АМ "Струма" лот 3.2

Експертите с декларация в подкрепа на избрания вариант Г10.50 за лот 3.2 на АМ „Струма“

По инициатива на Камарата на строителите в България, Българска браншова камара „Пътища“, Университета по архитектура, строителство и геодезия, експерти инженери и консултанти на 27.02.2020 г. се проведе кръгла маса на тема „Напредък на реализацията на лот 3.2 на АМ „Струма“. Участниците на форума единодушно решиха да излязат с декларация в подкрепа на избрания Източен вариант – Г10.50, за изграждане на лот 3.2 на АМ „Струма“. Те изразиха и категорична позиция в подкрепа на Агенция „Пътна инфраструктура“ относно изпращането на нова апликационна форма на проекта с включени последните препоръки на Европейската комисия.

В. „Строител“ По инициатива на Камарата на строителите в България (КСБ), Българска браншова камара „Пътища“ (ББКП), Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), експерти инженери и консултанти на 27.02.2020 г. се проведе кръгла маса на тема „Напредък на реализацията на лот 3.2 на АМ „Струма“. Участниците на форума единодушно решиха да излязат с декларация в подкрепа на избрания Източен вариант – Г10.50, за изграждане на лот 3.2 на АМ „Струма“. Те изразиха и категорична позиция в подкрепа на Агенция „Пътна инфраструктура“ относно изпращането на нова апликационна форма на проекта с включени последните препоръки на Европейската комисия. „Източният вариант Г10.50 в най-голяма степен отговаря на европейските транспортни, социално-икономически и екологични изисквания. Този вариант е избран след сериозни обсъждания, редица експертни срещи, кръгли маси, форуми и други мероприятия, които еднозначно са доказали предимствата и ползите от неговата реализация“, се посочва в декларацията. „Ние категорично се противопоставяме на изразени нереалистични и подвеждащи общественото мнение изказвания от страна на някои евродепутати и псевдоеколози, които не защитават българския интерес за преминаване на трасето през Кресненското дефиле и зад които прозират чужди интереси. Нека да е ясно, че те не представляват българската екологична общност!“, посочват още подписалите декларацията представители на научните, експертните и професионалните среди. Те настояват сегашният проект Г10.50 да бъде развит докрай, защото съчетава техническа целесъобразност и икономическа допустимост и в най-голяма степен защитава природата и животинските видове в дефилето. Според компетентните в материята специалисти максимално бързото стартиране на дейностите по изграждането му е единственият път за решаване на проблемите. Декларацията е изпратена до МРРБ, МТИТС, МОСВ, АПИ, Европейската комисия и Европейския парламент.  

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, участниците в кръгла маса на тема „Напредък на реализацията на лот 3.2 на АМ „Струма“, представители на научната, експертната и професионалната строителна общност, потвърждаваме нашата категорична позиция:

Източният вариант Г10.50 в най-голяма степен отговаря на европейските транспортни, социално-икономически и екологични изисквания. Този вариант е избран след сериозни обсъждания, редица експертни срещи, кръгли маси, форуми и други мероприятия, които еднозначно са доказали предимствата и ползите от неговата реализация.

Ние категорично се противопоставяме на изразени нереалистични и подвеждащи общественото мнение изказвания от страна на някои евро-депутати и псевдоеколози, които не защитават българския интерес за преминаване на трасето през Кресненското дефиле и зад които прозират чужди интереси. Нека да е ясно, че те не представляват българската екологична общност! Искаме високо и ясно да заявим, че през последните месеци екологията се използва като претекст да се провали изпълнението на магистрала „Струма“.

Никой от участниците в експертната кръгла маса – научни работници, проектанти, строители, надзорници, не е против българската природа, но също така настояваме да бъде запазен човешкият живот на преминаващите по трасето Крупник – Кресна, където за съжаление има много фатални пътнотранспортни произшествия.

Ние настояваме сегашният проект Г10.50 да бъде развит докрай, защото съчетава техническа целесъобразност и икономическа допустимост и в най-голяма степен защитава природата и животинските видове в дефилето. Според нас максимално бързото стартиране на дейностите по изграждането му е единственият път за решаване проблемите.

Становището ни е, че най-сериозната забележка на Европейската комисия относно намаляване на въздействието върху обекти от „Натура 2000“ от съществуващия път E-79 е преодолима, и предлагаме нашата експертиза по време на подготовката на новата апликационна форма на проекта.

С имената, опита и авторитета си заставаме с единна обединена позиция, която защитава интересите на България!

27 февруари 2020 г

Инж. Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет на Камарата на строителите в България Инж. Симеон Пешов, почетен председател на КСБ Инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ Инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ – София, и вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) Валентин Николов, изп. директор на КСБ Инж. Стефан Чайков, председател на УС на Българска браншова камара „Пътища“ Арх. Петър Диков, зам.-председател на УС на Български форум за транспортна инфраструктура Инж. Костадин Таушанов, член на УС на Сдружение на пътните инженери и консултанти Проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия Проф. д-р. Николай Добрев, зам.-директор на Геологическия институт при БАН Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадалите при катастрофи Веселин Грозданов, еколог и член на УС на Клъстер Зелен Транспорт Инж. Валентин Зарев, председател на секция „Проектиране и строителен надзор“ към КСБ Проф. д-р инж. Добрин Денев, член на Комисията за ЦПРС Доц. д-р инж. Кирил Ангелов, инженер-геолог Доц. д-р Илия Божков, ДСО „Редки метали“ Проф. д-р. Стефчо Стойнев, ръководител катедра „Хидрогеология и инженерна геология“ в МГУ Асен Пиперков, председател на Български ловно-рибарски съюз