КСБ

ОП в Хасково преизбра Александър Киримов

Досегашният председател на ОП на КСБ в Хасково Александър Киримов поема и следващия мандат. Изборът за преизбирането му беше направен с мнозинство на провелата се на 20 май отчетно-изборна конференция на браншовата организация.
На срещата присъстваха 30 от 55-те членове на областното представителство на Камарата.
На форума бяха гласувани и шестимата делегати, съг-ласно квотата, определена от разширения УС на КСБ за ОП-Хасково.
Като успешна в работен план и в условията на финансова стагнация отчете работата на браншовиците от региона в доклада си новият стар председател.
На срещата за пореден път участниците настояха в полза на браншовиците да бъде обособена Българска строителна банка.
Финансовата структура ще предостави глътка въздух за строителния бизнес в моменти на криза, смятат в Хасково.