КСБ

И пловдивското представителство на КСБ избра своите делегати

Имаше нещо символично в това, че пловдивското областно представителство на КСБ проведе своето Общо годишно-отчетно събрание в залата на Историческия музей. Тази символика се открои още във встъпителните думи на областния председател Пламен Иванов. „Да популяризираме, да съхраняваме и да предаваме на следващите поколения традициите на достойната професия на строителя”, започна той. А отвън, пред музея, на площад „Съединение” (още един символ…) чакаха да бъдат поканени сред по-възрастните си колеги младите специалисти от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия в Пловдив (за проекта на стр. 21).
Събранието започна делово. Арх. Румен Григоров приветства колегите от името на САБ с пожеланието с общи усилия да направят града още по-красив, по-привлекателен – едно много добро място за живеене.
В експозето си по предварително раздадените материали, подготвени с вещина и умение от експертите на Камарата, Пламен Иванов акцентира на няколко основни позиции от работата през годината. Експертите от звено „Организационна политика” са провели работни срещи с директорите и преподавателите от двете профилирани учебни заведения, където са обсъждани проблемите на образованието, недостигът на мотивирани, висококвалифицирани специалисти в строителния бранш. Личната кауза на председателя на ОП-Пловдив за подпомагане на бъдещите строителни кадри е проектът „Аз мога да строя”. Целта е учениците да се освободят от задължителния елемент, да постигнат удоволствие от резултатите си.
Десетте позиции на „Строителен отвес”, тази запазена марка на Пламен Иванов за основни постулати в работата на областното представителство през годината намира отражение в защита на професионалните интереси на членовете на Камарата, в участие в работата на Областния съвет за превенция на корупцията и противодействие на корупционните практики.
Особената активност на областното представителство през годината беше свързана с работата в условия на криза. Камарата поддържаше и поддържа активна комуникация с браншовите организации и парламентарните групи за улесняване процеса на промяна на законодателството, за сътрудничество от полза на бизнеса и обществото като цяло.
Отчетена беше и работата на звеното „Регистър”, което е изградило системата за изпреварващо подаване на  информация към фирмите за последващо обработване на информацията и нейното анализиране.
И както заявиха в неформален разговор след края на събранието някои от мениджърите на големи фирми от Пловдив, особено се запомни изисканото и нестандартно отбелязване на Деня на строителя - под мотото „Изкуството и строителите заедно в трудни времена”. Пламен Иванов връчи традиционните годишни награди на ОП на КСБ – Пловдив - „Златният отвес”…
Преди чаша вино за добре свършената работа през годината Общото годишно отчетно събрание на пловдивските строители гласува доверие на 15 свои членове да го представляват на Отчетно-изборното събрание на КСБ в края на юни.