КСБ

Кризата свила с 50% строителството край Варна

С 50 на сто е спадът на строителството край морето в сравнение с годините на неговия бум, съобщи инж. Валентин Вълев, председател на Строителната камара във Варна. Кризата най-сериозно се е отразила на сградното строителство, посочи браншовикът. От централния професионален регистър са отпаднали близо 130 варненски фирми, като очакванията са броят им да се увеличи. Хиляди строителни работници са загубили препитанието си, а компаниите са принудени да свиват бюджетите си. По предварителни данни на НСИ общата строителна продукция през март т.г. е намаляла с 20,2% в сравнение със същия период на миналата година, но оптимистичното е, че спрямо февруари т.г. се наблюдава увеличение от 20,9%. Във варненския регион компаниите, способни да изпълнят пълния цикъл по изграждане на голям строителен обект със собствени усилия от копка до ключ, реално са не повече от 10, каза инж. Вълев. В периода на строителния бум предприемачите в бранша се оборудваха с нова и модерна техника и за съжаление сега немалък процент от нея залежава в паркингите на лизинговите компании поради междуфирмена задлъжнялост и невъзможност на бизнеса да покрива задълженията си.
Спешните мерки, чрез които държавата би могла да подпомогне оцеляването на строителния бранш, са основно в посока стартиране на големите инфраструктурни проекти, финансирани по европейските програми. Но за да бъде ефективен процесът, е необходима драстична промяна на съществуващия регламент за участие в търгове и кандидатстване с проекти.