС на Камарата.

Събранието започна с доклад на председателя на ОП на КСБ – Русе, инж. Севдалин Петров за свършеното от него за периода 01.09.2018 г. – 31.08.2019 г., който включи и работата на Областния съвет (ОблС). Инж. Петров изтъкна, че значително се е разраснала дейността на дирекция „Организационна политика“. По думите му показател за това е положителната реакция на членовете на ОП Русе. „Към настоящия момент 108 строителни фирми са членове на Областното представителство, а вписаните в ЦПРС са 119“, посочи той. Инж. Севдалин Петров заяви, че
сътрудничеството на ОП на КСБ с областната и общинската управа е изключително важно.

В тази връзка председателят на ОП Русе е вземал активно участие в заседанията на Областния съвет за развитие –област Русе, на Областния съвет за прозрачност и противодействие на корупцията, на Областната комисия по конкурентоспособност и условия на труд, в работните срещи на междуведомствената работна група за изготвяне на Областна стратегия за развитие на област Русе 2014 – 2020 г., на Комисията по етика към община Русе и на Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда. „ОП на КСБ – Русе, съдейства на областната администрация при провеждане на проучванията за дефиниране на обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от фирмите кадри“, добави инж. Петров. Той посочи още, че активно се е включвал в работата на Областния координационен съвет за управление на Националния план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018 – 2022 г.
„За съжаление въпреки желанието за сътрудничество между представителството на КСБ и местната власт диалог между ОП Русе и кметовете на 8-те общини с малки изключения реално няма. Многократно е изказвано предложението нашите браншови специалисти да участват в работата на определени органи на местната и регионална власт, касаеща строителната и благоустройствена дейност на региона, но за момента не е постигнат резултат. Разглеждани са и проблемите с прозрачността на обществените поръчки на общините, заложени при обявяването на програмните периоди“, подчерта инж. Севдалин Петров.

Като
важен проблем за сектора той посочи недостига на работна ръка.

„Съгласно приетите от Общото събрание на КСБ насоки с акцент „образование“ и всички инициативи, произтичащи от решението, на местно ниво бяха осъществени контакти с Агенцията по заетостта, потърсена бе информация за потребностите на фирмите от строителни кадри и видове специалности. Изготвено бе становище за утвърждаване на Списък на защитените професии, който да бъде включен в план-програмата 2019 – 2020 г.“, заяви още инж. Петров. Той информира още, че ОП Русе следва традицията да поддържа добри връзки с Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Местната структура на КСБ оказва съдействие за популяризиране на специалността „Строително инженерство“

и осигурява възможности за стаж на студенти от РУ в строителни фирми. В заключение инж. Севдалин Петров посочи, че ОП на КСБ – Русе, съвместно със „Строителна квалификация“ ЕАД е провело редица обучения на работници и служители на фирмите членове, като общият им брой за отчетния период е 500 души.

Общото събрание продължи с другите точки от дневния ред, които включиха приемане на отчета за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП Русе за 01.09.2018 г. – 31.08.2019 г. и на доклада на Контролния съвет на ОП Русе за дейността на ОблС за същото време. Присъстващите взеха решение за освобождаване от отговорност на Областния съвет на ОП Русе за отчетения периода и гласуваха плана за дейността на ОП Русе през 2020 г., както и план-сметката на местната структура за следващата година.

С пълно единодушие ОП Русе прие предложението инж. Георги Стоев, бивш председател на ОП Русе два мандата, член на УС на КСБ и член на КС на КСБ също два мандата, да бъде награден за цялостния му принос към Камарата със званието Почетен председател на Областното представителство на КСБ.

След приемане на тези точки се премина към избор на председател на ОП Русе и членове на Областния и Контролния съвет. Най-много гласове получи инж. Красимир Атанасов, управител на фирма „Декра-строй“ ЕООД. Той ще ръководи местната структура през следващите три години. За членове на ОблС бяха избрани Петя Русанова – „Астра 8“ ООД, Ирена Атанасова – „Атанасов и КО“ ООД, Тихомир Христов – „БИЛД“ ЕООД, и Милка Трифонова – „Проммонт“ ЕООД.

Досегашният председател инж. Севдалин Петров – „Самуел груп“ ЕООД, влиза в Контролния съвет заедно с инж. Пламен Тодоров – „Трансстрой-Русе“ АД, и Бисерка Златанова – „АБ Груп“ ООД.

В края на заседанието бяха определени и делегати за Общото събрание на Камарата в София.
ОП Русе ще бъде представено от „АБ Груп“ ООД, „Астра 8“ ООД, „Атанасов и КО“ ООД, „БИЛД“ ЕООД, „Декра-строй“ ЕООД, „Дунав“ АД, „Интер стройко“ ЕООД, „Проммонт“ ЕООД, „Самуел груп“ ЕООД, „Стройкомплект инженеринг – ПТ“ ЕООД и „Транс­строй-Русе“ АД.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 21.10.2019. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: