ОП на КСБ

Инж. Красимир Атанасов, председател на ОП на КСБ – Русе: КСБ трябва да продължи да обединява строителния бизнес с образователните институции

В момента броят на членовете на Областното представителство е най-голям от създаването на структурата

Василена Димова

ОП на КСБ – Русе

Инж. Атанасов, обръщайки се назад към различната 2020 г., каква беше тя за строителния бранш във Вашия регион и за Вас като председател на ОП на КСБ?

За всички нас годината бе трудна и изпълнена с предизвикателства. Строителният бранш не е спирал работа, но утежнената обстановка неизбежно оказа своето влияние. В региона няколко фирми свиха обхвата на дейността си или я прекратиха изцяло, но се появиха и много нови. С радост мога да отбележа, че в момента броят на членовете на Областното представителство е най-голям от създаването на структурата изобщо – 121.

Промениха ли се предизвикателствата, с които строителите се сблъскваха и които трябваше да разрешите?

 Проблемите, пред които сме изправени в пандемията, засягат целия бранш. Те се задълбочават, тъй като много инвеститори се отдръпват и изчакват по-добри времена. Остават си и старите трудности, като сивия сектор, ниската цена на строителния продукт, нискоквалифицираната работна ръка, както и липсата на такава.

Какви са най-значимите обекти, които се изпълняват във Вашата област?

През миналата година се извърши ремонт на сградата и околното пространство на Пантеона на Възрожденците, който е един от символите на Русе. Направи се рехабилитация и модернизация на някои от най-големите и натоварени булеварди, улици и пешеходната среда в редица квартали. Изпълнява се реконструкция и укрепване на моста „Сарай“, както и множество основни ремонти на съществуващи улици и спортни зали на обща стойност 70 млн. лв.

От началото на 2021 г. са издадени 72 разрешителни за строеж на жилищни сгради с РЗП 23 028 кв. м и други 145 с РЗП 42 994 кв. м. Започнати са 45 жилищни здания с РЗП 17 842 кв. м и 69 други с РЗП 30 299 кв. м.

Каква очаквате да бъде настоящата година за строителния бранш във Вашия регион? Стартът на какви проекти се предвижда?

 Един от най-значимите е водният цикъл на Русе. През 2020 г. бяха подсигурени инвестиции за около 5 млн. лв., а същинската реализация на проекта за всички лотове на стойност над 100 млн. лв. предстои през 2021 г.

Ако погледнем напред, очакваме новата програма „Развитие на регионите 2021 – 2027”, която ще даде големи възможности за строителния бизнес. Специфичен приоритет в нея е интегрираното градско развитие, включващо десетте най-големи общини в страната, сред които е Русе.

Чрез преодоляването на регионалните дисбаланси и модернизацията на инфраструктурата, подобряването на жилищната политика, обновяването на кварталите и инвестициите в сферата на енергийната ефективност нашият регион ще стане по-добър и желан за живеене.

През новия програмен период голямо внимание ще се обръща и на развитието на индустриалните зони и парковете. В областта на пътната инфраструктура с приоритет ще бъде изграждането на АМ „Русе - Велико Търново“, също и проектите за рехабилитация на пътищата I – III клас от републиканската мрежа извън TEN-T мрежата.

През февруари 2020 г. осъществихме среща между кмета на Русе Пенчо Милков и фирмите членове на Областното представителство, на която получихме изчерпателна информация за инвестиционната програма на общината. Надявам се през 2021 г. подобни срещи да са възможни и диалогът да продължи.

Какви цели си поставяте като председател на ОП на КСБ за 2021 г.? Кои ще са основните приоритети в работата на Областното представителство?

С удоволствие мога да заявя, че почти всички фирми, вписани в ЦПРС, са и редовни членове на Камарата. Това показва, че интересът на строителните компании към дейността на структурата и ползите от нея са осезаеми. Надявам се активността на колегите да се повиши по отношение на предложения за развитие и подобряване на нормативната уредба.

Трябва да сме максимално полезни на своите членове. Вярвам, че взаимната подкрепа, активният диалог и сътрудничеството са начините да решим проблемите, стоящи пред всички нас.

Важно е и да запазим работните места с тенденция да ги увеличим, за да можем да придадем на града и цялата ни област още по-красив облик и те да станат по-привлекателни за живеене и инвестиции.

Кои според Вас са основните теми, пред които браншът е изправен и по които КСБ трябва да насочи усилията си през следващата година?

Считам, че секциите към КСБ трябва да продължат дейността си, като насочат усилия към разработване на предложения за промяна на нормативната уредба, касаеща строително-инвестиционния процес. Например да се осъвремени разходната норма на труд в бранша. Нека направим професията строител желана, за да можем да осигурим квалифицирана работна ръка и да изпълняваме обектите си качествено и в срок.

КСБ трябва да продължи да обединява строителния бизнес с образователните институции и да подпомага фирмите за повишаване на квалификацията на работниците и служителите им. Смятам, че партньорството ни със „Строителна квалификация“ ЕАД е много добър пример в това отношение.

Как оценявате сътрудничеството между ОП на КСБ и в. „Строител”? Как можем да си партнираме по-активно и да Ви бъдем по-полезни?

Вестник „Строител“ винаги е бил наш ценен партньор. На страниците му се отразяват не само проблемите на бранша ни, но и хубавите неща, които се случват в нашата сфера. Обръща се и внимание на дейността на всички Областни представителства. Хубаво е, че се дава възможност да се изказват мнения и нови идеи. Надявам се да продължим своето ползотворно сътрудничество.

Реклама