КСБ

КСБ проведе работна среща с вицепремиера Томислав Дончев, министър Деница Сачева и представители на МРРБ

Ренета Николова

Ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ) проведе работна среща с вицепремиера Томислав Дончев и министъра на труда и социалната политика Деница Сачева. От страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в срещата участваха Веселина Терзийска, главен секретар, и Кристина Цалова, директор на Дирекция „Технически правила и норми“. Събитието се състоя в сградата на Камарата. КСБ бе представена от председателя на Управителния съвет инж. Илиян Терзиев, членовете на УС проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов и Любомир Пейновски, изп. директор Валентин Николов, председателя на Контролния съвет инж. Благой Козарев, инж. Евгени Борисов, председател на секция „Метални конструкции“. Обсъдени бяха актуални въпроси, свързани с нормативната уредба, напредъка по оперативните програми, енергийната ефективност, дигитализацията, обучението и професионалната квалификация.

Повече за срещата – четете в следващ брой.

Реклама