КСБ

Консултативният съвет на браншовите организации в сектор „Строителство” прие регламент за дейността си

Проведе се първото за годината заседание на структурата

Емил Христов
Ренета Николов

Регламент за дейността си прие Консултативният съвет (КС) на браншовите организации в сектор „Строителство“ по време на първото си заседание за годината, което се проведе посредством интернет конферентна връзка. Символичен домакин на събитието бе Националната асоциация на строителните предприемачи и нейният председател Георги Шопов. От страна на КСБ в работата на Консултативния съвет се включиха инж. Илиян Терзиев, председател на УС на Камарата, Валентин Николов, изп. директор, и инж. Виолета Ангелиева, експерт в КСБ.

В началото на срещата Георги Шопов представи доклад относно досегашната работа на Съвета, състоянието на бранша и тенденциите в обществените взаимоотношения между граждани, проектанти, консултанти, администрация, предприемачи и строители. „Искам да благодаря на всички, които направиха възможно нашите структури да се обединят. През изминалата година успяхме да проведем три събирания, на които се взеха изключително важни решения“, посочи Шопов. Той подчерта, че пред Консултативния съвет има много работа.

След него думата взе изп. директор на КСБ Валентин Николов, който заяви, че когато браншът работи в синхрон, респектът от страна на държавата и институциите е много по-голям. „За мен ключово за успешната ни работата с изпълнителната, законодателната и местната власт е единството на нашите организации“, каза още той.

В следваща точка от дневния ред председателят на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи представи пред членовете на Консултативния съвет доклад относно взетите решения по време на проведени три заседания на работната група към Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание, на което са били обсъждани внесените промени в Закона за устройство на територията.

Инж. Атанас Ангелов, председател на УС на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти, сподели, че са много възможностите за подобрение на ЗУТ. „На първо място е важно да променим с аргументи най-важните членове в Закона, които най-пряко ни касаят. Ако постигнем успех в нашите искания, това ще ни донесе увереност, която ще ни помогне занапред в крайната цел - изцяло ново законодателство, касаещо сектора“, каза той.

Заседанието продължи с приемане на регламент за дейността на Консултативния съвет. Документът беше гласуван единодушно от всички браншови организации. В него се посочва, че срещите на Съвета ще се провеждат ежемесечно, като на тях могат да присъстват до двама представители на всяка организация – партньор, а домакинствата на заседанията ще бъдат на ротационен принцип. В регламента е записано още, че решенията в структурата ще се взимат с пълно мнозинство. Решено бе нови членове да се приемат половин година след учредяване на Консултативния съвет, като това ще се случва по допълнително приети от партньорите правила. „Регламентът за работа е една добра основа, на която Съветът може да стъпи в своята дейност“, коментира изп. директор на Камарата Валентин Николов.

Участниците в КС се обединиха около необходимостта от координатор на работата на Съвета, като бе прието за такъв да се определя някоя от организациите членки, а тя да излъчва лице, което да изпълнява тези функции. Позицията координатор ще се заема от участниците в Съвета на ротационен принцип и ще се сменя на всеки 6 месеца. По предложение на КСБ за първи координатор бе предложена и гласувана Националната асоциация на строителните предприемачи, която ще се представлява от председателя на УС Георги Шопов. „Нужно е да има ясни отговорности, ред и лице за контакт, което да се грижи за комуникацията между браншовите организации. Това ще е ролята на координатора“, каза Георги Шопов.

 В следваща точка от дневния ред бяха определени основните приоритети на Съвета, както и бяха обсъдени стратегии за постигането им. „На първо място трябва да се концентрираме в дългосрочната работа по подобряване на законодателството в бранша, като тук искам да спомена най-вече Закона за обществените поръчки и Закона за устройство на територията“, заяви Валентин Николов и допълни, че конкретните действия в тази посока са започнали преди много години и трябва да продължат. От думите му стана ясно, че е важно Съветът да продължи и с действията си по отношение на концепцията и стандарта за алтернативни форми за регулиране на отрасъла. „Нужно е да се мобилизираме и да разработим специална програма за реакция по този въпрос“, посочи Николов.

Членовете на Консултативния съвет решиха, че за следващото си заседание всяка една от организациите ще изготви списък с проблемите, които нейните членове изпитват в процеса на работа, като на база на представеното ще бъде създаден времеви план за отстраняването им чрез промени в нормативната уредба.

В края на срещата бе определено следващото заседание да бъде на 3 февруари в сградата на Камарата на строителите в България.

Реклама