КСБ

Строителството в света по време на пандемия

Мерките на различните правителства в помощ на отрасъла

Мирослав Еленков Ренета Николова Пандемията, причинена от COVID-19, е в разгара си. Държавите по света са предприели различни ограничителни мерки, които целят да ­спрат разпространението на заразата. Те неминуемо се отразяват на нормалния начин на живот и влияят негативно върху развитието на икономиките в отделните страни. Международният валутен фонд очаква глобалният икономически растеж през 2020 г. да спадне до -3%. Редица сектори са засегнати, безработицата расте и поради това правителствата в световен мащаб прилагат различни икономически мерки в подкрепа на бизнеса и хората. Строителният сектор е сред пострадалите отрасли навсякъде по света, затова ще Ви представим как в отделни държави на различни континенти стимулират сектора. Конфедерацията на международните асоциации на контракторите (CICA) и Европейската строителна федерация (FIEC) излязоха с обширни доклади какво се прави в отделните точки на света. Според обзора на CICA се оказва, че повечето от големите строителни фирми извършват дeйности на много от своите обекти, отговаряйки по този начин на призива на правителствата за поддържане на икономиката в работещ режим, като същевременно се стараят да спазват препоръките на здравните власти за социална дистанция. В страни, в които са наложени временни ограничения, се наблюдава раздвижване на индустрията, отваряне на обекти и рестартиране на строителните работи. Латинска Америка Съюзът на работниците в строителството на Република Аржентина (UOCRA) издаде нов здравен протокол, предназначен за строителния сектор в страната. Този протокол е изработен с помощта на Камарата на строителите в Аржентина и включва практически указания за защита и превенция във връзка с COVID-19, издадени от Световната здравна организация и Министерството на здравеопазването в страната. Фондация към UOCRA чрез 3D принтери е произвела защитни маски за лице, които са предоставени като дарение на болници в Буенос Айрес. Бразилската банка Caixa възнамерява да инжектира в сектора на недвижимите имоти допълнително 8,2 млрд. щатски долара. Стремежът е да се избегне преустановяване на строителните дейности и съкращенията. Така общият кредит, предоставен от банката на сектора от началото на кризата, достига 29 млрд. щатски долара. Caixa оперира като самостоятелно дружество под шапката на бразилското финансово министерство. Банката играе ключова роля в осъществяването на националната политика за доходите, както и за жилищната политика на правителството. Тя държи най-големия портфейл от ипотечнни кредити в страната. Азия Китай е възобновил строителството на почти 90% от ключовите проекти според информация, предоставена от Националната комисия за развитие и реформи (NDRC). В ход е строителството на 89,1% от 11 000 проекта – въпреки че това число не включва провинция Хубей, в която броят на пострадалите хора, заразени с коронавируса, е най-голям. Според съобщенията NDRC се е ангажирала да положи усилия за ускорено възобновяване на ключови проекти посредством стриктни мерки за разрешаване на проблемите с недостига на работна ръка, с транспортирането и доставката на суровини. Всички големи железопътни проекти са възобновени, както и 97% от големите проекти за автомагистрали и водни пътища, а също и 87% от проектите във въздушния транспорт. Ще бъде ускорено изпълнението и на проекти за нови инфраструктури, като 5G мрежи и центрове за данни. В Япония строителните работи са разрешени въпреки извънредното положение, но при избягване на 3 основни фактора – затворени пространства, струпване на хора, среда с възможност за контакти на малки разстояния. Северна Америка Онтарио, Канада, увеличава работното време на основните строителни обекти, като например тези от сектора на здравеопазването, до 24 часа на ден заради причинената от коронавируса криза. Към днешна дата се реализират дейности на строителни обекти, на които са изпълнени наложените от правителството условия за безопасност. Канадската строителна асоциация смята, че работата трябва да продължи при спазване на обявения протокол. САЩ Според анализ на данните, направен от Асоциираните строители и изпълнители (ABC), публикуван от Бюрото за трудова статистика на САЩ, през март заетостта в строителната индустрия намалява с 29 000 души. Процентът на безработица в сектора през март е 6,9%, което е 1,7 пункта повече спрямо същото време през миналата година (13 април). Според новите насоки, издадени от администрацията на Тръмп, американски строителни фирми с персонал от 500 или по-малко служители, които отговарят на стандартите за малък бизнес, могат да се класират за получаване на нови заеми по програмата за защита на заплатите, което е част от наскоро влезлия в действие Закон за подкрепа, облекчения и икономическа сигурност срещу коронавируса (CARES). Предназначението на заемите по програмата за защита на заплатите е фирмите да бъдат подпомогнати да избегнат съкращения. Правителството на САЩ ще опрощава кредити, ако работодателят запази броя на наетите и нивото на