КСБ

Ина Минчева-Кържилова, председател на ОП на КСБ - Велико Търново: Приоритет през 2021 г. ще е организирането на повече курсове за квалификация и преквалификация

Вестник „Строител” е изключително полезен на строителния бранш

Г-жо Минчева-Кържилова, в края на 2020 г., обръщайки се назад, каква беше тя за строителния бранш в регион Велико Търново и за Вас като председател на ОП на КСБ?

Определено изтичащата 2020 г. беше по-трудна в сравнение с предходните години заради пандемията от COVID-19, ограниченията и променените условия, в които ни се наложи да работим. Но строителният бранш не беше сред най-засегнатите сектори, така че все пак можем да я отчетем като сравнително добра.

Начело съм на ОП на КСБ - Велико Търново, от октомври 2019 г. и в по-голямата част от изминалото време съм изпълнявала своята ръководна дейност в условията на пандемия. Няма как да направя сравнение с периода преди COVID-19, но въпреки това не мога да кажа, че съм имала някакви особени затруднения в работата си като председател на структурата.

 

През изминалата година намери ли някой от проблемите, с които строителите се сблъскват, своето решение?

Сериозна пречка в нашия регион, която бе частично преодоляна през 2020 г., е свързана със съвместната ни дейност с „Електроразпределение Север“ АД. През юли т.г. ОП на КСБ – Велико Търново, проведе среща с представители на компанията. На нея дискутирахме проблемите на членовете на ОП, които възникват при работата им с ЕРП Север. Отчитаме положителен резултат от състоялото се събитие, защото сега комуникацията помежду ни е по-добра, дори имаме колеги, които са разрешили някои трудности. Определено взаимодействието ни с енергоразпределителното дружество вече е по-лесно.

 

Какво е състоянието на строителния сектор в областта, за която отговаряте?

Наблюденията ми са, че като цяло състоянието на бранша е добро. Големите компании продължават да работят и да се справят успешно на пазара. По отношение на малките и средните мога да кажа, че са постъпили само 7 или 8 молби от строителни фирми за прекратяване на дейността им.

 

Какви са най-значимите обекти, които се изпълняват?

През тази година политиката на общинската администрация беше насочена към подобряване на инфраструктурата в кварталите. Автомобилният трафик във Велико Търново вече е много натоварен, а пътищата в града нямат необходимия капацитет, за да го поемат. През 2020 г. бяха ремонтирани много улични трасета. Също така започна строежът на детска градина, която по план трябва да бъде готова през пролетта на 2021 г. Наскоро стартира изграждането на новата покрита сцена на летния театър в парк „Марно поле“. Очаква се там строителните дейности да приключат до края на годината.

Има и доста обекти на частни инвеститори, жилищното строителство се развива активно.

 

Стартът на какви проекти се предвижда?

Предвидено е изграждането на кръгови кръстовища, на пасарелка за преминаване над основна пътна артерия на града. Но няма гаранция, че тези обекти ще се реализират. Стартирането им зависи от инвестиционната програма на община Велико Търново, от ситуацията в страната.

 

Как оценявате сътрудничеството с местните власти, има ли работещ диалог?

Взаимодействието ни с общинската и с областната администрация е изключително добро. Те винаги ни съдействат при възникването на трудности, решаваме ги заедно в оперативен порядък .

 

Какви цели си поставяте като председател на ОП на КСБ за 2021 г.? Кои ще са основните приоритети в работата на Областното представителство?

Сред идеите, които искам да реализирам през следващата година, е тази ОП да организира повече курсове за квалификация и преквалификация на кадрите. Всъщност това е желание, заявено от колегите ми. Друга инициатива, която се надявам да реализираме, е да организираме стажове на ученици от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“. Фирми членове на ОП на КСБ – Велико Търново, работещи във ВиК сектора, проявиха интерес да проведат практики, учениците също са заинтересовани. Ако през пролетта настъпи промяна по отношение на епидемичната обстановка, е напълно възможно тези стажове да се случат. Това е важно, защото знаем, че в този сектор има недостиг на кадри. Освен във ВиК сферата има и компания от ОП Велико Търново със сериозен опит в обновяването на културно-исторически обекти, която също се включи в тази инициатива. Деца от паралелките по архитектура и строителство проявяват интерес към този вид СМР и искат да участват. Предвидено е в двете направления да бъдат проведени стажове за 10 - 15 ученици.

 

Кои според Вас са основните теми, пред които браншът е изправен и по които КСБ трябва да насочи усилията си през следващата година?

Един от основните проблеми пред сектор „Строителство” са прогнозните цени, които се залагат в обществените поръчки. Единните разходни норми, по които те се определят, са остарели. Ние трудно можем да постигнем обявените стойности в тръжните процедури, както и да докажем цените, които предлагаме. Считам, че е необходима промяна в тази посока и това е едно от направленията, по които КСБ трябва да работи.

 

Как оценявате сътрудничеството между ОП на КСБ и в. „Строител”? Как можем да си партнираме по-активно и да Ви бъдем по-полезни?

Вестник „Строител” е изключително полезен на строителния бранш. На страниците на изданието се публикуват много интересни материали, от които винаги има какво да научим. От в. „Строител“ се информираме за дейността на ръководството на КСБ, за актуалните теми във всички Областни представителства. Съвместно със „Строител” трябваше да проведем открита приемна с местната администрация, но пандемията промени плановете ни. Надяваме се през пролетта на 2021 г. да има възможност тя да се състои. Убедена съм, че ползотворното ни партньорство с екипа на медията ще продължи и в бъдеще.

 

Каква очаквате да бъде предстоящата година за строителния бранш във Вашия ре­гион?

Очакванията на бранша във Велико Търново са предстоящата 2021 г. да е по-добра от изминаващата 2020 г. Оптимисти сме в това отношение.

Реклама