КСБ

КСБ и в. „Строител“ със съдействието на Столичната община подготвят СЕДМАТА фотоизложба по повод Деня на строителя 2020

Камарата на строителите в България и вестник „Строител“ със съдействието на Столичната община подготвят СЕДМАТА фотоизложба по повод Деня на строителя 2020.

60 авторски фотографии ще бъдат експонирани от 22 до 31 октомври 2020 г. на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

За спонсориране изработването на паната предлагаме поставяне на лого върху 60 бр. пана – 3000 лв. без ДДС

Срок – 30 септември 2020 г.

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова; 0897 912 308 – Галя Герасимова

Реклама