заплатите. ОАЕ Нареждането на финансовото министерство на Дубай изисква при проектирането по текущите строителни проекти стойностите да бъдат предвидени така, че да се избегне преразход на средства. При все че строителството е един от секторите, за които не се прилагат 24-часовите ограничения за движение на открито, изпълнителите изразяват тревога, че работата на обектите ще се забави. Европа Шотландският строителен иновационен център (CSIC) стартира инициативата i-Con във Великобритания, която представлява портал за онлайн сътрудничество. CSIC отправя молба до организации от публичния и частен сектор, търговски асоциации, както и представители на строителната индустрия в по-широк аспект да вписват в този портал предизвикателствата, с които се сблъскват в резултат на сегашната кризисна ситуация. Тези предизвикателства ще бъдат широко разгласени, като стремежът е да бъдат привлечени експерти от индустрията и от академичните среди, които да предложат свои решения за това какви стъпки да бъдат предприети. В Белгия федералното правителство излезе със становище, че спирането на работата на строителните обекти, наложено от пандемията COVID-19, може да бъде смятано за форсмажор (непреодолима сила), каквото беше искането на Строителната конфедерация, и че фирмите могат да се възползват от мерките за временна безработица, които са предвидени при такива обстоятелства (служителите ще получават 70% от дневното си възнаграждение, като таванът за месец е 2754 евро). Федералното правителство се съгласи също така да разреши като помощ за компенсиране на намалението на приходите за работниците допълнително обезщетение от 5,63 евро на ден. Разрешено е да бъдат продължени строителните дейности, с изключение на такива, които нямат спешен характер и се извършват в обитаеми жилища. Условието за строителство е изцяло се спазват мерките за предпазване и социална дистанция, включително по време на транспортиране. Федерацията на строителната индустрия в Германия създаде екстранет базиран уебсайт, където се събира цялата информация, която е необходима на фирмите: ръководства с обща информация за COVID-19, ръководства по отношение на трудовото законодателство и договорите в строителството, информация за данъчните мерки за фирмите с финансови затруднения. В Италия социалните партньори в строителния сектор подписаха протокол с предписания за борба и ограничаване разпространението на вируса в работни пространства, който съдържа насоки за осигуряване опазването на здравето и безопасността на работниците в рамките на цялата строителна индустрия. България У нас правителството впряга ресурс от около 4,5 млрд. лв. за подпомагане на малкия и средния бизнес, самонаетите лица и тези, които заради кризата са в неплатен отпуск и няма да могат да полагат труд. Конкретни мерки за строителния сектор не са обявени, като Камарата на строителите в България се обърна с отворено писмо до властите на национално и местно ниво, в което изразява своята позиция, че въпреки ситуацията строителните работи трябва да продължат при спазване на строги противоепидемични мерки. Секторът има структуроопределящо значение за икономиката на страната и в него са заети повече от 200 000 работници и служители. Данните за миналата година сочат, че строителната продукция е била приблизително 18 млрд. лв., или около 14% - 15% от БВП на държавата. Инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC: Най-голямата подкрепа, която можем да получим, е работата да не спира В световен и европейски план страните са изправени пред сериозни икономически предизвикателства. Ежеседмично във FIEC получаваме актуализирана информация за мерките, които отделните правителства предприемат в подкрепа на хората, бизнеса и конкретно строителния сектор. Общата тенденция е строителството да не спира, като се спазват мерките за безопасност. Прилагат се и различни механизми, най-вече чрез инвестиции за подкрепа на сектора. Въпреки това обемите намаляват, а прогнозите не са оптимистични. Очакванията според федерациите на другите европейски държави са -15 до -30 процента спад за 2020 г. Много българи, заети в бранша в други страни, остават без работа. Част от тях вече се връщат в България. Само за последната седмица лично аз съм получил 3 обаждания от хора, които работеха в „КОМАНС” и след това заминаха да работят в Германия и Испания. Сега са тук и се обаждат, за да търсят работа. Това са работници с опит в строителството. Сега е моментът да им предложим заетост, така че да останат тук. Това може да стане само като се форсира обявяването и провеждането на обществени поръчки и като се насочат инвестиции в сектора. В частния сектор ситуацията е по-сложна, затова е особено важно обществените поръчки да бъдат основният стълб на стабилност през следващите месеци. КСБ има ясна позиция - ние искаме да работим, да плащаме заплати и да внасяме данъци и осигуровки. В случай че се засилят инвестициите в сектора, ние можем да осигурим заетост на работници и от други сектори, които иначе ще бъдат на гърба на държавата. Това е нашият начин в този труден момент да подкрепим държавата.