КСБ

Инж. Кольо Колев пак начело в Стара Загора

И Областното представителство на КСБ в Стара Загора проведе отчетно-изборното си събрание. Старозагорчани осветиха новия офис на областното представителство. На светлия ритуал присъстваха зам.-кметът на града по строителство проф. Димитър Динев, инж. Камен Маринов от    Областната инспекция по труда, Христо Щерев от РДНСК, членове на Областния съвет на КСБ, Стара Загора.
Гости на събранието бяха инж. Иван Бойков – изп. директор на КСБ, и Митьо Славов – директор на дирекция „Строителство и инвестиции” – община Стара Загора. Събранието прие отчета на Областния и на Контролния съвет на КСБ – ОП-Стара Загора, новия бюджет и програмата за работа. Обсъдени бяха актуални проблеми пред строителния бранш. Избраха се делегати за Общото събрание на КСБ в края на юни. Инж. Кольо Колев бе преизбран за председател на Областния съвет.