КСБ

Камарата с широко представителство на конгреса на FIEC в Кипър

Делегация на КСБ е в Лимасол, Кипър, на международния конгрес на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) и на Конфедерацията на международните строителни изпълнители (CICA). Българската делегация включва зам.-председателите на Камарата - Венелин Терзиев и доц. Георги Линков, изп. директор инж. Иван Бойков, инж. Николай Николов - член на УС, инж. Димитър Янакиев - председател на ОП-Бургас, Веляна Топалова и Джани Антова от международния отдел на КСБ. Срещите стартират с приветствие от страна на председателя на FIEC. Част от дневния ред е приемането на протоколи от предните заседания, провели се през 2009 г. – на съвета в Страсбург на 26 ноември и на общото събрание в Мадрид на 18 юни. Форумът разглежда и препоръки,  изменения на устава, членски въпроси, както и избор на президент и на членове на Стийринг комитета. Точки от дневния ред включват разискване на финансови въпроси, засягащи сертифицираните резултати, доклада на вътрешните одитори и др. през 2009-2010 г., както и бюджетната рамка, назначаването на вътрешните и външните одитори и др. през 2010 - 2011 г. Разглеждат се обществени поръчки от предприемачи, подпомагани от трети за ЕС държави, както и въпросите по комуникационната политика. На съвета се обсъжда и подготовката на конференцията „Устойчивостта е наша работа – превръщане на европейския пазар за устойчиво строителство в реалност”. Очаква се конгресът да определи датата за провеждане на следващия конгрес през 2011 г., домакин на който ще бъде София.