КСБ

КСБ и СО ще работят за законодателни промени с цел повече ред и контрол в строителството

Росица Георгиева Ренета Николова Камарата на строителите в България (КСБ) и Столичната община (СО) ще работят за законодателни промени с цел повече ред и контрол в строителството. Това стана ясно по време на работна среща между представители на Камарата и кмета на Столичната община Йорданка Фандъкова. В нея участваха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, Владимир Житенски, зам.-председател на УС на КСБ, почетният председател на организацията инж. Светослав Глосов, Любомир Пейновски, член на ИБ и на УС на КСБ, инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател на ОП на КСБ - София, Валентин Николов, изп. директор на Камарата, инж. Живко Недев, зам.-председател на секция „Транспортна инфраструктура” към КСБ, инж. Бисер Иванов, секция „Транспортна инфраструктура”, както и прокуристът и гл. редактор на в. „Строител” Ренета Николова. От страна на общинската администрация се включиха зам.-кметовете по направленията „Финанси и здравеопазване“ Дончо Барбалов и „Обществено строителство” инж. Цветан Божинов, както и гл. архитект Здравко Здравков. В началото на срещата инж. Терзиев поздрави г-жа Фандъкова със спечелването на четвърти мандат като кмет на СО и й пожела успех в предстоящата работа. „Една от темите, които искаме да поставим пред Вас, е свързана с дигитализацията и въвеждането на BIM технологиите. Бихме желали също така да ни представите законодателните промени, които СО е изготвила и смятате да предложите. Използвам случая да заявя желанието ни за продължаване на доброто сътрудничество с представителите на СО, както и готовността да предоставим нашата експертна помощ по различните направления на дейността на общината“, каза още инж. Илиян Терзиев. Йорданка Фандъкова обясни, че едно от първите неща, които е направила след преизбирането й за кмет, е внасянето на предложения за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) в МРРБ, които да спомогнат за увеличаване на контрола и подобряване на реда в сектор „Строителство“. Тя допълни, че експертите в регионалното ведомство работят по тях и предстои внасянето им в Народното събрание (НС) за разглеждане и приемане. „С цел да се спрат възможностите за заобикалянето на изискванията, които са в сила при изграждането на жилищни сгради, които се представят като общежития, апартхотели или сгради с ателиета, ние внесохме предложения за промени в ЗУТ. С тях се цели да се спазват изискванията за отстояния между сградите, разположението на апартаментите, както и осигуряване на повече места за паркиране. С отмяна на понятието „ателие“ ще се премахне възможността за изграждане на жилищни сгради в имоти, предназначени за обществено строителство”, обясни Фандъкова. Тя припомни, че през 2017 г.по нейна и на главния архитект инициатива са приети изменения в Закона за устройство и застрояване на Столичната община, с които са въведени ограничения за височината на зданията в различните зони на града, както и рестрикции за части на столицата, в които са липсвали горни граници за височината. „Тогава беше дадена възможност за защита на междублоковите пространства чрез изработване на подробни устройствени планове и изместване на застрояването по периферията на кварталите. Втората група предложения, която екипът на кмета Фандъкова и арх. Здравков подготвят, целят въвеждането на работещ механизъм, с който проектанти, строителни и надзорни фирми да носят и професионална отговорност при некачествена работа. „Очакваме подкрепата на браншовите организации, като Камарата на строителите в България, Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране”, каза още тя. Кметът представи и своя заместник инж. Цветан Божинов, който ще отговоря за новия ресор „Обществено строителство“ в СО. „Ние дори повече от Вас искаме всеки в сектора да носи своята отговорност“, заяви от своя страна председателят на УС на КСБ инж. Терзиев. Той посочи, че въвеждането на задължителни застраховки би допринесло много за дисциплинирането на всички участници в строителния процес. Според Владимир Житенски отговорност не трябва да носят само строителите или администрацията като възложител. „Архитекти, проектанти, надзор, контролни органи също трябва да поемат своята отговорност“, категоричен бе той. Изпълнителният директор на Камарата Валентин Николов заяви, че КСБ подкрепя направените от СО предложения за промени в ЗУТ, но подчерта, че вече е дошъл моментът за създаването на нов ЗУТ, който да отдели материята за устройството на територията от тази, касаеща строително-инвестиционния процес, и да формулира ясно отговорностите на всички участващи в процеса. Николов информира, че КСБ е провела срещи с представителните професионални организации в бранша, както и с ръководството на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в НС. Любомир Пейновски заяви, че представители на КСБ могат да са много полезни със своята експертиза при подготовката на инвестиционната програма на общината, както и при изготвянето на промени в нормативните актове. Инж. Любомир Качамаков постави темата за дигитализацията, която е един от основните приоритети в дейността на КСБ. Той обясни, че браншът адмирира Стратегията за дигитална трансформация, която Столичният общински съвет предстои да приеме, но посочи, че тя може да бъде допълнена с постановки, които касаят сектор „Строителство”. На проведената среща кметът Йорданка Фандъкова представи и основните параметри от бюджета на СО в инвестиционната програма за 2020, както и визията за четиригодишното развитие на общината.